*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Vật kính của máy ảnh sử dụng

Khi chụp ảnh một đồ gia dụng cao (1,5m) đặt biện pháp máy hình ảnh (6m). Biết khoảng cách từ đồ dùng kính đến phim là (4cm). Chiều cao hình ảnh của vật dụng trên phim là:


Khi chụp ảnh một đồ cao (4m). Ảnh của đồ dùng trên phim gồm độ cao (2cm); khoảng cách từ đồ dùng kính cho phim là (4,5cm). Khoảng cách vật mang đến máy hình ảnh là:


Gọi (f) là tiêu cự thứ kính của máy ảnh. Để chụp được hình ảnh của một vật dụng trên phim, ta phải đặt vật cách vật kính một khoảng (d) sao cho:


Một fan được chụp ảnh đứng giải pháp máy ảnh (2m). Hỏi ảnh của bạn ấy trên phim cao bao nhiêu cm? Biết fan ấy cao (1,5m), phim bí quyết vật kính (5cm).


Dùng máy hình ảnh để chụp hình ảnh một vật dụng vuông góc với trục chính của đồ kính. Gọi khoảng cách từ vật mang lại vật kính cùng từ đồ gia dụng kính đến phim theo thứ tự là (4,5m) và (9cm), độ dài của đồ vật và hình ảnh lần lượt là (h) với (h"). Hệ thức như thế nào sau đây là đúng?


Khi chụp ảnh một thiết bị cao 1 m đặt giải pháp máy ảnh 2 m. Ảnh của trang bị trên phim tất cả độ cao 2,5 cm thì khoảng cách từ đồ kính mang đến phim là:
Xem thêm: Hay Kế Tên Các Đối Tượng Trong Access Và Mối Quan Hệ Giữa Chúng

Một đồ AB để trước một máy ảnh và giải pháp vật kính của máy 3,6m. Ta chiếm được một ảnh trên phim cao 2,5cm và biện pháp vật kính 12 cm. Chiều cao của thứ AB là:


Một thứ có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính của vật kính (hình vẽ). Vào hình này: AB là vật, O là quang trung tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt màn hứng ảnh, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ màn hứng ảnh đến vật kính là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ. Tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với độ cao của vật.