Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 5 bài xích 115 : Thể tích hình lập phương với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Viết số đo thích hợp vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- diện tích một phương diện = cạnh × cạnh.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 115

- diện tích s toàn phần = diện tích một mặt × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình lập phương bao gồm cạnh là 2,5m. 

Diện tích một mặt hình lập phương là :

S = 2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (m3)

+) Hình lập phương có cạnh là ( displaystyle 3 over 4dm). 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

( displaystyle S = 3 over 4 imes 3 over 4 = 9 over 16;(dm^2)) 

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

( displaystyle S_tp = 9 over 16 imes 6 = 27 over 8; (dm^2))

Thể tích hình lập phương là :

( displaystyle V = 3 over 4 imes 3 over 4 imes 3 over 4 = 27 over 64;(dm^3)) 

+) Hình lập phương có cạnh là 4cm. 

Diện tích một khía cạnh hình lập phương là :

S = 4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 16 × 6 = 96 (cm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

+) Hình lập phương có cạnh là 5dm. 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

S = 5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 25 × 6 = 150 (dm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 5 × 5 × 5 = 125 (dm3) 

Ta có bảng công dụng như sau : 

*


Bài 2

Một hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 2,2m, chiều rộng lớn 0,8m, chiều cao 0,6m và một hình lập phương gồm cạnh bởi trung bình cùng của chiều dài, chiều rộng, độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

a) Tính thể tích của mỗi hình trên.

b) Hình nào có thể tích lớn hơn và to hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

Phương pháp giải:

- Tính độ dài cạnh hình lập phương = (chiều dài + chiều rộng + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật : V = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Tính thể tích hình lập phương: V = cạnh × cạnh × cạnh.

- đối chiếu thể tích của nhị hình với tìm hiệu hai thể tích đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

2,2 × 0,8 × 0,6 = 1,056 (m3)

Độ lâu năm cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 × 1,2 × 1,2 = 1,728 (m3)

b) Ta bao gồm : 1,728m3 > 1,056m3

 Do đó, thể tích hình lập phương to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật và to hơn số đề-xi-mét khối là :

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

0,672m3 = 672dm3

Đáp số: a) Hình vỏ hộp chữ nhật : 1,056m3;

Hình lập phương : 1,728m3;

b) 672dm3.


Bài 3

Một khối kim mô hình lập phương bao gồm cạnh 0,15m. Từng đề-xi-mét khối kim loại đó trọng lượng 10kg. Hỏi khối kim loại đó khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối sắt kẽm kim loại ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5 Tả Người Bạn Thân (46 Mẫu), Tả Bạn Thân (46 Mẫu)

- Đổi thể tích vừa tìm kiếm được sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối.

- Tính khối lượng của khối sắt kẽm kim loại ta lấy trọng lượng của mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại nhân với thể tích khối sắt kẽm kim loại (với đơn vị chức năng đề-xi-mét khối).