Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (148.86 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Tài liệu

KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn : Toán – Lớp 9 thời hạn : 90 phút I.TRẮC NGHIỆM :.

1.Khoanh tròn vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng nhất trong những câu sau : a.Căn bậc nhì của 9 là :

A . 3 B. -3 C. 3 và -3 D. Một tác dụng khác b. Thu xếp theo sản phẩm tự bớt dần của 5 ; 3 3; 2 6 ta bao gồm :

A. . 5>3 3>2 6 B. 3 3>2 6>5 C. 2 6> >5 3 3 D. 3 3> >5 2 6

c. Rút gọn biểu thức 2

4 4

2

x x

x

− +

− với x

A. X – 2 B. 2 – x C. 1 D . - 1 d. Câu nào không nên , câu nào đúng ?


(I) hai tuyến đường thẳng y = 2x + 1 và y = 2x – 1 cắt nhau vày b = 1 ≠b′= -1 (II) Hàm số y=(3− 5)x+5

A. (I) đúng , (II) không đúng B. (I)sai , (II) đúng C. (I)sai , (II) không đúng D. (I) đúng ,(II)đúng 2. Hãy điền vào chổ chấm và để được câu hoàn chỉnh đúng :

a. Vào tam giác vuông , cạnh góc vng bởi ……….. Hay…..………..

b. Hotline R là bán kính của đường trịn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng R d Vị trí tương đối của con đường thẳng và mặt đường trịn 5 centimet 3cm ………

6cm ………. Xúc tiếp 4cm 7cm ………

3. Hãy nối từng ý ở cột trái với 1 ý sinh sống cột phải kê đươc một khẳng định đúng : Ở hình vẽ bên :

a) Sin 30

b) Cos 300

c) tg 300

d) Cotg 300

e) 32 f) 2

3 g) 1

2

h) 3

3 II. TƯ LUẬN : ( 7 điểm )

bài 1 : (1,5 điểm )

mang đến biểu thức : A =

2

( x x) 4 xy x y

x y x y

− + − −

+ −

a. Tìm đk của x nhằm A gồm nghĩa . b. Rút gọn gàng biểu thức A .

bài bác 2: ( 1,5 điểm )


a. Vẽ đồ gia dụng thị (D) của hàm số y = 1 32x

− +

b. Xác minh hệ số a , b của hàm số y = ax + b biết vật thị (D’) của nó song song với (D) và giảm

trục hồnh tại điểm có hồnh độ -2 . bài 3 : (3,5 điểm )

0

30 (3aa


(2)

mang lại ( O;15 centimet ) đường kính AB. Vẽ dây CD vng góc với OA trên H làm sao cho OH= 9cm . Call E là vấn đề đối xứng của A qua H .

a. Tính độ lâu năm của dây BC .

b. điện thoại tư vấn I là giao điểm của DE cùng BC . Chứng tỏ rằng : I trực thuộc (O’) 2 lần bán kính EB .


(3)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I.Trắc nghiệm :

Câu 1 : mỗi câu 0,25 điểm .

a. C b. D c. D d. B
Câu 2
: Câu a 0,25 điểm ; câu b 0,75 điểm ( mỗi ý 0,25 )

a. Điền : Cạnh huyền nhân cùng với sin góc đối xuất xắc nhân với cosin góc kề

b.Ý 1 : giảm nhau ; Ý 2 : 6cm : Ý 3 : Không giảm . Câu 3 : Nối đung một xác định 0,25

(a) với (g) ; (b) cùng với (e) ; (c) với (i) ; (d) với (h) II. TỰ LUẬN :

bài bác 1 : (1,5 điểm)

a. Tìm đúng ĐK nhằm A có nghĩa là x ≥ 0 , y ≥ 0 , x≠y ( 0,5 điểm )

b. A =

=

2

( )

( )

x y

x y

x y


+

− +

+

= x+ y− x− y

= 0 (Mỗi cách giải 0,25 điểm )

bài bác 2 : ( 1,5 điểm )

a. – khẳng định đúng nhì điểm thuộc thứ thị (0,25) - Vẽ hệ trục tọa độ Oxy hoàn hảo , biểu diễn hai điểm thuộc đồ thị đúng (0,25) - Vẽ (D) đúng (0,25) b. Search a = -0,5 (0,25) tìm b = -1 (0,25) tóm lại hàm số : y = -0,5x –1 (0,25)

63

y

x

O

Bài 3 : ( 3,5 điểm)

Hình vẽ chính xác ( 0,5 ) Câu a : Tính CH = 12cm (0,25 ) Tính CD = 24cm (0,25)

Câu b:- Chứng minh tứ giác ACDE là hbh (0,25) - DC ⊥ AE  Tứ giác ACDE là hình thoi (0,5) - C/m DE CB tại I (0,25) - I nằm trong (O’) 2 lần bán kính EB (0,5)

Câu c : C/m: 090HIE EIO′

∠ + ∠ = (0,5) 

 HI ⊥O I′ (0,25) kết luận HI là tiếp tuyến của (O’) 2 lần bán kính EB (0,25)

THIẾT KẾ MA TRẬN đến MỘT đề KIỂM TRA HỌC KÌ THỜI GIAN : 90 phút

 

A B


C

D

O

H E O"

I

2 4 ( )( )

x y xy xy x y x y

x y x y

+ − + − +

+ −

090HIO′


(4)

MÔN: Đại số cửu

CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG


TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Cănthức 1

0,5 1

0,5

1

0,5

1

1,5

4

3

Hàm số: y=ax+b


1

0,5

1

0,5

1

1,0

3

2

Hệ thức lượng trong

Tam giác vuông

1

0,5


1

0,5

1

1,5

3

2,5

Đường tròn 1 0,5

1

0,5

1

0,5

1

1,0

4

2,5

Tổng 6

3,0 5

3,5

3

3,5 14

10


Tài liệu liên quan


*
Để thọ ...câu sai hóa đúng..(!) 3 240 0
*
ĐỀ THI MÔN TRR và LTDT - LẦN 1 (Đề 1) LỚP: Hòan chỉnh cao đẳng ppt 1 288 0
*
xác nhận để được cấp giấy phép xây dựng ppsx 4 476 0
*
Đề truy thuế kiểm toán 5 xuất xắc - có thang điểm chấm đi cùng 3 399 0
*
Đề thi HSG cực tốt (Có thể chọn làm đề thi mang lại huyện) 1 246 0
*
Các đề thi HSG cực tuyệt (Có thể chọn làm đề thi mang lại huyện) 19 615 0
*
*
ĐỀ KIỂM TRA HOÀN CHỈNH CÓ MA TRẬN 4 146 0
*
TRỌN BỘ 20 ĐỀ LUYỆN CÂU KHÓ CHINH PHỤC 7 8 9 + HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN VẬT LÝ 191 452 0
*
chất hóa học lớp 9 đề cương thắc mắc điều chế 10 2 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(148.86 KB - 4 trang) - Toán 9 Đề thi HKI đề THI HKI Toán 9(5)
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: 6 Năm Yêu Nhau Của Diệu Nhi Anh Tú !, Diệu Nhi Và Anh Tú

×