Giải sách bài bác tập toán 5 tập 2, giải cụ thể và ví dụ bài 106: luyện tập trong SBT toán 5 tập 2 trang 24,25. Thông qua bài học tập này, những em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nỗ lực được biện pháp làm bài xích tập gấp rút và dễ dàng nắm bắt nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Bài tập 1: Trang 24 vở bt toán 5 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp :

Một hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 20dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 12dm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106: luyện tập

a. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : …………………………

Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Hướng dẫn:

Chu vi dưới mặt đáy hình vỏ hộp là :

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích bao bọc hình hộp là :

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt đáy hình vỏ hộp là :

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

=> Giải:

a. Diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là 14,4m2

Bài tập 2: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm $frac35$m, chiều rộng $frac14$ m và chiều cao $frac13$ m

=> Giải:

*

Bài tập 3: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,1m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

Hướng dẫn:

Chu vi mặt đáy hình vỏ hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật:

3,2 ⨯ 1 = 3,2 (m2)

=>Giải: lời giải B

Bài tập 4: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Người ta sơn toàn bộ mặt ko kể của một cái thùng tôn có nắp đậy dạng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 7: Miêu Tả 1 Cảnh Đẹp Mà Em Đã Gặp Trong Mấy Tháng Nghỉ Hè

Hỏi diện tích s được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?

Hướng dẫn

Diện tích sơn toàn bộ mặt bên cạnh của thùng tôn chính là diện tích 6 khía cạnh của hình hộp chữ nhật cũng là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

=> Giải:

Chu vi dưới mặt đáy hình hộp chữ nhật là :

(8 + 5) ⨯ 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp là :

26 ⨯ 4 = 104 (dm2)

Diện tích mặt dưới hình hộp là :

8 ⨯ 5 = 40 (dm2)

Diện tích sơn là :

104 + 2 ⨯ 40 = 184 (dm2)

Đáp số : 184dm2

Bài tập 5: Trang 26 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Người ta xếp 4 hình lập phương nhỏ xíu có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?