Giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ đồng hồ Anh (prepositions of time) rất đa dạng chủng loại vì vậy biện pháp dùng giới từ chỉ thời hạn sẽ trở cần khó khăn nếu như không nắm được quy tắc hay cấu tạo của các giới từ thời gian. Nếu hiểu rằng cách thực hiện giới từ bỏ chỉ thời gian thì giới từ vẫn nằm trong khoảng tay. Bài viết sau phía trên sẽ chuyển ra bí quyết dùng giới tự chỉ thời gian trong giờ đồng hồ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Họ cùng ban đầu với bảng nắm tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Trước tháng dùng giới từ gì

Bạn đang xem: Trước tháng sử dụng giới từ gì


*

Bảng tóm tắt ngữ pháp giới từ chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN vào TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi vào ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian vào ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ lễat Christmas; at Easter
cụm từ rứa địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc tháng + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + ngày tháng (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong thời gian ngày (ngoại lệ) - xem lại giới trường đoản cú on ngơi nghỉ trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong 1 khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành vi khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday và Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday to lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho cho đến lúc mà / tới tầm màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm những gì ….trước lúc ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn hơn (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào tầm hay trước (mốc thời gian)by Monday
up to lớn = up untillên cho (không nhiều hơn một khoảng thời gian)up to lớn yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước thời gian nói5 minutes ago
pastdùng cùng với giờhalf past six
todùng với giờhalf to six

Cách cần sử dụng giới tự chỉ thời gian

Để thực hiện giới trường đoản cú chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up lớn một cách đúng đắn, bọn họ phải nắm vững cách dùng của chúng, họ cùng tra cứu hiểu.

Cách áp dụng giới tự in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới trường đoản cú thường chạm chán nhất trong số bài tập về giới tự chỉ thời gian, luật lệ ghi nhớ

– at + giờ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : dịp 7 giờ ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào trang bị 3 ; on Oct 17th: vào ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : vào vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào đầy đủ thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều


*

Giới từ by chỉ thời gian

– by + thời hạn : vào thời gian hoặc trước thời hạn nào đó

Ví dụ: by Monday: trước thứ 2

By = before

Cách dùng giới từ bỏ chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye khổng lồ each of them. Trước lúc đi, anh ấy chào tạm biệt từng người trong các họ.

Giới từ thời gian after

after + thời gian / danh từ bỏ (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ chạm mặt anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một số trong những người tin có cuộc sống đời thường sau lúc chết.

Giới tự chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh: till/until

till / untill + thời hạn / danh trường đoản cú : đến khi, cho đến khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed khổng lồ vote. Đến năm 1918, đàn bà nước Anh không được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao thọ nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới trường đoản cú đi với thời hạn up to

up to lớn = up until = đến, mang lại đến

Ví dụ: Up to two hundred people were on board the ship. Đến 200 người xuất hiện trên tàu.

We can teach dancers up to lớn intermediate cấp độ here. Bạn cũng có thể dạy diễn viên múa có trình độ trung cung cấp tại đây.

Cách sử dụng giới từ thời hạn between

between …(and)…..: giữa 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Gồm giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

Cách dùng các giới từ chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… khổng lồ ………, from………..till………., from………….until……….. = between : từ …….đến……..

Ví dụ: The museum is mở cửa from 9.30 to 6.00 Tuesday lớn Sunday. Bảo tàng open từ 9.30 đến 6.00 từ bỏ Thứ ba đến chủ Nhật.

Giới trường đoản cú trước thời hạn during

during: vào lúc, trong thời hạn –> nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn một sự việc xẩy ra khi một hành động khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night and sleep by day. Họ thao tác làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn táo bạo thời gian đêm hôm là dịp họ làm cho việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây nhiều lần vào đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ được chiếu bên trên truyền hình vào thời điểm cuối tuần.

Cách cần sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ anh for

for + khoảng giời gian: trong khoảng thời hạn ; được dùng để làm nhấn mạnh khoảng chừng thời gian ra mắt của hành động hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đã làm giám đốc được / trong 5 năm. Nhấn mạnh khoảng thời gian 5 năm, diễn ra “working…”

Sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian since

since + mốc thời hạn / mệnh đề ở quá khứ đơn: từ / từ khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, & has been there ever since (= và is still there) . Anh ấy ban đầu làm việc cho doanh nghiệp khi tránh trường học, và đã ngơi nghỉ đó kể từ đó (= với vẫn ngơi nghỉ đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng thời gian: trong khoảng thời gian/trong khoảng thời gian

Ví dụ: within three months: trong vòng tía tháng; within an hour: vào vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! trong một khoảng thời hạn ngắn, bạn cũng có thể nói tiếng Anh trả hảo!

Các giới tự chỉ thời gian trong giờ anh past, to

past/ khổng lồ + giờ: vượt (qua, sau) / yếu (đến, tới)

It’s a quarter to six. 6 giờ kém 15 phút.

Trước thời hạn dùng giới tự gì ago

thời gian + ago: cách/ đang qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: từ thời điểm cách đó 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời khỏi nhà hơn một giờ trước.

Xem thêm: Làm Văn Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong tiếng anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực đường (Bài 9A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến (Bài 10A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến (Bài 11A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online (Bài 12A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 1B)

Kết luận: giải pháp dùng giới từ chỉ thời gian trong giờ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up lớn mỗi từ có cách dùng riêng, họ cần hiểu rõ cấu trúc, bí quyết và ý nghĩa sâu sắc của từng giới xuất phát từ một thì mới hoàn toàn có thể sử dụng giới tự chỉ thời hạn một cách đúng đắn được. Trong quá trình biên soạn, chắc chắn có phần lớn thiếu sót, ước ao nhận được góp sức và bình luận của bạn dưới bài viết.