Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

+O2+--(2)--->+Fe3O4+--(3)--->+H2O+--(4)--->+H2SO4+---(5)-->+H2+b,+Na+--(1)--->+Na2O+---(3)--->+NaOH+c,+Lưu+huỳnh+---(1)--->+Lưu+huỳnh+dioxit...">

Viết PTHH theo sơ đồ gửi hóa sau

a, KClO3 --(1)---> O2 --(2)---> Fe3O4 --(3)---> H2O --(4)---> H2SO4 ---(5)--> H2

b, mãng cầu --(1)---> Na2O ---(3)---> NaOH

c, diêm sinh ---(1)---> lưu huỳnh dioxit ---(2)---> Axit sunfuro

giúp mik với ! mai đánh giá rồi


*

(2KClO_3--to->2KCl+3O_2) (1)

(3Fe+2O_2--to->Fe_3O_4) (2)

(6Fe_3O_4+28H_2SO_4-->9Fe_2left(SO_4 ight)_3+SO_2+28H_2O) (3)

(H_2O+SO_3-->H_2SO_4) (4)

(5) (2Al+3H_2SO_4-->Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2O)

b) (4Na+O_2--to->2Na_2O) (1)

(Na_2O+H_2O-->2NaOH) (2)

c) (S+O_2--to->SO_2left(1 ight))

(SO_2+H_2O-->H_2SO_3left(2 ight)) (phản ứng này kém bến nó đang phản ứng ngc lại với phân li thành SO2 và H2O )

=> PHẢN ỨNG NÀY LÀ PHẢN ỨNG 2 CHIỀU


*

a)

(1)2KClO3 --to--> 2KCl + 3O2

(2) 2O2 + 3Fe --to--> Fe3O4

(3) Fe3O4 + 4H2 --to--> 3Fe + 4H2O

(4) H2O + SO3 -----> H2SO4

(5) H2SO4 + Zn -----> ZnSO4 + H2

b)

(1) 4Na + O2 --to--> 2Na2O

(2) Na2O + H2O -----> 2NaOH

c)

(1) S + O2 --to--> SO2

(2) SO2 + H2O -----> H2SO3


*

a) 1. 2KClO3 (underrightarrowto) 2KCl + 3O2

2. 2O2 + 3Fe (underrightarrowto) Fe3O4

3. Fe3O4 + 4H2 (underrightarrowto) 3Fe + 4H2O

4) H2O + SO3 → H2SO4

5) H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2


b) 1. 4Na + O2 → 2Na2O

2. Na2O + H2O → 2NaOH

c) 1. S + O2 (underrightarrowto) SO2

2. SO2 + H2O → H2SO3


2KCl+3O22KClO3−−to−>2KCl+3O2/span (1)/i/ppispan class="MathJax_CHTML mjx-chtml" data-mathml="math >3Fe+2O2−−to−>Fe3O43Fe+2O2−−to−>Fe3O4 (2)

9Fe2(SO4)3+SO2+28H2O6Fe3O4+28H2SO4−−>9Fe2(SO4)3+SO2+28H2O/span (3)/i/ppispan class="MathJax_CHTML mjx-chtml" data-mathml="math >H2O+SO3−−>H2SO4H2O+SO3−−>H2SO4 (4)

(5) Al2(SO4)3+3H2O2Al+3H2SO4−−>Al2(SO4)3+3H2O/span/i/ppib) span class="MathJax_CHTML mjx-chtml" data-mathml="math >4Na+O2−−to−>2Na2O4Na+O2−−to−>2Na2O (1)

2NaOHNa2O+H2O−−>2NaOH/span (2)/i/ppic) span class="MathJax_CHTML mjx-chtml" data-mathml="math >S+O2−−to−>SO2(1)S+O2−−to−>SO2(1)


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương tự
Câu 1: Tính hóa trị từng nguyên tố trong những hợp hóa học sau:

a. CuCl2,AlC3,FeCl2 biết Cl bao gồm .hóa trị I.

Bạn đang xem: Viết pthh theo sơ đồ

b. CuSO4,Fe(SO4)3,Na2SO4,BaSO4.Biết nho ms SO4 có hóa trị II.

Câu 2: đến CTHH một số chất MgCl,K2O,CaO,H2SO4,HO,NaCO3,BaPO4,Fe2O3,Fe3O4,HCl2,Ca2(CO3)2.Hãy chỉ ra rằng CTHH viết sai cùng sửa lại đến đúng.

Câu 3: mang đến sơ đồ vật phản ứng sau:

1. Mãng cầu + O2 ...>Na2O.

2. P2O5 + H2O ...>H3PO4.

3. Al + O2 ...>Al2O3.

4. H2 + O2 ...>H2O.

5. Al + HCl ...>AlCl3 + H2.

6. Al + H2SO4 ...?Al2(SO4)3 + H2.

7. Fe(OH)3 ...>Fe2O3 + H2O.

8. Na + H2O ...>NaOH + H2.

9. CaO + HNO3 ...>C a(NO3)2 + H2O.

10.Na2CO3 + Ca(OH)2 ...>CaCO3 + NaOH.

Hãy lập những PTHH những phản ứng trên.

Câu 4: Hãy tính

1. Số phân tử nước có trong 0,25 mol H2O.

2. Khối lượng của 2 mol H2SO4.

3. Số mol của 11,2 lít khí O2 ngơi nghỉ đktc.

4. Cân nặng của 2,24 lít khí CO2 làm việc đktc.

5. Thể tích ngơi nghỉ đktc của 4 gam H2.

4.


Lớp 8 hóa học Đề cưng cửng ôn tập cuối HKI
1
0

HOÀN THÀNH PTHH

1) sắt + HCL ➝ FeCL + H2

2) AL + O2 ➝ AL2O3

3) KOH + H2SO4 ➝ K2SO4 + H2O

4) NaOH + CuSO4 ➝ Cu (OH)2 + Na2SO4

5) Zn + HCL ➝ ZnCL2 + H2

6) sắt + O2 ➝ Fe3O4

7) Mg + HCL ➝ MgCL2 + H2

8) NaOH + H2SO4 ➝ Na2SO4 + H2O


Lớp 8 hóa học Đề cương cứng ôn tập cuối HKI
5
0

Bài 3: Viết PTHH biểu diễn biến đổi hóa học tập sau, và cho thấy thêm mỗi bội nghịch ứng thuộc một số loại phản ứng nào?a) K K2O KOHb) phường P2O5 H3PO4c) na NaOHNa2Od) Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2e) H2 H2O H2SO4 H2


Lớp 8 chất hóa học Đề cương ôn tập cuối HKI
2
0
+H2O+CH4+++O2+-->+CO2+++H2O+AL+++H2SO4+-->+AL2(SO4)3+++H2+KCLO3+-->+KCL++O2+C2H4+++O2+-->+CO2+++H2O+Fe+++H3PO4+-->+Fe3(PO4)2+++H2+KMnO4+-->+K2MnO4++...">

cân bằng những phương trình sau:

H2 + O2 --> H2O

CH4 + O2 --> CO2 + H2O

AL + H2SO4 --> AL2(SO4)3 + H2

KCLO3 --> KCL+ O2

C2H4 + O2 --> CO2 + H2O

Fe + H3PO4 --> Fe3(PO4)2 + H2

KMnO4 --> K2MnO4 + MnO2 + O2

Na + O2 --> Na2O

chỉ giúp với ạ cảm mơn trước nha


Lớp 8 chất hóa học Đề cương cứng ôn tập cuối HKI
5
0
Chọn thông số viết thành PTHH với những sơ đồ vật phản ứng cho tiếp sau đây :a. Fe + O2 t0 Fe3O4b. SO2 + O2 t0 SO3 c. Fe(OH)3 t0 Fe2O3 + H2O d. Fe3O4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O
Lớp 8 chất hóa học Đề cưng cửng ôn tập cuối HKI
1
0

Cho các chất sau: (1) Khí nitơ vì nguyên tố N tạo ra nên;(2) Khí cacbonic do 2 yếu tố C và O sinh sản nên;(3) Natri hiđroxit do 3 yếu tắc Na, O cùng H chế tạo nên;(4) lưu huỳnh vị nguyên tố S tạo ra nên.Trong đa số chất trên, hóa học nào là 1-1 chất? *

A. (1); (2).

B. (2); (3).

C. (3); (4).

D. (1); (4).

 


Lớp 8 hóa học Đề cương cứng ôn tập cuối HKI
0
0

Bài 1 : Có ba lọ mất nhãn , mỗi lọ đựng một trong các ba dung dịch là H2SO4loãng , HCl , Na2SO4 . Hãy trình bày phương thức hoá học nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ .

Bài 2 : Cho1,6gam Đồng(II) oxit tính năng với 100gam hỗn hợp axit sunfuric bao gồm nồng độ 20% .

a, Viết phương trình hoá học xẩy ra .

b, Tính nồng độ xác suất của dung dịch H2SP4 đang dùng

c, Tính trọng lượng CuSO4 nhận được sau làm phản ứng chấm dứt .

Bài 3 : xong PTHH sau :

1, ........+ H2O ➝ H2SO4

2, H2O + ........ → H3PO4

3, ....... + HCl → CuCl2 + H2O

4, CaO + H2SO4 → ....... + H2O

5, CuO + .....→ Cu

6, H2O + ...... → H2SO3

Các các bạn ơi ! góp mình với !! mai chất vấn rồi


Lớp 8 chất hóa học Đề cương ôn tập cuối HKI
4
0

Cho các chất sau:(1) Khí nitơ vị nguyên tố N chế tạo nên;(2) Khí cacbonic vày 2 yếu tố C cùng O chế tạo ra nên;(3) Natri hiđroxit vì 3 nhân tố Na, O và H sản xuất nên;(4) lưu giữ huỳnh bởi nguyên tố S tạo nên.Trong hồ hết chất trên, chất nào là solo chất?

A.(1); (2).

B.(2); (3).

C

(3); (4).

Xem thêm: 1 Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận, Một Số Bài Toán Về Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận

D.(1); (4).

Đáp án của bạn:

 


Lớp 8 hóa học Đề cưng cửng ôn tập cuối HKI
2
1

Bài 1: xong xuôi các PTHH theo sơ thứ sau và khẳng định tỉ lệ số nguyên tử phân tử những chất trong PTHH:

1) N2 + H2 à NH3

2) NH3 + O2 --à NO +H2O

3) Mg + CO2 à MgO + C

4) Al + H2SO4 à Al2(SO4)3 + H2

5) KMnO4 + HCl à KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Bài 2: Tính cân nặng của KClO3 cần dùng để điều chế được 64 g Oxi. Mang lại sơ đồ phản ứng điều chế oxi như sau: KClO3 à KCl + O


Lớp 8 hóa học Đề cương ôn tập cuối HKI
3
0

Lớp học trực tuyến

đồ gia dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

vật dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)