Sau khi giành thắng lợi, Trưng Trắc được tôn làm cho vu, đóng đô nghỉ ngơi Mê Linh, xóa bỏ mọi vật dụng lao dịch nặng trĩu nề mang lại dân. Tuy nhiên, điều ấy khiến vua Hán bực tức và mang lại quân chuẩn bị tiến hành bầy áp nghĩa quân. Vậy cuộc binh lửa chống quân thôn tính Hán đã diễn ra như cầm nào, Trưng vương vãi đã chỉ đạo ra sao? chúng ta cùng đến với bài học ngay dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức và kỹ năng trọng tâm

1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập

Trưng Trắc được suy tôn vinh làm vua xưng là Trưng Vương, đóng góp đô nghỉ ngơi Mê LinhLập chủ yếu quyền.Phong chức tước cho những người có côngCử Lạc tướng giữ lại quyền làm chủ các huyện.Xá thuế 2 năm, xoá bỏ điều khoản hà xung khắc và các lao dịch cũ.

Bạn đang xem: Trưng vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược hán

2. Cuộc binh lửa chống quân thôn tính Hán (42-43) đã diễn ra như rứa nào?

a. Diễn biến:

Tháng 4/42 Mã Viện chỉ đạo đội quân tinh nhuệ nhất tấn công, chiếm phần Hợp PhốMã Viện phân chia quân có tác dụng 2 đạo thủy bộ tiến vào nước taHai Bà Trưng kéo quân nghênh chiến nghỉ ngơi Lãng bạc đãi giặc to gan lớn mật lui về Cổ Loa, Mê Linh Cấm Khê (Ba Vì- Hà Tây) quân ta đánh nhau dũng cảm.Tháng 3/43 2 bà trưng hi sinh sinh hoạt Cấm Khê. Khởi nghĩa liên tiếp đến mon 11/43.

b. Kết quả : Khởi nghĩa thất bại, giang sơn rơi vào ách đô hộ của phong kiến Hán tộc.

Xem thêm: Bỏ Phí Thời Gian Thì Có Hại Và Về Sau Hối Tiếc Cũng Không Kịp

c. Ý nghĩa: vượt trội cho ý chí quật cường bất khuất đấu tranh giành tự do của dân tộc ta, tuyệt nhất là của phụ nữ


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu hỏi giữa bài bác : Trang 50 – sgk lịch sử 6

Vì sao Mã Viện lại được lựa chọn làm lãnh đạo đạo quân xâm lược?


=> Xem lý giải giải

Câu 1: Trang 52 – sgk lịch sử dân tộc 6

Trình bày tình tiết cuộc binh cách chống quân xâm lấn Hán?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 52 – sgk lịch sử vẻ vang 6

Việc dân chúng ta lập đền rồng thờ hbt hai bà trưng và các vị tướng sinh hoạt khắp địa điểm đã thể hiện điều gì?


=> Xem trả lời giải
=> Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 bài xích 18: Trưng Vương cùng cuộc binh cách chống quân xâm lược Hán

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công dân 6 - liên kết tri thức
Giải Giải lịch sử và Địa lí 6 - liên kết tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên 6 - liên kết tri thức
Giải Giải music 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học 6 - liên kết tri thức
Giải Giải technology 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục đào tạo thể chất 6 - liên kết tri thức
Giải Giải chuyển động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - liên kết tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - kết nối tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - liên kết tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng sủa tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo 
Giải Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải âm thanh chân trời sáng chế 6
Giải kinh nghiệm hướng nghiệp 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng chế 6
Giải Giải giáo dục thể chất 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công nghệ 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải giờ Anh 6 - chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lý 6 - cánh diều
Giải công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học tập 6 - cánh diều
Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài bác tập

Giải sách bài tập trung nối tri thức 6


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 liên kết tri thức
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT music 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải sách bài bác tập chân trời trí tuệ sáng tạo 6


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo - chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập một chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

Giải sách bài xích tập cánh diều 6


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm trang bị lí 6
Trắc nghiệm lịch sử 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm giờ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Bình luận


GIẢI LỊCH SỬ 6 - KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG 1. VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?


Giải lịch sử dân tộc 6 bài bác 1: lịch sử hào hùng và cuộc sống
Giải lịch sử hào hùng 6 bài bác 2: các nhà sử học phụ thuộc đâu để biết với phục dựng lại định kỳ sử
Giải lịch sử dân tộc 6 bài bác 3: thời gian trong kế hoạch sử
Giải lịch sử hào hùng 6 bài bác 4: bắt đầu loài người

CHƯƠNG 2. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY


Giải lịch sử 6 bài 5: làng hội nguyên thủy
Giải lịch sử dân tộc 6 bài bác 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xóm hội nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI


Giải lịch sử dân tộc 6 bài xích 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
Giải lịch sử 6 bài bác 8: Ấn Độ cổ đại
Giải lịch sử vẻ vang 6 bài 9: china từ thời cổ đại đến nuốm kỉ VII
Giải lịch sử dân tộc 6 bài xích 10: Hy Lạp cùng La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG nam Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X


Giải lịch sử vẻ vang 6 bài 11: Các nước nhà sơ kì ở Đông phái nam Á
Giải lịch sử 6 bài 12: Sự xuất hiện và bước đầu cải tiến và phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông nam giới Á (từ vắt kỉ VII đến chũm kỉ X)
Giải lịch sử dân tộc 6 bài bác 13: Giao lưu văn hóa ở Đông phái mạnh Á từ trên đầu Công nguyên đến cố kỉnh kỉ X

CHƯƠNG 5. VIỆT nam TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X


Giải lịch sử hào hùng 6 bài bác 14: công ty nước Văn Lang - Âu Lạc
Giải lịch sử dân tộc 6 bài bác 15: cơ chế cai trị của các triều đại phong con kiến phương Bắc và sự biến đổi của thôn hội Âu Lạc
Giải lịch sử dân tộc 6 bài xích 16: các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành chủ quyền trước cụ kỷ X
Giải lịch sử dân tộc 6 bài bác 17: trận chiến tranh bảo tồn và cải tiến và phát triển văn hóa dân tộc bản địa của người Việt
Giải lịch sử dân tộc 6 bài 18: sự thay đổi đầu rứa kỉ X
Giải lịch sử hào hùng 6 bài bác 19: vương quốc Chăm-pa từ cố kỉnh kỉ II đến nạm kỉ X
Giải lịch sử dân tộc 6 bài bác 20: quốc gia Phù Nam

GIẢI LỊCH SỬ 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO


CHƯƠNG 1. TẠI SAO CẨN HỌC LỊCH SỬ


Giải lịch sử vẻ vang 6 bài xích 1: lịch sử hào hùng là gì?
Giải lịch sử dân tộc 6 bài bác 2: thời hạn trong kế hoạch sử

CHƯƠNG 2. THỜI KÌ NGUYÊN THỦY


Giải lịch sử 6 bài bác 3: xuất phát loài người
Giải lịch sử 6 bài 4: xã hội nguyên thủy
Giải lịch sử hào hùng 6 bài xích 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang buôn bản hội tất cả giai cấp

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI


Giải lịch sử hào hùng 6 bài bác 6: Ai Cập cổ đại
Giải lịch sử 6 bài bác 7: Lưỡng hà cổ đại
Giải lịch sử dân tộc 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại
Giải lịch sử hào hùng 6 bài 9: trung hoa từ thời cổ đại đến chũm kỉ VII
Giải lịch sử 6 bài xích 10: Hy Lạp cổ đại
Giải lịch sử hào hùng 6 bài xích 11: La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG nam Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THỂ KỈ X


Giải lịch sử dân tộc 6 bài 12: những vương quốc cổ sinh hoạt Đông phái mạnh Á
Giải lịch sử dân tộc 6 bài 13: Giao lưu dịch vụ thương mại và văn hóa truyền thống ở Đông phái mạnh Á mười gắng kỉ đầu công nguyên

CHƯƠNG 5. VIỆT phái nam TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X


Giải lịch sử 6 bài xích 14: đơn vị nước Văn Lang, Âu Lạc
Giải lịch sử 6 bài bác 15: Đời sống của người việt thời kì Văn Lang
Giải lịch sử hào hùng 6 bài xích 16: chính sách cai trị của các triều đại phong con kiến phương bắc và sự chuyển biến của vn thời kì Bắc thuộc
Giải lịch sử hào hùng 6 bài xích 17: Đấu tranh bảo tồn và phạt triển
Giải lịch sử dân tộc 6 bài xích 18: các cuộc đương đầu giành hòa bình dân tộc trước cố kỉnh kỉ X
Giải lịch sử 6 bài xích 19: bước ngoặt lịch sử hào hùng đầu gắng kỉ X
Giải lịch sử dân tộc 6 bài 20: vương quốc Champa từ cố kỉnh kỉ II đến vậy kỉ X
Giải lịch sử 6 bài bác 21: vương quốc cổ Phù Nam

GIẢI LỊCH SỬ 6 - CÁNH DIỀU

CHƯƠNG 1. VÌ SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ?


bài xích 1: lịch sử là gì?
bài 2: thời hạn trong định kỳ sử

CHƯƠNG 2. THỜI NGUYÊN THỦY


bài bác 3: nguồn gốc loài người
bài 4: xóm hội nguyên thủy
bài xích 5: biến đổi kinh tế, làng mạc hội cuối thời nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI


bài xích 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
bài bác 7: Ấn Độ cổ đại
bài 8: trung hoa từ thời cổ truyền đến cầm cố kỉ VII
bài xích 9: Hy Lạp với La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG phái mạnh Á ( TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X)


bài xích 10: Sự thành lập và hoạt động và phát triển các quốc gia Đông nam giới Á
bài 11: Giao lưu thương mại dịch vụ và văn hóa truyền thống ở Đông phái mạnh Á

CHƯƠNG 5. NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC


bài xích 12: đơn vị nước Văn Lang
bài bác 13: đơn vị nước Âu Lạc

CHƯƠNG 6. THỜI BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC


bài xích 14: chính sách cai trị của những triều đại hong loài kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam...
bài 15: các cuộc khởi nghĩa vượt trội dành độc lập, từ bỏ chủ
bài bác 16: Cuộc chống chọi giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc bản địa thời Bắc thuộc

CHƯƠNG 7. VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA VÀ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM


bài xích 17: bước ngoặt lịch sử đầu cố kỉnh kỉ X
bài xích 18: quốc gia Chăm-pa
bài 19: vương quốc Phù Nam
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com