toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ

*

*

*

trước hết bạn phải lập bảng câua ,x=y thì x=1;y=1

câu b,y=3 ;x=1 ,câu c x=1 y=-2 ;câu đ,x=1;y=1 tiếp nối về hệ trục tọa độ ;y là tung độ còn x là hoàng đ nhé và ở đầu cuối phải vậy nghỉ ngơi mỗi câu nha

*
*


Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ gia dụng thị của những hàm số :a) y = 3x b) y = 2/5x

x c) y = – 0,5x d) y = – 2x


s

kjsqclkscsdkj

cedjbkcdbhjecjhbedchbjsxubidxjnkdwiuxbubswcfejcuvyedyubcbrufvgyuguitgbhkfewdihuceinozonkqsnjidhdujyjtjjkjjdjedqjcqvjoifrwijcodfiivdfiuhchuoerjviowduhiciuhcejviorfoijvojiewchiuweojicmoirrinovdeihuhiuwsxhiuewdjciqjodieNkl


Bài 9 Vẽ vật dụng thị những hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ cùng tìm tọa độ giao điểm của 2 con đường thẳng kia a/ y= 3x-2 và y= x-3 c/ y = 2x + 1 và y= -2x d/ y= với y = x – 1

 


a: Phương trình hoành độ giao điểm là:

3x-2=x-3

(Leftrightarrow2x=-1)

hay (x=-dfrac12)

Thay (x=-dfrac12) vào y=x-3, ta được:

(y=-dfrac12-3=dfrac-72)


Bài 1:

a, Biểu diễn các điểm sau trên hệ trục tọa độ Oxy: A(4;3), B(4;-2), C(-3;-2), D(0;-3), E(2;0)

b, màn trình diễn trên hệ trục tọa độ Oxy những điểm gồm tung độ bằng 2

c, biểu diễn trên hệ trục tọa độ Oxy các điểm có hoành độ bằng 1

Bài 2:

a, vẽ vật dụng thị hàm số y= f(x) = 3x

b, vẽ đồ thị hàm số y= f(x) = -1/2x

Bài 3: cho hàm số y= -2x

a, Biết A(3;yo) thuộc đồ gia dụng thị hàm số y= -2x. Tính yo

b, Điểm B( 1;5;3) bao gồm thuộc đồ dùng thị hàm số y= -2x giỏi không? vì chưng sao?

c, Vẽ vật thị hàm số y= -2x

Phiền chúng ta làm góp mình nhé!!! THANKS YOU


Lớp 7 Toán Đại số lớp 7
1
0
Gửi diệt

Bài 3: 

a: cầm x=3 vào y=-2x, ta được:

(y=-2cdot3=-6)

b: ráng x=1,5 vào y=-2x, ta được:

(y=-2cdot1.5=-33)

Do đó: B(1,5;3) ko thuộc thiết bị thị hàm số y=2x


Đúng 0

phản hồi (0)


Xem thêm: Số Nhóm B Trong Bảng Tuần Hoàn Là, Các Nguyên Tố Nhóm B Trong Bảng Tuần Hoàn Là

olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com