Nam Canh Ngọ 1990 mang mệnh Lộ bàng thổ (Đất bên đường), lấy vợ hợp các tuổi: Mậu Thìn (1988), Kỷ Tỵ (1989), Canh Ngọ (1990), Giáp Tuất (1994), Ất Hợi (1995), Mậu Dần (1998), Kỷ Mão (1999), Quý Mùi (2003).


Bạn đang xem: Tuổi 1990 hợp tuổi nào

*

*

Nam Canh Ngọ 1990 hợp với nữ tuổi nào? Ảnh minh họa.

Theo quan niệm của người Việt Nam, hai người hợp tuổi nhau sẽ giúp cho cuộc sống sau này tốt đẹp, tránh được những tai ương và vượt qua được nhiều khó khăn hàng ngày. Để xem hợp tuổi, ta căn cứ vào Ngũ hành của Mệnh, Cung, Thiên can và Địa chi của tuổi hai người đó. Trong đấy Ngũ hành của Mệnh và Cung được chú trọng hơn cả. Thường thì Ngũ hành hoặc Cung tốt, Thiên can và Địa chi không xung khắc là đã chấp nhận được.

Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Mậu Thìn - 1988 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ (Đất bên đường) Đại lâm mộc (Cây trong rừng)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Mộc của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Mậu Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Mậu, chấp nhận được
Địa chi Ngọ Thìn Địa chi của bạn là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn, chấp nhận được
Cung sinh Ly Chấn Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Chấn, rất tốt
Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Kỷ Tỵ - 1989 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ (Đất bên đường) Đại lâm mộc (Cây trong rừng)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Mộc của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Kỷ Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ, chấp nhận được
Địa chi Ngọ Tỵ Địa chi của bạn là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ, chấp nhận được
Cung sinh Ly Tốn Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Tốn, rất tốt
Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Canh Ngọ - 1990 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ (Đất bên đường) Lộ bàng thổ (Đất bên đường)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Mộc của người kia.

Xem thêm: Cách Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng Xác Định, Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Quý Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Quý, chấp nhận được
Địa chi Ngọ Mùi Địa chi của bạn là Ngọ tương hợp với Mùi, rất tốt
Cung sinh Ly Ly Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Ly, rất tốt

Minh Châu (t/h)