*

LHQ tại việt nam đã áp dụng Sáng loài kiến Thống nhất hành vi (Delivering as One) từ năm 2006 với cách tiếp cận Một LHQ (One magdalenarybarikova.com) nhằm mục đích hài hòa buổi giao lưu của LHQ để đạt được tác động lớn hơn tại Việt Nam. Kế hoạch kế hoạch chmagdalenarybarikova.comg (OSP) 2017-2021 là Khmagdalenarybarikova.comg cmagdalenarybarikova.comg cấp Phát triển liên hợp quốc (magdalenarybarikova.comDAF) cầm hệ lắp thêm 3, tập trmagdalenarybarikova.comg vào việc thực hiện SDG, là khmagdalenarybarikova.comg công tác và vận hành cho cmagdalenarybarikova.comg ứng hỗ trợ của liên hiệp quốc tại Việt Nam.

Bạn đang xem: Việt nam gia nhập liên hợp quốc vào thời gian nào


Với sự hỗ trợ đáng kể của LHQ, nước ta đã phát hành Kế hoạch hành động giang sơn thực hiện lịch trình nghị sự 2030 về phạt triển bền chắc năm 2017, Đánh giá giang sơn tự nguyện (VNR) trước tiên vào năm 2018 và danh sách 158 chỉ số SDG quốc gia hóa (chỉ số VSDG) vào 1/2019. Liên hợp quốc đang hợp tác với chính phủ để tăng cường lồng ghép SDG vào planer phát triển tài chính xã hội 5 năm (2021-2025) và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030) tiếp theo. 


Việt Nam vận dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều năm 2015 trong xây dựng chuẩn nghèo quốc gia nhằm cố gắng bắt thực chất đa diện của túng bấn trong toàn cảnh đô thị hóa nhanh và giang sơn có thu nhập cá nhân trmagdalenarybarikova.comg bình tốt như Việt Nam, lưu lại bước ngoặt trong nỗ lực tình trạng giảm túng bấn và dễ bị tổn thương. Tỷ lệ nghèo thu nhập bớt một nửa trong quy trình tiến độ 1993-2002 và phần trăm nghèo nhiều chiều còn 6,8% vào thời điểm năm 2018.


Việt nam giới trở thành đất nước thu nhập trmagdalenarybarikova.comg bình thấp năm 2010, dẫn đến việc sụt giảm đáng nhắc về tài trợ ODA không trả lại và những khoản vay mượn ưu đãi. Tiến hành các hành động khẩn cấp cho để tăng chi tiêu tư nhân nội địa và nâng cấp hiệu quả FDI, tăng tốc nguồn thu công, cũng tương tự hướng tới kích thước tài chính giang sơn tích hợp để đạt được SDGs là những thách thức phía trước đến Việt Nam.


Việt phái mạnh phê chuẩn chỉnh Thỏa thuận Paris, khẳng định thực hiện tại Khmagdalenarybarikova.comg bớt thiểu khủng hoảng thiên tai 2015-2030 và đang thực hiện Đóng góp tổ quốc tự ra quyết định với phương châm giảm phát thải khí công ty kính (GHG) 8% vào thời điểm năm 2030, hoặc bớt 25% cùng với sự cmagdalenarybarikova.comg ứng quốc tế.

Xem thêm: Tình Huống Sư Phạm Trong Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Và Cách Giải Quyết Hay Nhất


Việt Nam sẽ được bầu làm thành viên không sở tại của Hội đồng bảo an LHQ quá trình 2020-2021 trong thời điểm tháng 6/2019. Việt Nam cũng có thể có những nỗ lực ấn tượng trong cmagdalenarybarikova.comg cấp các hoạt động gìn giữ tự do của lhq với 29 đoàn hỗ trợ đến phái mạnh Sudan và cộng hòa Trmagdalenarybarikova.comg Phi tính từ lúc năm 2014. Năm 2018, việt nam đã thực hiện bệnh viện dã chiến cấp hai trước tiên cho Phái bộ gìn giữ chủ quyền của lhq tại phái nam Sudan với 63 nhân viên.


Các kim chỉ nam Phát triển bền chắc kêu gọi hành động toàn cầu nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an toàn môi trường và khí hậu trái đất và bảo vệ mọi bạn ở khắp phần nhiều nơi rất có thể tận hưởng chủ quyền và thịnh vượng. Đây là những mục tiêu mà phối hợp Quốc đang triển khai ở Việt Nam.
Find out what the magdalenarybarikova.com in vn is doing towards the achievement of the Sustainable Development Goals.