+ Với M (1;2) ta thay x = 1; y = 2 vào công thức hàm số y=12xta được 2=12.1 hay2=12 ( vô lí). Vậy điểm M (1;2) không thuộc đồ thị hàm sốy=12x

+ Với N (1;4) ta thay x = 1; y = 4 vào công thức hàm số y=12xta được 4=12.1hay 4=12 (vô lí). Vậy điểm N (1;4) không thuộc đồ thị hàm sốy=12x

+ Với P (-1;-2) ta thay x = -1; y = -2 vào công thức hàm số y=12xta được −2=12.(−1) hay−2=−12 (vô lí). Vậy điểm P (-1;-2) không thuộc đồ thị hàm sốy=12x

+ Với Q (2;1) ta thay x = 2; y = 1 vào công thức hàm sốy=12x ta được1=12.2 hay 1 = 1 (luôn đúng). Vậy điểm Q (2;1) thuộc đồ thị hàm sốy=12x

Đáp án cần chọn là D
Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y 1 2x

Câu trả lời này có hữu ích không?


8
3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là


Câu 2:


Đồ thị hàm số y=15xlà đường thẳng OA với O(0;0) và:


Câu 3:


Cho hàm số y = 5x. Trong các điểm A(1;2); B(2;10); C(-2;10); D−15;−1. Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x?


Câu 4:


Đồ thị hàm số y = 3x là đường thẳng nào trong hình vẽ sau:

*


Câu 5:


Điểm M(-1;3) không thuộc đồ thị hàm số


Câu 6:


Đồ thị hàm số y=−32xlà đường thẳng nào trong hình vẽ:

*


Câu 7:


Cho đồ thị hàm số y = 6x và điểm A thuộc đồ thị đó. Tìm tọa độ điểm A nếu biết hoành độ điểm A là 2?


Câu 8:


Đồ thị hàm số y = ax (a≠0) đi qua điểm A 3;−19. Tính hệ số a?


Câu 9:


Cho đồ thị hàm số y = -7x-2 và điểm C thuộc đồ thị đó. Tìm tọa độ điểm C nếu biết tung độ điểm C là 12?


Câu 10:


Cho đồ thị hàm số y = -3x+1 và điểm C thuộc đồ thị đó. Tìm tọa độ điểm C nếu biết tung độ điểm C là 1?


Câu 11:


Đồ thị hàm số y=65xkhông đi qua điểm


Câu 12:


Đồ thị hàm số y = -5x không đi qua điểm


Câu 13:


Cho ba điểm A(-1;4); B(2;-8); C(1,5;-6). Chọn câu đúng


Câu 14:


Đồ thị hàm số y = ax (a≠0) đi qua điểm A(5;-2). Tính hệ số a?3;−19


Câu 15:


Điểm B (-2;6) không thuộc đồ thị hàm số


Hỏi bài


Xem thêm: Tiểu Sử Miu Lê Là Ai? Tiểu Sử, Năm Sinh, Chiều Cao Miu Lê Tiểu Sử Ca Sĩ Miu Lê

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam