+ Hệ rễ cây giúp đưa một lương lớn nước trên mặt đất vào mạch nước ngầm, vừa để dự trữ nước vừa làm giảm sức tàn phá của dòng nước.Bạn đang xem: Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt hạn hán như thế nào

+ Các cây giúp ổn định dòng chảy của nước lũ, là vật cản giúp nước lũ chảy chậm hơn; hạn chế xói mòn đất và thiệt hại do nước lũ.

Bạn đang xem: Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt hạn hán như thế nào

+ Rừng cây giúp hạn chế sự bốc hơi nước dưới tác động của nhiệt độ cao, giúp giữ lại một lượng lớn nước ở sông suối khi chúng chảy qua tán rừng.


*

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào ?

Trả lời: Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

khi có rừng, tức sẽ có nhiều cây xanh bao phủ, khi mưa lớn thì một phần nước hoặc tốc độ nước sẽ bị giữ lại nên hạn chế được lũ lụt. còn về hạn hán thì nguồn nước ngầm trong đát sẽ được giữ lại trong đất ,khi hạn hán tức là trời nắng nguồn nước ngầm này bị bốc hơi và sau một thời gian lại biến thành mưa và tiếp tục diễn ra tương tự, cũng có thể nói đó là vòng tuần hoàn của nước

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cảnbớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. nên có vai trò quan trọng trong việcchống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán

Trả lời :

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

1. Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

2. Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt như thế nào?

1 )Trồng rừng ven bờ có nhiều tác dụng :- Chống sạt lở bờ biển.- Chắn sóng, gió lớn khi có giông bão.- Chống thất thoát chất dinh dưỡng ven bờ.- Tạo thêm mảng xanh, góp phần điều hòa không khí.- Làm gia tăng đa dạng sinh học ven bờ, là nơi trú ngụ của nhiều loài.- Tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân nhờ nguồn lợi thủy sinh.

2 )Thực vật bảo vệ nguồn nước ngầm,làm hạn chế lũ lụt,hạn hán:-Hệ rễ của cây rừng hấp thu nước và duy thì lượng nước ngầm trong đất;lượng nước này sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối,sông…ghóp phần tránh được hạn hán.- Ngoài ra,tác dụng giữ nước của rễ,sự cản bớt tốc độ dòng chảy do mưa gây ra của cây rừng…góp phần hạn chế lũ lụt trên trái đất

Đúng 0
Bình luận (1)

Trồng rừng ven bờ có nhiều tác dụng : - Chống sạt lở bờ biển. - Chắn sóng, gió lớn khi có giông bão. - Chống thất thoát chất dinh dưỡng ven bờ. - Tạo thêm mảng xanh, góp phần điều hòa không khí. - Làm gia tăng đa dạng sinh học ven bờ, là nơi trú ngụ của nhiều loài. - Tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân nhờ nguồn lợi thủy sinh.

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Đúng 0
Bình luận (0)

thực vật có vai trò như thế nào trong việc ngăn chặn lũ lụt, hạn hán, xáo mòn , xạc lở

Lớp 6 Sinh học Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đ... 3 1 Gửi Hủy

- Rễ cây bám vào đất, giúp giữ đất và chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó chúng cònđưa một lương lớn nước trên mặt đất vào mạch nước ngầm, vừa để dự trữ nước vừa làm giảm sức tàn phá của dòng nước.

- Các cây giúp ổn định dòng chảy của nước lũ, là vật cản giúp nước lũ chảy chậm hơn; hạn chế xói mòn đất và thiệt hại do nước lũ.

- Rừng cây giúp hạn chế sự bốc hơi nước dưới tác động của nhiệt độ cao, giúp giữ lại một lượng lớn nước ở sông suối khi chúng chảy qua tán rừng.

- Lá cây và tán cây giảm lực tiếp xúc của nước mưa xuống mặt đất, hạn chế sự rửa trôi, sạt lở đất khi mở lớn xảy ra

Đúng 0
Bình luận (0)

Rễ cây giúp giữ đất,tán lá cây có thể giữ một khoảng nước

Đúng 0
Bình luận (0) Đúng 0 Bình luận (0)

Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Lớp 6 Sinh học Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước 3 0 Gửi Hủy

Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào ?

Trả lời:

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán

Đúng 0 Bình luận (0)

Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Trả lời:

- Khi có nước lũ kéo về đồng bằng, rừng ở vùng đồi sẽ giữ và cản nước thông qua tán lá và giữ đất thông qua rễ. Đồng thời, rừng có vai trò giữ nước giúp bảo vệ nguồn nước ngầm hạn chế hạn hán.

Đúng 0
Bình luận (0)

* Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán là:

- Hệ rễ cây giúp đưa một lương lớn nước trên mặt đất vào mạch nước ngầm, vừa để dự trữ nước vừa làm giảm sức tàn phá của dòng nước.

- Các cây giúp ổn định dòng chảy của nước lũ, là vật cản giúp nước lũ chảy chậm hơn; hạn chế xói mòn đất và thiệt hại do nước lũ.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Giò Lụa Tiếng Anh Là Gì ? Từ Điển Việt Anh Giò Lụa

- Rừng cây giúp hạn chế sự bốc hơi nước dưới tác động của nhiệt độ cao, giúp giữ lại một lượng lớn nước ở sông suối khi chúng chảy qua tán rừng.

Đúng 0
Bình luận (0)

Thực vật rừng có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt, giữ nguồn nước ngầm nhờ vào

A.Hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức chảy của nước mưa

B.Thân cây giữ đất, tán cây cản bớt sức chảy của nước mưa

C.Hệ rễ và thân cây giữ đất

D.Tán cây cản bớt sức chảy của nước

Lớp 6 Sinh học 2 0 Gửi Hủy

Đáp án A

Thực vật rừng có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt, giữ nguồn nước ngầm nhờ vào: hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức chảy của nước mưa