Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Xy

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

ta có :

xy-x+2y=3

xy-x+2y-3=0

xy-x+2y-3+1=1

x(y-1)+2(y-1)=1

(y-1)*(x+2)=1

=>(y-1) và (x+2) lần lượt là các cặp (1;1),(-1;-1)

Ta có y-1=1

y=2

x+2=1

x=-1

hoặc

y-1=-1

0

x+2=-1

x=-3


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Ta có: xy - x + 2y = 3

=> x(y - 1) + 2(y - 1) + 2 = 3

=> (x + 2)(y - 1) = 1

=> x + 2; y - 1\(\in\)Ư(1) = {1; -1}

Lập bảng:

x + 21-1
y - 11-1
x-1-3
y20

Vậy ....


\(xy-x+2y=3\)

\(\Leftrightarrow x\left(y-1\right)+2y-2=1\)

\(\Leftrightarrow x\left(y-1\right)+2\left(y-1\right)=1\)

\(\Leftrightarrow\left(y-1\right)\left(x+2\right)=1\)

\(\Rightarrow y-1\)và\(x+2\)\(\inƯ\left(1\right)\)

\(\RightarrowƯ\left(1\right)=\left\{-1;1\right\}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+2=-1\\y-1=1\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-3\\y=2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+2=1\\y-1=-1\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-1\\y=0\end{cases}}\)

Vậy\(\left(x;y\right)=\left(-3;2\right)\)

\(=\left(-1;0\right)\)


Đúng(0)

Tìm x,y là số nguyên biết: xy - x +2y =3


#Toán lớp 6
1
bui giap

xy - x + 2y =3

=> x (y-1) + 2y - 2=1

=>x (y-1) + 2 (y-1)=1

=> (x+2)(y-1)=1

=>(x+2);(y-1) thuộc Ư(1)={1;-1}

x+2 1 -1
x-1-3
y-11-1
y20

Đúng(0)

tìm số nguyên x và y, biết: xy-x+2y=3


#Toán lớp 6
0

tìm số nguyên x và y biết : xy -x + 2y = 3


#Toán lớp 6
0

Tìm số nguyên x và y, biết: xy - x + 2y = 3


#Toán lớp 6
2
Phạm Quang Vũ

xy-x+2y=3

x(y-1)+2y=3

x(y-1)+2y-2=3-2

x(y-1)+2(y-1)=1

(x+2)(y-1)=1

-> x+2\(\in\text{Ư}\left(1\right)=\left\{1;-1\right\}\)

x+21-1
y-11-1
x-1-3
y20

Đúng(0)
Trần Hoàng Hải

xy - x+2y=3

xy - x+2y - 2=3 - 2

x.(y - 1)+2.(y - 1)=1

(y - 1).(x+2)=1=1.1=(-1).(-1)

+)y - 1=1=>y=2

x+2=1=>x=(-1)

+)y - 1=(-1)=>y=0

x+2=(-1)=>x=(-3)

Vậy (x;y) thuộc {(-1;2) ; (-3;0)}

tk mk nha!


Đúng(0)

Tìm số nguyên x và y biết: xy-x+2y=3


#Toán lớp 6
2
trần văn trung

xy-x+2y=3

xy+2y-x=3

y(x+2)-x=3

y(x+2)-(x+2)=1

(y-1)(x+2)=1

lập bảng

x+21-1
y-11-1
x-1-3
y20

Vậy các cặp (x;y) là:(-1;2) ,(-3;0)


Đúng(0)
trương thị hoài thương

y=0 thì x=-1

y=2 thì x=1

nhớ cho mk nha bn


Đúng(0)

tìm số nguyên x và y , biết: xy-x+2y=3


#Toán lớp 6
1
XuMinhHao

xy - x + 2y = 3

-> x ( y - 1 ) - x + 2y - 2 = 3 - 2

->x ( y - 1 ) - x + 2( y - 1 ) = 1

-> ( x + 2 )( y - 1 ) = 1

Mà 1 = 1 . 1 -> = ( - 1 ) ( - 1 )

-> x = (-1 ) - 2 = - 3

y = ( -1 ) + 1 = 0


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến


magdalenarybarikova.com
magdalenarybarikova.com)


Design by
magdalenarybarikova.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 141, Bài 141 : Luyện Tập Chung

Tới giỏ hàngĐóng