Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đã xem: Vua làm sao thần tốc quân hành ngày xuân đại phá quân thanh tơi bời
Bạn đang xem: Vua nào thần tốc quân hành mùa xuân đại phá quân thanh tơi bời

*

*

Ai từng đóng góp cọc bên trên sông

Đánh tan quân giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa Xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

Vua như thế nào tập trận nghịch chơi

Cờ vệ sinh phất trận một thời ấu thơ ?

Vua như thế nào thảo Chiếu dời đô ?

Vua nào đề xướng Hội thơ Tao Đàn ?
Xem thêm: Hảo Bạn Là Gì ? Top 10 Hảo Hảo Là Gì Trên Facebook Mới Nhất 2022

*

1. Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

=> Ngô Quyền

2. Vua như thế nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

=> quang Trung

3. Vua làm sao tập trận đùa nghịch

Cờ vệ sinh phất trận một thời ấu thơ?

=> Đinh Tiên Hoàng

4. Vua nào thảo Chếu dời đô?

=> Lý Thái Tổ

5. Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn?

=> Lê Thánh Tông

1. Ai từng đóng góp cọc bên trên sông

Đánh rã thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

=> Ngô Quyền

2. Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

=> quang Trung

3. Vua làm sao tập trận đùa đùa

Cờ vệ sinh phất trận một thời ấu thơ?

=> Đinh Tiên Hoàng

4. Vua làm sao thảo Chếu dời đô?

=> Lý Thái Tổ

5. Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn?

=> Lê Thánh Tông

Đáp án: Vua quang Trung

Vì chỉ bao gồm vua quang đãng Trung mới đại phá quân Thanh.

Nên lời giải là vua quang quẻ Trung.

Chúc bn học tập tốt.

Ai từng đóng góp cọc bên trên sông

Đánh tung thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh

Vua như thế nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời

Vua như thế nào tập trận chơi chơi

Cờ lau phất trận 1 thời ấu thơ

Các các bạn giải đố với viết thương hiệu nhân vật lịch sử vẻ vang trong câu đố sau:

Ai từng đóng góp cọc trên sông

Đánh chảy thuyền giặc nhuôm hồng sóng xanh?

Vua làm sao thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

1/ Ngô Quyền ( tiền Ngô vương vãi )2/ quang đãng Trung ( Nguyễn Huệ )3/ Đinh cỗ Lĩnh ( Đinh Tiên Hoàng )4/ Lý Công Uẩn ( Lý Thái Tổ )5/ Lê tự Thành ( Lê Thánh Tông )