Bạn đang xem: Viết cấu hình electron z=29

Nguyên tử Cu có Z = 29. Cấu hình electron của nguyên tử Cu là:

A.1s22s22p63s23p63d94s2

B.1s22s22p63s23p63d104s1


C.1s22s22p63s23p64s23d9

D.1s22s22p63s23p64s13d10

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải: Cu tất cả Z = 29: 1s22s22p63s23p63d94s2nhưng vì d chứa về tối đa 10 e => 1e từ bỏ 4s2chuyển qua 3d9để lớp d bão hòa thành 10e=> thông số kỹ thuật e của Cu là: 1s22s22p63s23p63d104s1Đáp án yêu cầu chọn là:BVậy đáp án chính xác là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Vỏ nguyên tử, cấu hình electron của nguyên tử - hóa học 10 - Đề số 7

Làm bài

phân tách sẻ


Một số câu hỏi khác cùng bài bác thi.Nguyên tốR có Z = 35, vịtrí của R trong bảng tuần trả là:

Cấu hình electron của ion N3- (Z = 7) là

Lớp ko kể cùng của rất nhiều nguyên tử có số electron về tối đa là:

Nguyên tử của nhân tố A cùng B đều sở hữu phân phần ngoài cùng là 2p. Tổng thể e ở hai phân phần ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A cùng B thứu tự là:

Nguyên tử na (Z=11) bị mất đi 1e thì thông số kỹ thuật e tương ứng của nó là:

Cấu hình electron nào là đúng cho nguyên tử X gồm số hiệu nguyên tử là 16?

Nguyên tử của yếu tố X gồm điện tích hạt nhân là 13+, số khối 27 có số electron phần ngoài cùng là:

Nguyên tử của thành phần X tất cả e sau cùng điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử yếu tố Y tất cả e sau cuối điền vào phân lớp 3p3. Số proton của X,Y thứu tự là:

Nguyên tử của thành phần nào dưới đây có số electron độc thân là phệ nhất?

Nguyên tử Cu có Z = 29. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử Cu là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.Ngoài việc hỗ trợ gỗ quý, rừng còn có tính năng gì cho môi trường xung quanh sống của con người.

Đối với chất thải công nghiệp cùng sinh hoạt, Luật đảm bảo an toàn môi trường quy định:


Bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành động nào dưới đây.

Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

Tài nguyên nào tiếp sau đây thuộc khoáng sản tái sinh:

Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các tổ quốc trong các nghành nghề dịch vụ cần có:

Bảo vệ công ty quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là văn bản cơ phiên bản của quy định về:

Bảo vệ quốc gia là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

Ngăn ngăn và bài bác trừ những tệ nạn xóm hội được lao lý quy định trong khí cụ nào bên dưới đây:

Đâu không nên là văn bản của lao lý về phát triển chắc chắn của làng hội?
Xem thêm: Ý Nghĩa Nhan Đề Chữ Người Tử Tù ", Ý Nghĩa Nhan Đề Chữ Người Tử Tù

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Nguyên tố x tất cả z = 29 thông số kỹ thuật e của x là