Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Âm trầm:

-khi vật giao động càng chậm tức là tần số của dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng thấp(càng trầm)

Âm bỗng:

-khi vật giao động càng nhanh tức là tần số của dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao(càng bỗng)


*

- Khi nguồn âm có tần số ( số lần dao động trong 1 giây ) thấp thì âm phát ra trầm.

Bạn đang xem: Vật phát ra âm trầm khi nào

- Khi nguồn âm có tần số cao thì âm phát ra bổng


Câu 1: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?

Câu 2: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao (âm bổng)? Khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)?

Câu 3: Khi nào âm phát ra to? Khi nào âm phát ra nhỏ? Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì?

Câu 4: Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường nào? Âm thanh không truyền được trong môi trường nào?

Câu 5: Trong 3 môi trường rắn, lỏng, khí. Vận tốc truyền âm trong môi trường nào lớn nhất, môi trường nào nhỏ nhất?

Câu 6: Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? Các vật như thế nào thì phản xạ âm kém?

Câu 7: Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn? Nêu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn?


Lớp 7 Vật lý Chương II- Âm học
1
0
Gửi Hủy

SGK


Đúng 1

Bình luận (0)

Câu 11: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? 

Câu 12: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao

(âm bổng)? Khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)? 


Lớp 7 Vật lý
3
0
Gửi Hủy

Phải có làm thì mới có ăn, đó là tiêu chí hàng đầu

"Lil Wuyn"


Đúng 0

Bình luận (1)

Mới làm có tí khó khăn, mà la lối làu bàu

"Lil Wuyn"

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 11:Nguồn âm là:

-Vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.

Đặc điểm chung của nguồn âm:

-Khi vật phát ra âm thanh, các vật đều giao động.

Câu 12:

Tần số giao động là số giao động trong một dây đơn vị là Héc

tần số giao động càng lớn âm phát ra càng cao( càng bổng)

tần số giao động càng nhỏ âm phát ra càng thấp( càng trầm)

 

 


Đúng 1
Bình luận (0)

Khi nào âm phát ra trầm,khi nào âm phát ra bổng


Lớp 7 Vật lý
2
0
Gửi Hủy

Âm trầm:

-khi vật giao động càng chậm tức là tần số của dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng thấp(càng trầm)

Âm bỗng:

-khi vật giao động càng nhanh tức là tần số của dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao(càng bỗng)


Đúng 0

Bình luận (0)

tank nha


Đúng 0
Bình luận (0)
Lớp 7 Vật lý Chương II- Âm học
3
0
Gửi Hủy

Tần số là số dao động trong \(1s\)

Đơn vị tần số là Héc. Kí hiệu \(Hz\)

Dao động càng nhanh thì tần số lao động càng lớn. Ngược lại, dao động càng chậm thì tần số dao động càng nhỏ. 


Đúng 1

Bình luận (0)

tần số là số dao động mà vật thực hiện đc trong 1 giấy,đơn vị là héc(Hz). tần số dao động lớn thì âm bổng tần số dao động nhỏ thì âm trầm


Đúng 1
Bình luận (0)

Tần số là số dao động trong HzHz

Dao động càng nhanh thì tần số lao động càng lớn. Ngược lại, dao động càng chậm thì tần số dao động càng nhỏ.


Đúng 0
Bình luận (0)

Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát cao(âm bổng)? Khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)?


Lớp 7 Vật lý
2
0
Gửi Hủy

Tần số là số lần của một hiện tượng lặp đi lặp lại trên một đơn vị thời gian. Đơn vị là: Hz

Âm phát ra càng cao(bổng) khi tần số dao động càng lớn

Âm phát ra càng thấp(trầm) khi tần số dao động càng nhỏ


Đúng 0

Bình luận (1)

- Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc, kí hiệu là Hz. -Khi dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao. -Khi dao động càng chậm, tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng thấp.


Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy làm một nhạc cụ (đàn ống nghiệm) theo chỉ dẫn dưới

- Đổ nước vào bảy ống nghiệm giống nhau đến các mực nước (hình 10.4).

*

- Dùng thìa gõ nhẹ lần lượt vào từng ống nghiệm sẽ nghe được các âm trầm bổng khác nhau.

a. Bộ phận nào dao động phát ra âm?

b. Ống nào phát ra âm trầm nhất, ống nào phát ra âm bổng nhất?

- Lần lượt thổi mạnh vào miệng các ống nghiệm sẽ nghe được các âm trầm, bổng khác nhau (hình 10.5).

*

c. Cái gì dao động phát ra âm?

d. Ống nào phát ra âm trầm nhất, ống nào phát ra âm bổng?


Lớp 7 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

a. Không khí và nước trong ống nghiệm dao động phát ra âm.

b. Ống nghiệm chứa cột nước khác nhau (cột không khí trong ống nghiệm cũng khác nhau) → âm phát ra khác nhau. Mực nước trong ống nghiệm càng thấp (cột không khí càng cao) thì âm phát ra càng trầm hơn.

Do đó: Ống có nhiều nước nhất phát ra âm trầm nhất, ấm có ít nước nhất phát ra âm bổng nhất.

c. Cột không khí trong ống dao động phát ra âm.

d. Ống có cột không khí dài nhất phát ra âm trầm nhất.

Ống có cột không khí ngắn nhất phát ra âm bổng nhất.


Đúng 0

Bình luận (0)

Các bạn trai thường có giọng trầm,các bạn gái thường có giọng bổng.Khi nào phát ra âm trầm,khi nào phát ra âm bổng?

 


Lớp 7 Vật lý Bài 11. Độ cao của âm
1
0
Gửi Hủy

TK:

Âm phát ra càng bổng khi tần suất dao động càng lớn

Âm phát ra càng trầm khi tần suất dao động càng nhỏ

 


Đúng 2
Bình luận (0)

Hãy làm một nhạc cụ ( đàn ống nghiệm ) theo chỉ dẫn dưới đây :

- Đổ nước vào bảy ống nghiệm giống nhau đến các mực nước khác nhau .

- Dùng thìa gõ nhẹ lần lượt từng ống nghiệm sẽ nghe thấy các âm trầm , bổng khác nhau .

a) Bộ phận nào dao động phát ra âm ?

b) Ống nào phát âm trầm nhất , ống nào phát âm bổng nhất ?

- Lần lượt thổi mạnh vào miệng các ống nghiệm cũng sẽ nghe được các âm trầm , bổng khác nhau .

c) Cái gì dao động phát ra âm ?

d) Ống nào phát ra âm trầm nhất , ống nào phát ra âm bổng nhất


Lớp 7 Vật lý Chương II- Âm học
3
0
Gửi Hủy

a) Ống nghiệm và nước trong ống nghiệm dao động phát ra âm.

b) Ống có nhiều nước nhất phát ra âm trầm nhất, ống có ít nước nhất phát ra âm bổng nhất.

c) Cột không khí trong ống dao động phát ra âm.

d) Ống có cột khí dài nhất phát ra âm trầm nhất.

Ống có cột khí ngắn nhất phát ra âm bổng nhất.


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Ống nghiệm và nước trong ống nghiệm dao động phát ra âm.

b) Ống có nhiều nước nhất phát ra âm trầm nhất, ống có ít nước nhất phát ra âm bổng nhất.

c) Cột không khí trong ống dao động phát ra âm.

d) Ống có cột khí dài nhất phát ra âm trầm nhất. Ống có cột khí ngắn nhất phát ra âm bổng nhất.


Đúng 0
Bình luận (0)

- Khi dùng thìa gõ nhẹ vào từng ống nghiệm thì :

a) Ống nghiệm và nước sẽ dao động , phát ra âm thanh .

b) Ống chứa nhiều nước nhất phát ra âm trầm nhất , ống chứa ít nước phát ra âm bổng nhất.

- Lần lượt thổi mạnh vào các ống nghiệm thì :

c) Cộng không khí trong các ống dao động và phát ra âm thanh .

d) Ống chứa nhiều nước nhất phát ra âm bổng nhất , ống chứa ít nước nhất phát ra âm trầm nhất.


Đúng 0
Bình luận (0)
SGK trang 29

Hãy làm một nhạc cụ (đàn ống nghiệm) theo chỉ dẫn dưới đây:

- Đổ nước bảy ống nghiệm giống nhau đến các mực nước khác nhau.

- Dùng thìa gõ nhẹ lần lượt vào từng ống nghiệm sẽ nghe được các âm trầm, bổng khác nhau.

a) Bộ phận nào dao động phát ra âm?

b) Ống nào phát ra âm trầm nhất, ống nào phát ra âm bổng nhất?

- Lần lượt thổi mạnh vào miệng các ống nghiệm cũng sẽ nghe được các âm trầm, bổng khác nhau 

c) Cái gì dao động phát ra âm?

d) Ống nào phát ra âm trầm nhất, ống nào phát ra âm bổng nhất?


Lớp 7 Vật lý Bài 10. Nguồn âm
2
0
Gửi Hủy

a) Ống nghiệm và nước trong ống nghiệm dao động phát ra âm.

b) Ống có nhiều nước nhất phát ra âm trầm nhất, ống có ít nước nhất phát ra âm bổng nhất.

c) Cột không khí trong ống dao động phát ra âm.

d) Ống có cột khí dài nhất phát ra âm trầm nhất.

Ống có cột khí ngắn nhất phát ra âm bổng nhất.


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Ống nghiệm và nước trong ống nghiệm dao động phát ra âm.

b) Ống có nhiều nước nhất phát ra âm trầm nhất, ống có ít nước nhất phát ra âm bổng nhất.

c) Cột không khí trong ống dao động phát ra âm.

Xem thêm: Nguyễn Tử Khối Hóa Học Đầy Đủ, Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học Đầy Đủ

d) Ống có cột khí dài nhất phát ra âm trầm nhất. Ống có cột khí ngắn nhất phát ra âm bổng nhất.


Đúng 0
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com