vat lieu polime nao sau day co tinh dan hoi

Câu hỏi:

17/02/2020 35,490

B. Poliisopren.

Bạn đang xem: vat lieu polime nao sau day co tinh dan hoi

Đáp án chủ yếu xác

C. Poli (metyl metacrylat). 

Cao su vạn vật thiên nhiên là polime của isopren. Cao su là vật tư polime đem tính đàn hồi Poliisopren cũng cso tính đàn hồi.

Đáp án B.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt lếu láo thích hợp bao gồm 0,4 mol Fe và 0,2 mol Cu vào phía trong bình khí đựng oxi, sau đó 1 thời hạn chiếm được m gam lếu láo thích hợp hóa học rắn. Cho toàn cỗ hóa học rắn này nhập hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được 3,36 lít (đktc) khí và 6,4 gam sắt kẽm kim loại ko tan. Giá trị của m là:

A. 40,8.

B. 38,4 .

C. 44,8.

D. 41,6.

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn 11,88 gam X bao gồm nhị este mạch hở (trong cơ mang trong mình một este đơn chức và một este nhị chức) cần thiết 14,784 lít O2 (đktc), chiếm được 25,08 gam CO2. Đun giá 11,88 gam X với 300ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được hóa học rắn Y và phần khá chỉ có một ancol đơn chức Z. Cho Z vào trong bình Na dư, sau phản xạ thấy lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung nhập ĐK không tồn tại bầu không khí, chiếm được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon có một không hai. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần trăm theo dõi lượng của este nhị chức nhập lếu láo thích hợp X là:

A. 42,09%.

B. 27,06%.

C. 57,91%.

D. 72,40%

Câu 3:

Thủy phân 8,8 gam etyl axetat vày 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M.Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 8,56.

B. 8,20.

Xem thêm: so sanh cheo va tuong

C. 10,40.

D. 3,28.

Câu 4:

Từ 16,20T xenlulozơ người tớ phát triển được m tấn xenlulozơ trinitrat. tường hiệu suất phản xạ tính theo dõi xenlulozơ là 90%. Giá trị của m là:

A. 26,73.

B. 33,00.

C. 25,46.

D. 29,70.

Câu 5:

Cho NaOH dư phản xạ với những hỗn hợp sau: AlCl3, Ba(HCO3), CuSO4, HCl, NH4Cl, MgSO4, FeCl3. Sau Lúc những phản xạ kết thúc giục, số tình huống chiếm được kết tủa là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 6:

Cho sản phẩm gửi hóa: Glyxin+NaOHX1+HCl d-X2. Biết X1, X2 là những hóa học cơ học. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X2 là:

A. ClH3N­CH2COOH.

B. H2NCH2COONa.

C. H2NCH2COOH.

Xem thêm: game dat boom 2 nguoi choi hay nhat

D. ClH3NCH2COONa.