Hàm số chẵn, hàm số lẻ được gửi vào giảng dạy từ công tác đại số lớp 10. Bài viết này đề cập đến đặc thù của nó để vận dụng vào giải những bài toán hàm số sinh sống lớp 12. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho các em học viên lớp 12 sẽ ôn thi THPTQG thêm một cách để giải quyết những bài toán hàm số một cách sớm nhất có thể có thể.

Bạn đang xem: Xác định tính chẵn lẻ của hàm số

Trước hết hiểu một cách trực quan tiền thì hàm số chẵn tốt lẻ là có đồ thị dấn trục tung là trục đối xứng (chẵn) hoặc vật thị nhận cội tọa độ là tâm đối xứng (lẻ).Do kia tập khẳng định của chúng cũng yêu cầu đối xứng qua điểm x=0. Tức là với đa số số nằm trong tập xác minh của hàm số thì số đối của nó cũng nằm trong tập xác định của hàm số.Chẳng hạn:Tập số (−1;1) đối xứng qua điểm x=0.Tập số <−1;1) ko đối xứng qua điểm x=0.


Nội Dung

1 ĐỊNH NGHĨA HÀM SỐ CHẴN HÀM SỐ LẺ2 XÁC ĐỊNH TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ

ĐỊNH NGHĨA HÀM SỐ CHẴN HÀM SỐ LẺ

a. Hàm số chẵn là gì

Hàm số chẵn bao gồm đồ thị đối xứng qua trục tung. Cho nên vì vậy nếu mang một điểm ngẫu nhiên (x;f(x)) trên đồ dùng thị thì nó phải có một ” người anh em” phía vị trí kia trục tung là vấn đề (-x;f(−x)) và tất nhiên f(−x)=f(x).


*
*
*
*
*
*
*
*
*
Giá trị lớn số 1 của hàm số g(x)=f(|x|) trên đoạn <-1;2> là

A. 1.

B. 2.

C. −1.

Xem thêm: Bị Bỏng Rạ Tắm Lá Gì - Để Nhanh Xẹp Mụn, Không Để Lại Sẹo

D. 0.

Câu 5: Cho hàm số f(x) khẳng định và tiếp tục trên R bao gồm 5 điểm cực trị dương cùng f"(0)≠0. Số cực trị của hàm số f(|x|) là