Mối dục tình giữa “cái riêng” “cái chung” là trong số những vấn đề đặc biệt nhất cùng nan quán quân của triết học tập nói riêng cùng nhận thức nói chung.

Bạn đang xem: Ví dụ về mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng

Quan điểm của công ty nghĩa duy thứ biện hội chứng về cặp phạm trù này để giúp ta bao gồm cái chú ý khách quan liêu để vận dụng vào quy trình nhận thức cũng như vận động thực tiễn.


I. Khái niệm 

– “Cái riêng” là phạm trù được dùng để chỉ một sự vật, một hiện tại tượng, một quá trình riêng lẻ nhất định.

Ví dụ:

+ 01 quả bưởi đang phía trong gầm tủ lạnh là cái riêng A; 01 quả bưởi ở bên trên bàn là dòng riêng B. Chiếc riêng A không giống với mẫu riêng B.


– “Cái chung” là phạm trù được dùng để làm chỉ những mặt, đều thuộc tính chung ko những bao gồm một kết cấu vật hóa học nhất định, ngoại giả được lặp lại trong không ít sự vật, hiện tượng kỳ lạ hay quy trình riêng lẻ khác.

Ví dụ: thân 02 quả bòng A với B nêu trên tất cả thuộc tính phổ biến là đều phải có cùi dày, các múi, từng múi có rất nhiều tép. Cái tầm thường này được lặp lại ở ngẫu nhiên quả bòng nào khác. (Quả quýt khá như thể quả bưởi nhưng lại có cùi mỏng manh và có trọng lượng nhẹ rộng quả bưởi).

– Ta cần phân biệt “cái riêng” với “cái solo nhất”.

“Cái 1-1 nhất” là phạm trù được dùng làm chỉ những nét, rất nhiều mặt, rất nhiều thuộc tính… chỉ có tại 1 kết cấu vật chất nhất định cùng không được lặp lại ở bất cứ một kết cấu vật hóa học nào khác.

Về khía cạnh ngữ nghĩa, “cái đối kháng nhất” tương tự với cái cá biệt.


Ví dụ: Đỉnh núi Everest cao nhất thế giới với độ dài 8.850 mét. Độ cao 8.850 mét của Everest là cái 1-1 nhất vì không có một đỉnh núi nào khác gồm độ cao này.

*
*
Phần giao thoa giữa 03 “cái riêng” A, B, C là “cái chung”. Phần ko giao thoa với bất kể cái gì là “cái 1-1 nhất”.

II. Quan hệ biện chứng giữa “cái riêng” và “cái chung” cùng “cái đơn nhất”

Theo ý kiến của công ty nghĩa duy thiết bị biện chứng, “cái riêng”, “cái chung” và “cái đối chọi nhất” có quan hệ qua lại như sau:

1. “Cái chung” chỉ lâu dài trong “cái riêng”, thông qua “cái riêng”.

“Cái chung” ko tồn trên biệt lập, tách bóc rời “cái riêng” nhưng mà chỉ mãi mãi trong “cái riêng”.

Ví dụ: Cùi dày, các múi, tương đối nhiều tép là cái chung giữa các quả bưởi. Rõ ràng, cùi, múi, tép tại chỗ này (cái chung) chỉ và đề nghị tồn tại trong một quả bòng nhất định (cái riêng).

2. “Cái riêng” chỉ trường tồn trong mối tương tác đưa đến “cái chung”.

– Điều này còn có nghĩa “cái riêng” lâu dài độc lập, cơ mà sự tự do này không có nghĩa là cô lập với các chiếc khác. Thông qua hàng vạn mối liên hệ, hàng chục ngàn sự gửi hóa, “cái riêng” của các loại này có liên hệ với phần lớn “cái riêng” của các loại khác.

– bất kể “cái riêng” nào cũng tồn trên trong một môi trường, yếu tố hoàn cảnh nhất định, tác động với môi trường, yếu tố hoàn cảnh ấy, cho nên vì vậy đều thâm nhập vào những mối liên hệ qua lại hết sức đa dạng mẫu mã với các sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác xung quan tiền mình.

Các mối tương tác qua lại này cứ trải rộng dần, gặp gỡ rồi giao sứt với các mối tương tác qua lại khác, hiệu quả là tạo nên một mạng lưới các mối contact mới, trong đó có rất nhiều mối liên hệ dẫn đến một hoặc một số “cái chung” làm sao đó.

– bất kể “cái riêng” nào cũng không lâu dài mãi mãi.

Mỗi “cái riêng” sau khi lộ diện đều mãi mãi trong một khoảng thời hạn nhất định rồi trở thành một “cái riêng” khác. “Cái riêng” khác này lại trở thành “cái riêng” khác sản phẩm ba…v.v., cứ bởi vậy đến cực kì tận. Hiệu quả của sự biến đổi vô cùng tận này là tất cả “cái riêng” đa số có tương tác với nhau.

Thậm chí, gồm có cái tưởng chừng như hết sức xa lạ, trọn vẹn không dính dáng vẻ gì cho nhau, nhưng qua hàng chục ngàn mối liên hệ, hàng chục ngàn sự gửi hóa, ta vẫn thấy chúng tương quan nhau.

3. “Cái chung” là một bộ phận của “cái riêng”, còn “cái riêng” không dự vào hết vào “cái chung”.

– vày “cái chung” được đúc kết từ “cái riêng”, nên ví dụ nó là một thành phần của “cái riêng”.

– mặt khác, ở kề bên những nằm trong tính (cái chung) được lặp lại ở các sự đồ dùng khác, bất cứ “cái riêng” nào cũng còn tiềm ẩn những quánh điểm, nằm trong tính mà chỉ “cái riêng” đó mới có. Tức là, bất cứ “cái riêng” nào cũng chứa đựng những “cái đối kháng nhất”.

4. “Cái 1-1 nhất” tất cả thể biến thành “cái chung” với ngược lại.

– Sự gửi hóa “cái đối kháng nhất” biến thành “cái chung”“cái chung” trở thành “cái đơn nhất” sẽ xảy ra trong vượt trình phát triển khách quan của sự vật, một trong những điều kiện độc nhất định.

– sở dĩ như vậy là do trong hiện nay thực, cái new không lúc nào xuất hiện tương đối đầy đủ ngay một lúc, mà thuở đầu xuất hiện dưới dạng “cái 1-1 nhất”, mẫu cá biệt. Nhưng lại theo quy luật, cái tiên tiến nhất định sẽ cách tân và phát triển mạnh lên, ngày dần hoàn thiện, tiến tới trọn vẹn thay thế chiếc cũ và biến chuyển “cái chung”.

Ngược lại, “cái cũ” càng ngày càng mất dần dần đi. Từ chỗ là “cái chung”, cái cũ phát triển thành dần thành “cái solo nhất”.

III. Ý nghĩa cách thức luận 

Từ vấn đề phân tích mối quan hệ biện hội chứng giữa “cái riêng” cùng “cái chung”, ta rút ra ý nghĩa cách thức luận trong thừa nhận thức và chuyển động thực tiễn như sau:

1. Phải khởi nguồn từ “cái riêng” để tìm “cái chung”.

“cái chung” chỉ mãi sau trong và trải qua “cái riêng”, yêu cầu chỉ có thể tìm hiểu, nhận thức về “cái chung” trong “cái riêng” chứ không thể ko kể “cái riêng”.

Để vạc hiện, đào sâu nghiên cứu và phân tích “cái chung”, ta phải ban đầu nghiên cứu vớt từ đa số sự vật, hiện tượng lạ riêng lẻ cụ thể chứ không thể bắt nguồn từ ý ý muốn chủ quan tiền của con người.

2. Cần phân tích cải thay đổi “cái chung” khi vận dụng “cái chung” vào cụ thể từng trường phù hợp “cái riêng”.

– bởi vì “cái chung” trường tồn như một thành phần của “cái riêng”, phần tử đó ảnh hưởng tác động qua lại cùng với những phần tử còn lại của “cái riêng” mà lại không kéo vào “cái chung”, nên bất cứ “cái chung” nào thì cũng tồn trên trong “cái riêng” dưới dạng đã biết thành cải biến.

Tức là, luôn có sự biệt lập một chút thân “cái chung” phía trong “cái riêng” này và “cái chung” bên trong “cái riêng” kia. Sự khác biệt đó là đồ vật yếu, khôn xiết nhỏ, ko làm chũm đổi bản chất của “cái chung”.

– vì đó, bất kể “cái chung” làm sao khi áp dụng vào từng ngôi trường hợp đơn côi cũng cần phải cải biến, đơn lẻ hóa. Nếu không để ý đến sự riêng biệt hóa, đem áp dụng nguyên xi “cái chung”, hoàn hảo hóa cái phổ biến thì đã rơi vào sai trái của những người giáo điều, tả khuynh.

Ngược lại, nếu xem thường “cái chung”, tuyệt vời hóa “cái đối chọi nhất”, thì lại rơi đúng sai lầm của việc chỉ bảo tồn cái vốn gồm mà không tiếp thu cái hay từ bên ngoài. Đó là sai lầm của những người dân xét lại, bảo thủ, trì trệ, hữu khuynh.

3. Ko được lảng tránh giải quyết và xử lý những vụ việc chung khi giải quyết và xử lý những vấn đề riêng.

“cái riêng” gắn bó ngặt nghèo với “cái chung”, không tồn tại bên phía ngoài mối liên hệ dẫn tới “cái chung”, buộc phải nếu muốn xử lý những vấn đề riêng một cách kết quả thì không thể bỏ qua mất việc giải quyết và xử lý những vấn đề chung.

Nếu không giải quyết và xử lý những vấn đề chung – những vấn đề mang ý nghĩa sâu sắc lý luận – thì sẽ sa vào triệu chứng mò mẫm, tùy tiện. Nếu bắt tay vào giải quyết và xử lý những vấn đề riêng trước khi xử lý những vụ việc chung thì ta sẽ không có kim chỉ nan mạch lạc.

4. Khi buộc phải thiết, đề xuất tạo điều kiện cho “cái đơn nhất” biến thành “cái chung” cùng ngược lại.

Vì trong vượt trình phát triển của sự vật, một trong những điều kiện duy nhất định, “cái đơn nhất” có thể trở thành “cái chung” và ngược lại, đề xuất trong chuyển động thực tiễn, ta cần rất là tạo điều kiện thuận tiện cho “cái 1-1 nhất” phát triển, đổi thay “cái chung” giả dụ điều này có lợi.

Ngược lại, cần tìm cách tạo cho “cái chung” tiêu trở nên dần thành “cái đối chọi nhất” nếu như “cái chung” không còn cân xứng với tiện ích của bầy mọi người.

Xem thêm: Hãy Viết Một Bài Văn Nghị Luận Để Khuyên Một Số Bạn Trong Lớp Cần Phải Học Tập Chăm Chỉ Hơn

magdalenarybarikova.com

Xin mời các bạn đưa ra một vài phản hồi để bài viết có thể hoàn thành hơn.

Nếu còn gì chưa rõ, các bạn hãy để lại câu hỏi ở phần comment để mình rất có thể giải đáp lúc thời gian cho phép nhé!