Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 VBT toán 5 bài bác 92 : rèn luyện với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số đo phù hợp vào ô trống :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

( displaystyle 4 over 5m) 

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

Phương pháp giải:

Diện tích hình thang bằng tổng độ lâu năm hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho 2. 

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thang nghỉ ngơi hàng trước tiên là :

( displaystyle S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150;(cm^2))

Diện tích hình thang sống hàng lắp thêm hai là :

( displaystyle S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30;(m^2))

Diện tích hình thang ở sản phẩm thứ ba là :

( displaystyle S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93;(dm^2))

Ta bao gồm bảng công dụng như sau :

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 ( displaystyle 4 over 5m)

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

( displaystyle 13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2


Bài 2

a) Một hình thang có diện tích 20m2, đáy bự 55dm với đáy nhỏ bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 92

b) Tính trung bình cùng hai lòng của một hình thang, biết rằng diện tích s hình thang bởi 7m2 và độ cao bằng 2m.

Phương pháp giải:

Gọi lòng lớn, lòng nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang thứu tự là: a; b; h; S.

( displaystyle S = a + b over 2 imes h Rightarrow h = dfracS × 2a+b ;;)

và ( displaystyle a + b over 2 = S:h)

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đổi : (20m^2 = 2000dm^2).

Chiều cao hình thang chính là : 

( displaystyle dfrac2 imes 200055 + 45 = 40,left( dm ight))

b) Trung bình cùng hai đáy của hình thang là :

( displaystyle 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a) (40dm) ;

b) (3,5m.)


Bài 3

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy nhỏ nhắn 26m, đáy lớn hơn đáy nhỏ nhắn 8m, đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó ?

Phương pháp giải:

- Tính độ dài đáy mập ta đem độ dài đáy bé bỏng cộng với 8m.

- Tính chiều cao ta rước độ lâu năm đáy bé bỏng trừ đi 6m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta đem tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2.

- tìm tỉ số giữa diện tích s và (displaystyle 100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích s gấp ( displaystyle 100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc thu được cấp 70,5kg bấy nhiêu lần.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

Thửa ruộng hình thang

Đáy bé: 26m

Đáy lớn: rộng đáy bé xíu 8m

Chiều cao: ít hơn đáy bé xíu 6m

100m2 : 70, 5 kg thóc

Thửa ruộng: ... Kilogam thóc?

Bài giải

Đáy khủng của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = trăng tròn (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(dfrac(34 + 26) × 202) = 600 (m2)

600m2 gấp 100m2 số lần là :

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng sẽ là :

70,5 × 6 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg.


Bài 4

Viết số thích hợp vào khu vực chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD có các kích thước như hình vẽ mặt :

Diện tích phần đang tô đậm của hình chữ nhật là …… cm2.

Phương pháp giải:

Phần sơn đậm là hình tam giác có chiều cao bằng chiều rộng của hình chữ nhật và độ nhiều năm đáy bằng 8 – (2 + 2) = 4cm.

Diện tích hình tam giác = độ dài đáy × độ cao : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

Chiều cao của tam giác bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật và bằng 4cm.

Xem thêm: Bánh Quẩy Tiếng Anh Là Gì ? It Was Used With The Word Above

Độ nhiều năm cạnh đáy của hình tam giác là :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần đánh đậm là :

4 × 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số : 8cm2.

Lưu ý : hoàn toàn có thể tính diện tích phần tô đậm bằng cách lấy diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích s 2 hình thang ở nhì bên.