Talk about a competition or contest you have recently joined or seen. Use the suggestions below.

Bạn đang xem: Talk about a competition or contest you have recently joined or seen

(Nói về một hội thi đấu hoặc một cuộc thi mà gần đây bạn đang tham gia hoặc xem. Thực hiện các nhắc nhở dưới đây)

1. Where & when did you see or take part in it?

2. What type of competition or contest was it?

3. Who organized it?

4. Who participated in it?

5. Who won the competition/contest?

6. Did you enjoy it? Why/Why not?

*

Đoạn văn 1:

As the winner of an English spelling contest, let me tell you about my experience on it. 

Last week, my English academy held the spelling contest for every student. I have studied English at the academy for one year, so I was quite confident since I knew mostly everything & everyone here, even though I am an introverted person. 

There were 3 rounds of the competitions. The first round, the words contained only 5 letters or less. đứng đầu 5 got khổng lồ get into round 2. The second round were with 5 to lớn 8-letter words. Only 2 of us, I and my best friend, made it lớn round 3 - the final. All the words then had more than 8 letters. It was a very close battle between us and in the end, I won with the last word: Incomprehensibility. 

I enjoyed it a lot. Firstly because I was the winner, which would make anyone happy. Và also, it was a very intense and fun experience for everyone. 

Bài dịch:

Là người thắng lợi cuộc thi đánh vần giờ Anh, hãy để tôi kể cho chính mình nghe về tay nghề của tôi về cuộc thi này.

Tuần trước, học viện tiếng Anh của tôi đã tổ chức triển khai cuộc thi đánh vần cho rất nhiều học sinh. Tôi sẽ học giờ Anh tại học viện chuyên nghành được một năm, vày vậy tôi khá tự tin vì chưng tôi biết hầu hết mọi sản phẩm công nghệ và toàn bộ mọi fan ở đây, mặc dù tôi là 1 trong những người sống nội tâm.

Có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên, các từ chỉ chứa 5 chữ cái trở xuống. Top 5 được vào vòng 2. Vòng trang bị hai gồm những từ 5 mang đến 8 chữ cái. Chỉ có 2 chúng tôi, tôi và người đồng bọn nhất của tôi, lọt được vào vòng 3 - trận bình thường kết. Toàn bộ các từ sau đó có hơn 8 chữ cái. Đó là một trận chiến rất gần giữa cửa hàng chúng tôi và cuối cùng, tôi đã thành công với từ thời điểm cuối cùng: bắt buộc hiểu nổi.

Tôi đã từng thích nó hết sức nhiều. đầu tiên vì tôi là bạn chiến thắng, điều đó sẽ khiến bất cứ ai ai cũng vui vẻ. Và quanh đó ra, đó là một trải nghiệm rất stress và độc đáo cho tất cả mọi người.

Đoạn văn 2:

Hello everyone! I"m Anime joker. I want lớn introduce lớn you about 1 of my favorite gameshow. Và that gamehow is Hello Jadoo - a famous game show. I like this cuộc chơi because it"s fun và entertaining. This trò chơi airs on Disney Channel at 5pm every Tuesday lớn Saturday. I always watch it. This gameshow is about a cute, funny & smart but quite lazy girl và jadoo"s kind, kind friends. Through gameshow, I develop communication skills, persistence và life skills. Wish gameshow lớn launch viewers with more episodes & more meaningful.

Xem thêm: 2K9 Nghĩa Là Gì ? Giải Thích 2K2, 2K3, 2K4, 2K5 Giải Thích 2K2, 2K3, 2K4, 2K5

Bài dịch:

Chào hầu như người! Tôi là fan pha trò vào Anime. Tôi muốn trình làng với các bạn về 1 gameshow cơ mà tôi yêu dấu nhất. Với gameshow sẽ là Hello Jadoo - một trò chơi nổi tiếng. Tôi thích cuộc chơi này do nó rất vui cùng giải trí. Cuộc chơi này vạc sóng trên Disney Channel thời điểm 5h chiều từ thứ tía đến sản phẩm Bảy sản phẩm tuần. Tôi luôn xem nó. Gameshow này nhắc về một cô nàng dễ thương, vui tính, thông minh tuy vậy khá chây lười và những người bạn tốt bụng, tốt bụng của jadoo. Thông qua gameshow, tôi phân phát triển tài năng giao tiếp, tính kiên cường và kĩ năng sống. Chúc gameshow reviews người xem những tập xuất xắc và chân thành và ý nghĩa hơn nữa.

Đoạn văn 3:

At the swimming pool at the provincial fitness center, I witnessed an exciting swimming competition of athletes from high schools. Swimming pool is very large, with dozens of races. Athletes in swimwear, glasses, and hats were in position ready lớn wait for the order to depart. My brother Binh swims at racetrack No. 4, representing Phan Dinh Phung High School. He knew how to swim from a young age, growing up he often went lớn this pool to train. This race, the whole school is expecting him. The referee"s starting order was just issued, then all at once they launched themselves into the water at once, plunging like dolphins under the clear xanh water. The first swim round, Mr. Binh is leading the second. On the next swimming circle, he caught up with the first person. Standing on the ngân hàng of stars that I"m so nervous! I screamed loudly: "Fighting! There is a destination! " As expected, Mr. Binh accelerated & he reached the finish first. His friends standing on the bank shouted: ‘Phan Đình Phùng triumph! Phan Dinh Phung is victorious!

Bài dịch:

Tại bể bơi chính giữa thể dục thể thao tỉnh, tôi được tận mắt chứng kiến ​​màn tranh tài bơi lội lội sôi nổi của những vận rượu cồn viên mang đến từ những trường THPT. Bể bơi rất rộng, với hàng chục con đua. Các vận động viên mặc đồ bơi, đeo kính, nhóm mũ sẽ vào vị trí sẵn sàng chuẩn bị chờ tín hiệu lệnh xuất phát. Em Bình của em bơi lội ở ngôi trường đua số 4, đại diện thay mặt cho trường thpt Phan Đình Phùng. Anh biết tập bơi từ nhỏ, phệ lên anh hay đến hồ bơi này nhằm rèn luyện. Cuộc đua này, cả trường đều ước ao đợi cậu ấy. Tín hiệu lệnh xuất phạt của trọng tài vừa được phát ra, thì hàng loạt đồng loạt phóng mình xuống nước, lao mình như các chú cá heo bên dưới làn nước vào xanh. Lượt tập bơi đầu tiên, anh Bình đang dẫn đầu về nhì. Ở vòng tập bơi tiếp theo, anh đã đuổi theo kịp người đầu tiên. Đứng trên bờ sao mà lại tôi hồi vỏ hộp quá! Tôi hét ầm lên: "Cố lên! tất cả đích rồi!" Đúng như dự đoán, anh Bình tăng tốc với cán đích đầu tiên. Những người dân bạn của anh ấy đứng trên bờ hò reo: ‘Phan Đình Phùng khải hoàn! Phan Đình Phùng đại thắng!