Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following.

Bạn đang xem: Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly

 (Đánh dấu vần âm A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của khách hàng để đã cho thấy từ hoặc các từ tất cả nghĩa sát nhất bỏ phần được gạch ốp chân trong mỗi phần sau)

Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly

A. clean

B. encounter

C. arrive

D. happen

Trả lời:

Chọn câu trả lời D. Happen

Giải thích: come up: xảy mang đến = happen: xảy ra

Các giải đáp còn lại

A. Clean: dọn sạch

B. Encounter: đụng trán

C. Arrive: đến

Whenever problems happen, we discuss them frankly và find solutions quickly

Dịch nghĩa: Bất cư khi nào có vụ việc xảy ra, chúng tôi đều trao đổi một phương pháp thẳng thắn và tìm ra phương án nhanh chóng.

Cùng đứng đầu lời giải đọc thêm về Come up nhé:

1.“COME UP” NGHĨA LÀ GÌ?

1. Là trong số những cụm tự phổ biến, nghĩa của Come up = Happen. “Come Up” được gọi là xuất hiện, diễn ra. Come up được áp dụng trong văn cảnh hướng tuyệt nói cùng với ai đó về sự di chuyển của mình, lúc này nó tức là tiến tới, di chuyển tới sát ai kia hoặc chỗ nào đó…

Come up được áp dụng trong văn cảnh hướng xuất xắc nói với ai kia về sự dịch rời của mình, lúc này nó tức là tiến tới, dịch chuyển tới gần ai kia hoặc ở đâu đó…

Ex: I came up to lớn her và asked for the book (Tôi sẽ tiến đến gần cô ấy và xin cuốn sách).

2. Khi để sử dụng trong việc đưa ra sự việc nào đó đề xuất thỏa luận, đề cập, nói tới… Thì rất có thể sử dụng Come up.

Ex: This plan came up for discussion (Kế hoạch này được đưa ra để thảo luận).

3. Là cụm từ tất cả thể diễn đạt sự bất ngờ, tức là đạt tới, bắt kịp, lên tới…

That result didn’t come up lớn what I hoped (Kết quả đó đã không đạt mức những gì tôi kỳ vọng) plan comes up for discussion.

2. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CỦA “COME UP” vào TIẾNG ANH.

Có không hề ít cách sử dụng của “Come Up”. “Come Up” được đánh giá là từ tất cả độ cực nhọc cao vì được sử dụng và ứng dụng trong vô số nhiều trường hợp. 

Đầu tiên, nhằm chỉ việc đến ai đó, theo ai đó ta sử dụng cấu trúc sau;

 COME UP khổng lồ somebody

 Trong trường phù hợp này chỉ vận dụng với các câu chỉ người. Các bạn có thể tham khảo thêm qua những ví dụ sau:

 Ví dụ:

- She came up khổng lồ me & asked for money.

Cô ấy chạy theo tôi với hỏi mượn chút tiền.

*

 

Một biện pháp dùng khác, “Come Up” được dùng để làm chỉ một thứ nào đấy được nói tới hoặc được đề cập cho trong một cuộc hội thảo chiến lược hay cuộc họp. Được giới thiệu với mục đích nào đó ta sử dụng cấu tạo sau;

COME UP for doing something

Cấu trúc này không nhất thiết sử dụng. Có thể loại bỏ vế for. Xem thêm qua ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

- The idea came up at the meeting.

Ý tưởng được khuyến cáo trong buổi họp.

Xem thêm: Bài Tập Về Báo Cáo Tài Chính Có Lời Giải, Bài Tập Báo Cáo Tài Chính Có Lời Giải

Ngoài ra, chúng ta có thể dùng “Come Up” để biểu đạt hoạt rượu cồn mọc lên của mặt trời, phương diện trăng. Trong lĩnh vực máy tính, “Come Up” cũng được dùng nhằm chỉ các cửa sổ, những tab thao tác hiện lên trên mặt màn hình máy tính của bạn. Cũng rất có thể dùng “Come Up” nhằm chỉ các cơ hội, các bước đang cho với bạn,... Lân cận đó, “Come Up” còn được sử dụng với nghĩa chỉ sự xuất hiện, xảy ra một cách ngạc nhiên đến.