Bước 2: Điền các electron của nguyên tử vào các phân lớp theo sơ đồ năng lượng (đầy phân lớp trong mới điền ra phân lớp ngoài).

Bạn đang xem: Z 17 là nguyên tố gì

Bước 3: Khi bắt đầu có phân lớp 3d xuất hiện thì ta phải sắp xếp lại (không điền lại) các phân lớp thành từng lớp theo thứ tự tăng dần. Ta được cấu hình electron.

Sơ đồ mức năng lượng: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p….


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố


A. s.


B.p.


C.d.


D.f.


Câu 2:


Nguyên tử nguyên tố X có e cuối cùng điền vào phân lớp 3p1.Nguyên tử nguyên tố Y có e cuối cùng điền vào phân lớp 3p3.Số proton của X,Y lần lượt là :


A. 13 và 15.


B.12 và 14.


C.13 và 14.


D.12 và 15


Câu 3:


Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn:


A. Thứ tự các mức và phân mức năng lượng.


B.Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau


C.Thứ tự các lớp và phân lớp electron.


D.Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.


Câu 4:


Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có:


A. 24 proton


B.11 proton, 13 nơtron


C.11 proton, số nơtron không định được


D.13 proton, 11 nơtron


Câu 5:


Nguyên tử của nguyên tố A có phân lớp ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở các phân lớp p là 9. Nguyên tố A là:


A. S(Z=16)


B.Si(Z=12)


C.P(Z=15)


D.Cl(Z=17)


Câu 6:


Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 52 và số khối là 35. Cấu hình electron của X là


A. 1s22s22p63s23p6


B.1s22s22p63s23p5


C.1s22s22p63s23p4


D.1s22s22p63s23p64s23d105s24p3


Câu 7:


Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là:


A. 1 & 2


B.5 & 6


C.7 & 8


D.7 & 9


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại magdalenarybarikova.com


*

Liên kết
Thông tin magdalenarybarikova.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Hãy Đặt Mình Vào Vị Trí Của Người Khác Đắc Nhân Tâm, 18 Câu Nói Đáng Nhớ Trong Đắc Nhân Tâm


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magdalenarybarikova.com