Để mở công tác Microsoft Office Visio 2010 vào Start -> All Programs ->Microsoft Office -> Microsoft Office Visio 2010

Giao diện thứ nhất của MS Visio


*

+ Tại size Choose a Template có 3 phần : Recently Used Template,Template Categories Other Ways to lớn Get Started.Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ dùng mạng bằng visio 2010

+ Recently Used Template : mục này bao hàm những mẫu mã sử dụng cách đây không lâu nhất.

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ mạng bằng visio 2010


*

+ Template Categories là phần lớn mẫu với thư viện mô hình khá mập mà MS Visio 2010 cung cấp.

Bao gồm:

+ Business : sơ thứ quản trị marketing trong doanh nghiệp.

+ Engineering : sơ vật dụng kĩ thuật.

+ Flowchart : sơ vật dụng tiến độ.

+ General : sơ trang bị cơ bản.

+ Maps & Floor Plans : sơ đồ bản vẽ xây dựng mặt bằng.

+ Network : sơ đồ dùng mạng đồ vật tính.

+ Schedule : sơ vật dụng lịch có tác dụng việc.

+ Software and Database : sơ đồ ứng dụng và cơ sở dữ liệu.


*

Hình 1 :Thư viện mẫu mã MS Visio 2010 cung cấp.

Other Ways khổng lồ Get Started : tại đây chúng ta có thể tìm thấy một số trong những sơ đồ đang được

thiết kế sẵn trên tủ sách của Office.com và bạn có thể tải xuống để xem.


*

Hình 2: cài đặt xuống một số trong những sơ đồ dùng đã kiến tạo sẵn.

2. Giới thiệu các thẻ bao gồm trong MS Visio 2010

MS Visio 2010 gồm 8 thẻ (tab) chính.


*

Hình 3 : những thẻ (tab) chủ yếu trong MS Visio 2010

+ Home : bao hàm các thành phần giúp bạn thiết lập ,sắp xếp các mô hình cho phù hợp.Gồm các phần Clipboard,Font,Paragraph,Tools,Shape,Arrange,Editing.

+ Insert : tại đây bạn cũng có thể thêm các hình ảnh,biểu đồ,bản vẽ CAD hoặc các chú thích…. Vào sơ đồ,mô hình của mình.Gồm những phần Pages,Illustrations,Diagram Parts,Links,Text.

+ Design : Thiết kế,dàn trang,thay đổi giao diện là rất nhiều thành phần phía trong thẻ design này. Gồm các phần Page Setup,Themes,Backgrounds,Layout.

+ Data : tại thẻ Data,bạn rất có thể truy cập ,đưa các hệ cơ sở dữ liệu khác vào sơ đồ như MS Excel,MS Access… Gồm các phần External Data,Display Data,Show/Hide.

+ Process : trên đây,bạn rất có thể xử lý,kiểm tra tính phù hợp trong cấu tạo sơ đồ.Bên cạnh kia với tác dụng Subprocess khiến cho bạn tạo một bộ xử lý phụ để xử lý nhất quán lại các sơ đồ vật kế tiếp.Và chức năng cuối cùng trong thẻ Process là truy tìm xuất với truy nhập Sharepoint Workflow. Gồm các phần Subprocess,Diagram Validation,Sharepoint Wordflow.

+ Review : Gồm những tính năng phiên dịch,ngôn ngữ,đánh dấu,tạo bình luận trong sơ đồ.Bên cạnh đó là tác dụng Share Reports khiến cho bạn tổng hợp báo cáo những thông số trên sơ đồ. Gồm các phần Proofing,Language,Comments,Markup,Reports.

+ View : trên đây chúng ta cũng có thể hiệu chỉnh để xem toàn trang đựng sơ đồ của khách hàng ở kích cỡ tùy ý bằng việc thiết lập sử dụng công dụng Pan và Zoom. Gồm các phần Views,Show,Zoom,Visual Aids,Window,Macros.

3. Tạo thành sơ vật dụng cơ bạn dạng đầu tiên.

Để chế tác một sơ đồ bắt đầu ,tại giao diện thứ nhất nhấn New . Trên mục Template

Categories bạn chọn mẫu mã sơ đồ, ví dụ như mẫu Genral. Tiếp theo khi bạn nhấn chọn mẫu General sẽ xuất hiện thêm các nhà đề bé của mẫu. Ở từng mẫu đều sở hữu những chủ đề con không giống nhau với đều thư viện quy mô khác nhau.


 Hình 4 : hồ hết chủ đề bé của mẫu chính

MS Visio 2010 cung cấp cho tất cả những người dùng hai đơn vị chức năng tính.

+ US Units : form size được tính theo đơn vị inch.

+ Metric Units : kích thước được tính theo đơn vị mét.

Xem thêm: Ý Nghĩa Những Lần Biến Hóa Của Tấm, Phân Tích Các Hình Thức Biến Hóa Của Tấm Trong


Hình 6: Giao diện trước tiên khi sinh sản một sơ thiết bị mới

Giao diện có 3 bố cục chính :

+ Ribbon : Thanh điều khoản tại thẻ Home

Thanh Ribbon sinh hoạt thẻ Home

+ Shapes : Thư viện mô hình trong sơ đồ. Tại đây gồm các phần More Shapes,Quick Shape là nhị thành phần cơ bạn dạng ,còn lại là phần khớp ứng với mẫu. Phần còn sót lại này gọi là stencil


Hình 7 : Thư viện quy mô có vào sơ đồ sẽ chọn

+ Page : Là giao diện thiết yếu , là một bạn dạng vẽ, là nơi để bạn thi công sơ đồ, đưa các quy mô lên .