MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 03/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 mon 6 năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔTHÔNG

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐTngày 21 mon 10 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy địnhvề chính sách làm việc đối với giáo viên phổ thông, bao gồm hiệu lực tính từ lúc ngày 06 tháng12 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông bốn số 15/2017/TT-BGDĐTngày 09 mon 6 năm 2017 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên rộng rãi ban hànhkèm theo Thông bốn số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

Bạn đang xem: Văn bản hợp nhất số 03/vbhn-bgdđt ngày 23/6/2017

Căn cứ Nghị định số178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 trong năm 2007 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ, ban ngành ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của nguyên tắc Giáo dục;

Căn cứ ra quyết định số188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về chính sách tuầnlàm bài toán 40 giờ;

Theo đề nghị của viên trưởngCục công ty giáo và Cán bộ cai quản cơ sở giáo dục, bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạoquy định chính sách làm việc đối với giáo viên nhiều như sau1:

Điều 1.Ban hành dĩ nhiên Thông tứ này Quy định chính sách làm việcđối với gia sư phổ thông.

Điều 2.2 Thông bốn nàycó hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngày 06 mon 12 năm 2009 và thay thế sửa chữa Thông tứ số49/TT ngày 29 mon 11 năm 1979 của bộ Giáo dục. Những quy định trước đây trái vớiquy định trên Thông tứ này đông đảo bị bến bãi bỏ.

Điều 3.Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cụctrưởng cục Nhà giáo với Cán bộ cai quản cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phốtrực ở trong Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo phụ trách thihành Thông tứ này./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔTHÔNG(Ban hành tất nhiên Thông tư ban hành Quy định về cơ chế làm việc đối vớigiáo viên phổ thông)

ChươngI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định cơ chế làmviệc so với giáo viên huấn luyện và đào tạo tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệmvụ của giáo viên; thời gian thao tác làm việc trong một năm; định mức máu dạy; chế độgiảm định mức huyết dạy cùng quy đổi các chuyển động khác ra máu dạy.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1.3 Văn phiên bản này áp dụng đối với giáo viên ở những cơ sởgiáo dục công lập, bao gồm: trường đái học, trường trung học tập cơ sở, trườngtrung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường ít nhiều dân tộcnội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, ngôi trường chuyên, trường, lớp dành chongười khuyết tật (sau phía trên gọi thông thường là các trường phổ thông) và trường dự bị đạihọc.

2. Quy định này sẽ không áp dụngvới giáo viên đào tạo và huấn luyện ở cơ sở giáo dục phổ thông của nước ngoài mở tại ViệtNam với giáo viên đào tạo và giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại những cơ sở giáo dục đào tạo phổthông.

ChươngII

NHIỆM VỤ CỦAGIÁO VIÊN, ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC

Điều3. trách nhiệm của giáo viên4

Nhiệm vụ của giáo viên thựchiện theo khí cụ tại Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ ngôi trường trung học cơ sở,trường trung học càng nhiều và ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học; quy chế tổ chứcvà hoạt động vui chơi của trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bántrú, ngôi trường chuyên, ngôi trường dự bị đại học.

Điều 4.Nhiệm vụ của giáo viên cai quản nhiệm lớp

Ngoài những nhiệm vụ đối vớigiáo viên lý lẽ tại Điều 3 của chế độ này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còncó những nhiệm vụ sau:

1. Mày mò và nắm vững họcsinh trong lớp về đa số mặt để sở hữu biện pháp tổ chức triển khai giáo dục liền kề với đối tượng nhằmthúc đẩy sự hiện đại của từng học viên và của cả lớp.

2. Phối hợp nghiêm ngặt với giađình học sinh, dữ thế chủ động phối phù hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn bạn trẻ cộngsản hồ nước Chí Minh, Đội thiếu hụt niên chi phí phong hồ Chí Minh, những đoàn thể và các tổchức xóm hội không giống có tương quan trong vận động giảng dạy cùng giáo dục học sinh củalớp mình công ty nhiệm.

3. Dìm xét, review xếp loạihọc sinh thời điểm cuối kỳ và cuối năm học, ý kiến đề nghị khen thưởng cùng kỷ cách thức học sinh, đềnghị danh sách học viên được lên lớp, danh sách học sinh phải chất vấn lại, phảirèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ mát hè, phải ở lại lớp, hoàn hảo việcghi vào sổ điểm và học bạ học sinh.

4. Tham gia hướng dẫn hoạt độngtập thể, vận động giáo dục và rèn luyện học viên do đơn vị trường tổ chức.

5. Báo cáo thường kỳ hoặc độtxuất về thực trạng của lớp với Hiệu trưởng.

Điều 5.Thời gian có tác dụng việc, thời hạn nghỉ hàng năm

1. Thời gian thao tác củagiáo viên đái học trong thời hạn học là 42 tuần, vào đó:

a) 35 tuần dành riêng cho việc giảngdạy cùng các vận động giáo dục theo mức sử dụng về kế hoạch thời hạn năm học;

b) 05 tuần dành riêng cho học tập,bồi dưỡng cải thiện trình độ;

c) 01 tuần giành cho việc chuẩnbị năm học tập mới;

d) 01 tuần giành cho việc tổngkết năm học.

2. Thời gian làm việc củagiáo viên trung học cơ sở và trung học tập phổ thông trong thời hạn học là 42 tuần,trong đó:

a) 37 tuần giành riêng cho việc giảngdạy và chuyển động giáo dục theo chế độ về kế hoạch thời gian năm học;

b) 03 tuần dành riêng cho học tập,bồi dưỡng cải thiện trình độ;

c) 01 tuần dành cho việc chuẩnbị năm học mới;

d) 01 tuần giành riêng cho việc tổngkết năm học.

2a.5 Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đạihọc là 42 tuần, trong đó:

a) 28 tuần giành cho việc giảngdạy và hoạt động giáo dục theo cơ chế về kế hoạch năm học;

b) 12 tuần giành riêng cho học tập,bồi dưỡng nâng cao trình độ, sản xuất tài liệu, nghiên cứu khoa học với một sốhoạt cồn khác theo kế hoạch năm học;

c) 01 tuần giành riêng cho việc chuẩnbị năm học mới;

d) 01 tuần dành riêng cho việc tổngkết năm học.

3. Thời giannghỉ thường niên của giáo viên gồm: nghỉ ngơi hè, nghỉ ngơi tết âm lịch, nghỉ học kỳ với cácngày nghỉ ngơi khác, rõ ràng như sau:

a)6 thời hạn nghỉ hè sản phẩm nămcủa thầy giáo là 02 mon (bao gồm cả nghỉ hàng năm theo quy định của cục Luậtlao động), thừa kế nguyên lương và những phụ cấp cho (nếu có);

b) thời gian nghỉ đầu năm âm lịch,nghỉ học tập kỳ theo quy định của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

c) những ngày nghỉ khác theoquy định của cục Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quymô, quánh điểm, điều kiện rõ ràng của từng trường, Hiệu trưởng sắp xếp thời giannghỉ hàng năm cho gia sư một cách phải chăng theo đúng quy định.

Điều 6.Định mức máu dạy

Định mức tiết dạy dỗ là số tiếtlý thuyết hoặc thực hành của mỗi thầy giáo phải huấn luyện và đào tạo trong một tuần, thế thểnhư sau:

1. Định nấc tiết dạy củagiáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cửa hàng là 19 tiết, giáo viêntrung học phổ thông là 17 tiết.

2. Định nút tiết dạy củagiáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 ngày tiết ở cấp trung học cơ sở, 15tiết ở cấp cho trung học tập phổ thông.

Định nút tiết dạy dỗ của giáoviên trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú là 21 tiết ở cấp cho tiểu học, 17 tiết nghỉ ngơi cấptrung học cơ sở.

Định nấc tiết dạy dỗ của giáoviên trường, lớp dành cho những người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáoviên ở cung cấp tiểu học, 17 tiết so với giáo viên ở cung cấp trung học tập cơ sở.

2a.7 Định mức tiết dạy của cô giáo trường dự bị đại họclà 12 tiết.

3. Giáo viên làm Tổng phụtrách Đội thiếu hụt niên chi phí phong sài gòn trường hạng I dạy dỗ 2 tiết một tuần,trường hạng II dạy dỗ 1/3 định mức tiết dạy, ngôi trường hạng III dạy 50% định mức tiếtdạy của cô giáo cùng cấp học. Bài toán phân hạng các trường thêm theo quy địnhhiện hành.

Điều 7.Định mức tiết dạy so với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởngtrường phổ thông có trọng trách giảng dạy một vài tiết để chũm được nội dung, chươngtrình giáo dục đào tạo và tình trạng học tập của học viên nhằm nâng cao hiệu quả trongcông tác quản ngại lý.

2.8 Định mức huyết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệutrưởng.

Định mức máu dạy/năm đối vớihiệu trưởng được xem bằng: 2 tiết/tuần x số tuần giành cho giảng dạy và các hoạtđộng giáo dục và đào tạo theo mức sử dụng về kế hoạch thời gian năm học.

Định mức tiết dạy/năm đối vớiphó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy với cáchoạt động giáo dục và đào tạo theo phương tiện về kế hoạch thời gian năm học.

2a.9 Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, trườngdự bị đại học không được quy đổi chính sách giảm định mức máu dạy đối với các chứcvụ kiêm nhiệm thay thế cho định nút tiết dạy được quy định tại Thông bốn này.

ChươngIII

CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNHMỨC TIẾT DẠY VÀ QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC RA TIẾT DẠY

Điều 8.Chế độ sút định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyênmôn

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ởcấp tiểu học tập được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp cho trung học đại lý và cung cấp trung học tập phổthông được bớt 4 tiết/tuần.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ởtrường phổ thông dân tộc nội trú cung cấp trung học các đại lý và cấp cho trung học phổ thôngđược sút 4 tiết/tuần. Giáo viên nhà nhiệm lớp sinh hoạt trường chuyên, trường buôn bán trúđược giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp sống trường, lớp dành cho những người tàntật, khuyết tật được bớt 3 tiết/tuần.

2a.10 Giáo viên công ty nhiệm lớp sinh hoạt trường dự bị đại họcđược giảm 3 tiết/tuần.

3. Gia sư kiêm phụ tráchphòng học bộ môn được sút 3 tiết/môn/tuần.

4. Gia sư kiêm nhiệm phụtrách công tác văn nghệ, thể dục thể thao toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường,phòng thiết bị, tủ sách (nếu những công tác này chưa tồn tại cán cỗ chuyên trách) đượctính sút từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng quá trình và bởi hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng cỗ môn được giảm3 tiết/tuần.

5a.11 Tổ phó trình độ được sút 1 tiết/tuần.

5b.12 giáo viên kiêm trưởng phòng tác dụng trường dựbị đại học được giảm 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởngphòng công dụng trường dự bị đh được sút 1 tiết/tuần.

Điều 9.Chế độ bớt định mức huyết dạy so với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoànthể và các tổ chức không giống trong công ty trường

1.13 giáo viên kiêm túng bấn thư đảng bộ, túng thiếu thư bỏ ra bộ(nơi không thành lập và hoạt động đảng bộ) trường hạng I được bớt 4 tiết/tuần, những trường hạngkhác được giảm 3 tiết/tuần.

1a. Thầy giáo kiêm nhiệmcông tác công đoàn tiến hành giảm định nút tiết dạy dỗ theo vẻ ngoài tại Thông tưsố 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạoquy định chế độ giảm định mức tiếng dạy mang lại giáo viên, giảng viên làm công táccông đoàn không chăm trách trong những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập nằm trong hệ thốnggiáo dục quốc dân.

2.14 thầy giáo kiêm công tác bí thư đoàn, phó túng bấn thưđoàn cung cấp trường thừa hưởng chế độ, chế độ theo đưa ra quyết định số 13/2013/QĐ-TTgngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, cơ chế đối vớicán bộ Đoàn bạn trẻ cộng sản hồ Chí Minh, Hội sinh viên vn trong cáccơ sở giáo dục đào tạo và cửa hàng dạy nghề.

3. Cô giáo kiêm quản trị hộiđồng trường, thư cam kết hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

4. Gia sư kiêm trưởng banthanh tra quần chúng trường học được sút 2 tiết/tuần.

5. Để bảo vệ chất lượng giảngdạy và quality công tác, mỗi cô giáo không có tác dụng kiêm nhiệm quá 2 chuyên dụng cho vàđược hưởng cơ chế giảm định mức tiết dạy của chức vụ tất cả số tiết bớt cao nhất.

Điều10. Chính sách giảm định mức ngày tiết dạy đối với các đối tượng người sử dụng khác

1. Cô giáo được tuyển chọn dụngbằng thích hợp đồng làm việc lần đầu được sút 2 tiết/tuần.

2. Giáo viên đàn bà có con nhỏ dại từ12 tháng trở xuống, hàng tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với cô giáo trung họcphổ thông, trung học cơ sở) cùng 4 ngày tiết (đối với cô giáo tiểu học).

2a.15 Giáo viên thiếu nữ trường dự bị đh có con nhỏ dại từ12 mon trở xuống, mỗi tuần được giảm 3 tiết.

Điều11. Quy đổi các hoạt động chuyên môn không giống ra máu dạy

1. Cô giáo dạy môn chuyêntại những trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiếtđịnh mức.

2.16 quanh đó nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện chính sinh hoạt trên lớp, giáoviên phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sựphân công của hiệu trưởng. Vấn đề quy thay đổi những chuyển động này ra tiết dạy để tínhsố giờ đào tạo cho từng cô giáo được thực hiện như sau:

a) Đối với cô giáo đượchuy động có tác dụng cộng tác viên thanh tra, thời gian làm việc quy đổi được xem theoThông bốn số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm năm trước của bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ra về vấn đề sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ số54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 mon 12 năm 2012 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạoquy định về cộng tác viên điều tra giáo dục;

b) Đối với giáo viên đượchuy cồn tham gia công tác phía dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chăm môn, nghiệp vụdo Phòng giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành tổchức thì 1 tiết hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn thực tiễn được tính bằng 1,5 tiếtđịnh mức;

c) báo cáo ngoại khóa cùng hoạtđộng trải nghiệm sáng tạo cho học sinh do công ty trường tổ chức (có giáo án/kế hoạchdạy học tập hoặc đề cương báo cáo) thì từng tiết báo cáo thực tế được xem bằng 1,5tiết dạy dỗ định mức;

d) Hiệu trưởng công ty trườngcăn cứ tình hình thực tế quy định bài toán quy thay đổi tiết dạy đối với các công việcchuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo,Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo, bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác theo phân cấpquản lý so với các đại lý giáo dục.

2a.17 Tiết dạy dỗ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thựchiện theo quy định:

a) Dạy các nội dung trongchương trình giáo dục đào tạo phổ thông và tính chất (nếu có) so với trường rộng lớn vàkhung chương trình đối với trường dự bị đại học do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đàotạo ban hành, hướng dẫn;

b) Đảm bảo số ngày tiết theo quyđịnh về định mức huyết dạy so với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được cách thức tạiThông tứ này và công khai tại họp báo hội nghị công chức, viên chức thường niên của nhàtrường.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều12. Trọng trách của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương

Ủy ban quần chúng tỉnh, thànhphố trực ở trong Trung ương lãnh đạo Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nộivụ, những cơ quan tất cả liên quan, ubnd cấp huyện, theo thẩm quyền được giao cótrách nhiệm gợi ý và kiểm tra câu hỏi thực hiện cơ chế làm bài toán của giáo viêntại qui định này; mặt hàng năm báo cáo định kỳ gởi Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Xem thêm: So Sánh Nhận Thức Cảm Tính Và Nhận Thức Lý Tính Và Nhận Thức Lý Tính

Điều13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng ngôi trường phổ thông, ngôi trường dự bị đại học18

Hiệu trưởng trường phổthông, trường dự bị đại học chịu trách nhiệm tổ chức bài toán thực hiện cơ chế làmviệc với tạo điều kiện cho thầy giáo thực hiện cơ chế làm việc theo Quy địnhnày.