- Chọn bài -Bài 85: Hình tam giácBài 86: diện tích s hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: luyện tập chungBài 89: từ kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: diện tích s hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: rèn luyện chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: diện tích s hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: luyện tập chungBài 100: giới thiệu biểu đồ gia dụng hình quạtBài 101: Luyện tập về tính diện tíchBài 102: luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Bài 103: luyện tập chungBài 104: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: luyện tập chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: luyện tập chungBài 117: rèn luyện chungBài 118: reviews hình trụ. Reviews hình cầuBài 119: rèn luyện chungBài 120: rèn luyện chungBài 121: tự kiểm tra

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Bài 1 trang 37 VBT Toán 5 Tập 2: Tính diện tích s xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật có :a. Chiều dài 0,9m, chiều rộng 0,6m, độ cao 1,1m.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 116

b. Chiều dài

*
dm, chiều rộng
*
dm, độ cao
*
dm

Lời giải:

a. Chu vi mặt đáy hình vỏ hộp chữ nhật là :

(0,9 + 0,6) ⨯ 2 = 3(m)

Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật là :

3 ⨯ 1,1 = 3,3 (m2)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

0,9 ⨯ 0,6 ⨯ 1,1 = 0,594 (m3)

b. Chu vi hình vỏ hộp chữ nhật là :


*

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật là :

*

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

*

Đáp số : a. 3,3m2 ; 0,594m3


*

Bài 2 trang 38 VBT Toán 5 Tập 2: Một hình lập phương tất cả cạnh 3,5dm. Tính diện tích s toàn phần cùng thể tích của hình lập phương đó.

Lời giải:

*

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

3,5 ⨯ 3,5 = 12,25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

12,25 ⨯ 6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là :

3,5 ⨯ 3,5 ⨯ 3,5 = 42,875 (dm3)


Đáp số : 73,5dm2 ; 42,875dm3

Bài 3 trang 38 VBT Toán 5 Tập 2: Biết thể tích của hình lập phương bằng 27cm3. Hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Xem thêm: Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Văn Lớp 9, Soạn Bài Chương Trình Địa Phương (Phần Văn)

Hướng dẫn : hoàn toàn có thể tìm độ nhiều năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp thử theo lần lượt với các số đo 1cm, 2cm, …

Lời giải:

*

– nếu cạnh hình lập phương là 1cm thì thể tích hình lập phương là :

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3) (loại)

– giả dụ cạnh hình lập phương là 2cm thì thể tích hình lập phương là :

2 ⨯ 2 ⨯ 2 = 8 (cm3) (loại)

– giả dụ cạnh hình lập phương là 3cm thì thể tích hình lập phương là :

3 ⨯ 3 ⨯ 3 = 27 (cm3) (nhận)

Vậy hình lập phương bao gồm cạnh nhiều năm 3cm.

Diện tích một mặt hình lập phương là :

3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

9 ⨯ 6 = 54 (cm2)

Đáp số : 54cm2

Bài 4 trang 38 VBT Toán 5 Tập 2: Tính thể tích của khối gỗ tất cả dạng như hình mặt :


*