Để biết nhị tam giác có đều nhau ta có cần thiết phải biết hết đa số cạnh, góc , đỉnh tương ứng bằng nhau hay là không ? Để biết thêm chi tiết, magdalenarybarikova.com xin chia sẻ với chúng ta bài: trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c). Với kim chỉ nan và các bài tập có giải thuật chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của nhì tam giác

Tính chất: 

Nếu bố cạnh của tam giác này bằng tía cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bởi nhau.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh

Nếu ΔABC cùng ΔA’B’C’ có:

AB = A’B’

AC = A’C’

BC = B’C’

=> ΔABC = ΔA’B’C’

*


Câu 16: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác biết độ lâu năm mỗi cạnh là 3cm. Tiếp nối đo góc của mỗi tam giác.


Câu 17: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Trên từng hình 68, 69, 70 có các tam giác nào cân nhau ? do sao ?

*


Câu 18: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Xét bài bác toán: “ΔAMB và ΔANB tất cả MA = MB, mãng cầu = NB (hình 71). Chứng minh rằng (widehatAMN=widehatBMN)."

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài bác toán

2) Hãy thu xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán

a) cho nên vì vậy Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (giả thiết)

NA = NB (giả thiết)

c) Suy ra (widehatAMN=widehatBMN)(2 góc tương ứng) 

d)(Delta)AMB và (Delta)ANB có:

*


Câu 19: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hình 72, minh chứng rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

*


Câu 20: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn chổ chính giữa O cung này cắt Ox, Oy theo trang bị tự làm việc A, B (1) vẽ những cung tròn trung ương A và trọng tâm B bao gồm cùng cung cấp kính sao để cho chúng cắt nhau tại điểm C bên trong góc xOy (2), (3) Nối O cùng với C. (4) minh chứng rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: việc trên cho ta giải pháp dùng thước với compa để vẽ tia phân giác của từng góc.

*


Câu 21: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Sử dụng thước và compa vẽ những tia phân giác của các góc A, B, C.

Xem thêm: Hãy Đóng Vai Người Lính Kể Lại Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi Thứ 14


Câu 22: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy với tia Am (h.74a)

Vẽ cung trong trái tim O nửa đường kính r, Cung tròn này cắt Ox,Oy theo máy tự nghỉ ngơi B,C

Vẽ cung tròn trung khu A bán kính R, cung này cắt kia Am sinh hoạt D(h.74b).

Vẽ cung tròn vai trung phong D có bán kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r sinh sống E(h. 74c). 

Chứng minh rằng (widehatDAE=widehatxOy.)

*

*


Câu 23: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1 

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ con đường tròn chổ chính giữa A bán kính 2cm và đường tròn vai trung phong B bán kính 3cm, chúng giảm nhau ngơi nghỉ C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD