Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài xích 138 : luyện tập chungvới lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số đo tương thích vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

(v=s:t ;; quad ;; s =v imes t ;; quad ;; t =s:v) 

trong kia (s) là quãng đường, (v) là vận tốc, (t) là thời gian.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 138

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Đổi : 1 giờ đôi mươi phút = (displaystyle4 over 3) giờ

Quãng con đường ở ô trống đầu tiên là :

(displaystyle 42 imes 4 over 3 = 56) (km)

+) vận tốc ở ô trống máy hai là :

95 : 2,5 = 38 (km/giờ)

+) thời hạn ở ô trống thứ tía là :

84,7 : 24,2 = 3,5 (giờ)

+) Đổi : 1 phút 20 giây = 80 giây

tốc độ ở ô trống thứ tư là:

400 : 80 = 5 (m/s)

Ta có bảng hiệu quả như sau : 

*

 


Bài 2

Một xe lắp thêm đi tự C cho B với tốc độ 36 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A giải pháp C 45km xua theo xe trang bị với vận tốc 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời gian đi để ô tô theo kịp xe máy.

*

Phương pháp giải:

- tìm kiếm hiệu gia tốc của hai xe. 

- Tìm thời hạn đi để ô tô theo kịp xe sản phẩm công nghệ = độ nhiều năm quãng mặt đường AB (chính là khoảng chừng cách ban sơ giữa nhì xe lúc 2 xe cùng xuất phát) : hiệu vận tốc của hai xe. 

Lời giải chi tiết:

Hiệu gia tốc của xe hơi và xe thứ là :

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian đi nhằm ô tô đuổi theo kịp xe máy là :

45 : 15 = 3 (giờ)

Đáp số : 3 giờ.


Bài 3

Vận tốc dòng nước là 18 m/phút. Một tín đồ bơi xuôi loại quãng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi tín đồ đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời gian ?

Hướng dẫn : vận tốc bơi xuôi dòng bởi tổng gia tốc bơi khi nước im và tốc độ dòng nước. Vận tốc bơi ngược dòng bằng hiệu tốc độ bơi khi nước lặng và gia tốc dòng nước.

Phương pháp giải:

- Tìm vận tốc khi tập bơi xuôi loại = độ dài quãng sông : thời gian khi bơi xuôi dòng.

- Tìm tốc độ thực của tín đồ đó = gia tốc khi bơi xuôi dòng – tốc độ dòng nước.

- Tìm tốc độ khi tập bơi ngược loại = vận tốc thực của tín đồ đó + vận tốc loại nước.

Xem thêm: Phân Tích Cảnh Cho Chữ Trong Chữ Người Tử Tù Của Nguyễn Tuân

- Tìm thời hạn khi bơi lội ngược chiếc = độ lâu năm quãng sông : vận tốc khi bơi lội ngược dòng.