Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: X mũ 15 bằng x

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lý Tin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!

viết gọn những tích sau bởi lũy thừa

a> 15 nón 2 x3 nón 2x 5 mũ3

b> 9 mũ 3 x 3 mũ 2x 6 mũ 3 x 2 nón 2

c> 8 mũ 2 x 2 mũ 3

d> 10 nón 3 x 2 mũ3 x 5 nón 2


a)152*32*53

=152*32*52*5

=152*(3*5)2*5

=152*152*5

=154*5

b)93*32*63*22

=(9*6)3*(3*2)2

=543*62

=(6*9)3*62

=63*93*62

=65*93

c)82*23

=82*8

=83

d)103*23*52

=(2*5)3*23*52

=23*53*23*52

=26*55


A = 4 nón 10 x 8 nón 15 b = 4 nón 15 x 5 mũ 30 C = 27 nón 16 phân tách 9 mũ 10 b = a = 72 mũ 3 x 54 nón 2 phân tách cho 158 nón 4 b = 3 mũ 10 x 11 + 3 mũ 10 x 5 phân chia 3 nón 9 x 24


bài 1tim x

x e N

a) 2 mũ 2 . 4 = 128

b) x nón 15 = 20

c)(2.x+1 nón 3 )= 125

d) (x-5 mũ 4) = ( x-5 mũ 6)

Bài 2

A=72 nón 3 . 54 mũ 2 : 1084

B=3 mũ 10 . 11+3 mũ 10 : 3 nón 9 nhân 2 mũ 4

C=2 mũ 10 . 13 + 2 nón 10 . 65 : 28.104

Bài 3 : một phép chia bao gồm thương bằng 4 số dư bởi 25 tổng của số bị phân tách ; số phân tách và số dư bằng 595

trình bày ra

ai nhanh nhất được tik


2 mũ 4 . X - 3 nón 2 . X = 144 - 164 : 41

165 - ( 35 : x + 3 ) . 15 = 15

2 mũ x + 1 = 4 . 128

5 nón 3 x + 2 = 25 mũ x + 3

( x - 1 ) mũ 2 = ( x - 1 ) nón 10


a)(2^4x-3^2x=144-164:41)

(Leftrightarrow16^x-9^x=144-4)

(Leftrightarrow)......

bjan trường đoản cú tính tiếp được òi


(x^200=x)

(Rightarroworbregincasesx=1\x=0endcases)

(x^100=1)

(Rightarrow x=1)

(left(2x-15 ight)^5=left(2x-15 ight)^3)

(Rightarrow2x-15=2x-15)

(Rightarrow x=1)


a) 2x: 4 = 128

=> 2x= 512

=> 2x= 29

=> x = 9

b) x15= x

=> x15= x15

=> x = 1 hoặc 0

c) ( 2x + 1 )3= 125

=> ( 2x + 1 )3= 53

=> 2x + 1 = 5

=> 2x = 4

=> x = 2


a) 2x: 4 = 128

=> 2x= 128 . 4

=> 2x= 512

=> 2x= 29

=> x = 9

b) x15= x

=> x15= x15

=> x = 1 hoặc 0

c) ( 2x + 1 )3= 125

=> ( 2x + 1 )3= 53

=> 2x + 1 = 5

=> 2x = 5 - 1

=> 2x = 4

=> x = 4 : 2

=> x = 2


Bài 1: search x

a ) ( x - 1 ) nón 2 = 49

b ) 3 . ( 13 - x ) nón 2 = 27

c ) 164 - ( 15 - x ) nón 3 = 100

d ) ( x + 3 ) mũ 3 - 15 = 210

x nón 2 : 4 = 16


a)(left(x-1 ight)^2=49)

(Rightarrowleft(x-1 ight)^2=7^2=left(-7 ight)^2)

(Rightarrow x-1=7) hoặc (x-1=-7)

(x=7+1=8) (x=-7+1=-6)

Vậy x = 8 hoặc x = - 6

b)(3cdotleft(13-x ight)^2=27)

(left(13-x ight)^2=27div3=9)

(Rightarrowleft(13-x ight)^2=3^2=left(-3 ight)^2)

(Rightarrow13-x=3) hoặc (13-x=-3)

(x=13-3=10) (x=13+3=16)

Vậy x = 10 hoặc x = 16

c)(164-left(15-x ight)^3=100)

(left(15-x ight)^3=164-100=64)

(Rightarrowleft(15-x ight)^3=4^3)

(Rightarrow15-x=4)

(x=15-4=11)

Vậy x = 11

d)(left(x+3 ight)^3-15=210)

(left(x+3 ight)^3=210+15=225)

(Rightarrowleft(x+3 ight)^3=...)

Tương tự nón lẻ cậu nhé

e)(x^2div4=16)

(x^2=16cdot4=64)

(Rightarrow x^2=8^2=left(-8 ight)^2)Vậy x = 8 hoặc x = - 8


Đúng(0)
Phạm Huyền Trang

a/(left(x-1 ight)^2)=49

(left(x-1 ight)^2)=(7^2)

=>x-1=7

x=7+1

x=8

b/3.(left(13-x ight)^2)=27

(left(13-x ight)^2)=27:3

(left(13-x ight)^2)=9

(left(13-x ight)^2)=(3^2)

=>13-x=3

x=13-3

x=10

c/164-(left(15-x ight)^3)=100

(left(15-x ight)^3)=164-100

(left(15-x ight)^3)=64

(left(15-x ight)^3)=(4^3)

=>15-x=4

x=15-4

x=11

d/(left(x+3 ight)^3)-15=210

(left(x+3 ight)^3)=210+15

(left(x+3 ight)^3)=225

sai đề bài xích câu d hay sao ý các bạn ạ

chỉ có(left(x+3 ight)^2)thì mới tính được

e/(x^2):4=16

(x^2)=16.4

(x^2)=64

(x^2)=(8^2)

=>x=8


Đúng(0)

( 2.x -15) nón 5= (2.x-15) nón 3

tìm x


#Toán lớp 6
1
Bang Bang 2

GiảiHiệu số tuổi tía và bé không bao giờ thay đổi.Hiện ni tuổi con bởi 1/6 tuổi bố. Vậy tuổi cha bằng:6/6-1 = 6/5 (hiệu )Sau 4 năm thì tuổi cha bằng:4/4-1 = 4/3 ( hiệu )4 năm thì bằng:4/3 – 6/5 = 2/15 ( hiệu )Hiệu của tuổi hai cha con là:4 : 2/15 = 30 ( tuổi )Tuổi con hiện nay là:30 : ( 6 - 1 ) = 6 ( tuổi )Tuổi bố hiện thời là:6 x 6 = 36 ( tuổi )Đáp số:Con: 6 tuổiBố: 36 tuổi


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


magdalenarybarikova.com
magdalenarybarikova.com)


Design by
magdalenarybarikova.com
Các khóa học có thể bạn vồ cập ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Sự Tích Thuận Kiều Plaza Quận 5 Vì Sao Trở Thành Cao Ốc Hoang Tàn?

Tới giỏ hàngĐóng