Ứng dụng tích phân vào hình học gồm những: Tính diện tích hình phẳng, tính thể tích đồ vật thể.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Nếu hàm số f(x) với g(x) cùng liên tiếp trên thì diện tích s hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b được tính theo bí quyết sau:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng của tích phân trong hình học là 1 ứng dụng quan liêu trọng. Nó ko chỉ đặc biệt trong giải bài xích tập toán. Nó còn giúp chúng ta giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống chúng ta nữa. Vấn đề này sẽ được đề cập vào một nội dung bài viết khác.