Giải vở bài tập toán 5 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 49: Luyện tập - vở bài tập toán 5 tập 1 trang 61. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp:

aba + bb + a
6,842,366,84 + 2,36= ….....

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 49

...........
20,6517,29..............

Nhận xét: a + b = b + a

Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì ….....................................

Trả lời:

aba + bb + a
6,842,366,84 + 2,36 = 9,22,36 + 6,84 = 9,2
20,6517,2920,65 + 17,29 = 37,9417,29 + 20,65 = 37,94

Nhận xét: a + b = b + a

Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

Câu 2: Tính rồi thử lại bằng tính chất giao hoán:

*

Trả lời:

*

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30,63m, chiều dài hơn chiều rộng 14,74m.Tính chu vi mảnh vườn đó.

Trả lời:

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật:

30,63 + 14,74 = 45,37 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật:

(43,37 + 30,63) × 2 = 152 (m)

Đáp số: 152m

Câu 4: Tìm số trung bình cộng của 254, 55 và 185,45

Trả lời:

Số trung bình cộng cần tìm là:

(245,55 + 185,45) : 2 = 220

Đáp số: 220


Từ khóa tìm kiếm google:


giải vở bài tập toán 5 tập 1, giải bài 49 toán 5 tập 1, luyện tập trang 61, VBT toán lớp 5, giải bài 49 trang 61 vở bài tập toán 5.

Xem thêm: Hỏi Đá Xanh Rêu Bao Nhiêu Tuổi Đời Hỏi Gió Phiêu Du Qua Bao Đỉnh Trời


Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 5


Giải tiếng Việt 5 tập 1
Giải Tiếng Việt 5 tập 2
Tuyển tập văn mẫu lớp 5
Giải sgk toán lớp 5
Tiếng anh 5 - Tập 1
Tiếng anh 5 - Tập 2
Toán tiếng Anh 5
Lịch sử 5
Giải sgk địa lí 5
Đạo đức lớp 5

Giải vở bài tập lớp 5


Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Giải vở BT toán lớp 5 tập 1
Giải vở BT toán lớp 5 tập 2

Bài tập cuối tuần lớp 5 


BT cuối tuần tiếng anh 5
BT cuối tuần toán 5
BT cuối tuần tiếng việt 5

Giải VNEN lớp 5


Toán VNEN lớp 5 tập 1
Toán VNEN lớp 5 tập 2
Tiếng Việt VNEN 5 tập 1
Tiếng Việt VNEN 5 tập 2
Khoa học VNEN lớp 5
Lịch sử và địa lí VNEN lớp 5 

Trắc nghiệm lớp 5


Trắc nghiệm tiếng Việt 5
Trắc nghiệm lịch sử 5
Trắc nghiệm tiếng anh 5
Trắc nghiệm toán 5
Trắc nghiệm địa lí 5

Tài liệu tham khảo lớp 5


Các dạng toán lớp 5
Toán cơ bản và nâng cao lớp 5

Bình luận


GIẢI VBT TOÁN 5 - TẬP 1


Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


Bài 1: Ôn tập khái niệm về phân số
Bài 2: Ôn tập tính chất cơ bản của phân số
Bài 3: Ôn tập so sánh hai phân số
Bài 4: Ôn tập so sánh hai phân số( tiếp theo)
Bài 5: Phân số thập phân
Bài 7: Ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 8: Ôn tập phép nhân và phép chia của hai phân số
Bài 9: Hỗn số
Bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
Bài 11: Luyện tập trang 13
Bài 12: Luyện tập chung trang 14
Bài 13: Luyện tập chung trang 16
Bài 14: Luyện tập chung trang 17
Bài 15: Ôn tập về giải toán trang 18
Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán trang 21
Bài 17: Luyện tập trang 22
Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) trang 24
Bài 19: Luyện tập trang 25
Bài 20: Luyện tập chung trang 27
Bài 21: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 22: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 23: Luyện tập trang 31
Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Bài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Bài 26: Luyện tập trang 35
Bài 27: Héc-ta
Bài 28: Luyện tập trang 37
Bài 29: Luyện tập chung trang 38
Bài 30: Luyện tập chung trang 40
Bài 31: Luyện tập chung trang 42

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân


Bài 32: Khái niệm số thập phân
Bài 33: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Bài 35: Luyện tập trang 47
Bài 36: Số thập phân bằng nhau
Bài 37: So sánh hai số thập phân
Bài 38: Luyện tập trang 49
Bài 39: Luyện tập chung trang 50
Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Bài 41: Luyện tập (trang 51)
Bài 42: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng sô thập phân
Bài 44: Luyện tập chung (trang 55)
Bài 45: Luyện tập chung (trang 56)
Bài 46: Luyện tập chung (trang 58)
Bài 47: Tự kiểm tra
Bài 48: Cộng hai số thập phân
Bài 49: Luyện tập (trang 61)
Bài 50: Tổng nhiều số thập phân
Bài 51: Luyện tập (trang 63)
Bài 52: Trừ hai số thập phân
Bài 53: Luyện tập (trang 66)
Bài 54: Luyện tập chung (trang 67)
Bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000....
Bài 57: Luyện tập (trang 70)
Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 59: Luyện tập (trang 73)
Bài 60: Luyện tập (trang 74)
Bài 61: Luyện tập chung
Bài 62: Luyện tập chung
Bài 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 64: Luyện tập
Bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000…
Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
Bài 67: Luyện tập
Bài 68: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 69: Luyện tập
Bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
Bài 71: Luyện tập
Bài 72: Luyện tập chung
Bài 73: Luyện tập chung
Bài 74: Tỉ số phần trăm
Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 76: Luyện tập
Bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo
Bài 78: Luyện tập trang 95
Bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 80: Luyện tập trang 98
Bài 81: Luyện tập chung trang 99
Bài 82: Luyện tập chung trang 101
Bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi
Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Chương III: Hình học


Bài 85: Hình tam giác
Bài 86: Diện tích hình tam giác
Bài 87: Luyện tập trang 106
Bài 88: Luyện tập chung trang 108
Bài 89: Tự kiểm tra
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com