Trong thử nghiệm I âng về giao trét ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ nhì khe đến màn quan tiền sát là 1 m. Khe thanh mảnh S vạc ra đồng thời ba bức xạ đối chọi sắc có bước sóng λ1=0,4μm;λ2=0,5μm;λ3=0,6μm. Xem rằng nơi trùng nhau của tía vân màu là một trong những vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ tía đến vân trắng trung trung tâm là


Lời giải: Lời giảiChn BTa bao gồm 15λ1=12λ2=10λ3 khoảng vân trung của 3 sự phản xạ là iT=λDa=15λ1. Da=15. 0,4. 106. 12. 103=3. 103m khoảng cách từ vân trắng thứ tía đến vân trắng trung trung ương là x=3iT=9mm.
Trong thí điểm giao sứt ánh sáng những khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đối kháng sắc
*
= 0,5
*
m, khoảng cách giữa 2 khe là 0,2mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80cm. Điểm M biện pháp vân trung trọng tâm 0,7cm thuộc:
(THPT-2007)
: vào TN Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, điện thoại tư vấn a là khoảng cách giữa nhì khe hẹp, D là khoảng cách từ hai khe mang đến màn hứng vân giao thoa, i là khoảng vân. Bước sóng của ánh sáng dung vào TN được tính theo công thức nào sau đây:

Trong phân tích Y - âng, thắp sáng khe F đồng thời hai bức xạ 1-1 sắc: màu sắc tím tất cả bước sóng λ1 = 0,42 μm và màu đỏ λ2 = 0,70 μm. Nhì điểm C và D bên trong vùng giao bôi trên màn cùng ở cùng một phía so với vân sáng tại chính giữa O. Điểm C là vị trí vân tối thứ 4 của phản xạ màu tím, điểm D là địa chỉ vân buổi tối thứ 10 của sự phản xạ màu đỏ. Trong tầm giữa C với D, tổng số địa điểm vân sáng bao gồm màu tím và red color bằng:


Trong xem sét Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng solo sắc. Biết khoảng cách giữa nhì khe không lớn là 1,2 mm và khoảng cách từ khía cạnh phẳng cất hai khe nhỏ nhắn đến màn quan tiếp giáp là 0,9 m. Quan gần kề được hệ vân giao sứt trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng thường xuyên là 3,6 mm. Cách sóng của ánh sáng dùng trong nghiên cứu là

Trong thì nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe là 2 mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng đựng 2 khe cho màn quan giáp là 2 m. Mối cung cấp phát ánh nắng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 µm đến 0,76 µm. Trên màn, trên điểm phương pháp vân trung trọng tâm 3,3 mm bao gồm bao nhiêu sự phản xạ cho vân tối?


thể nghiệm giao thoa Iâng với ánh sáng đơn sắc tất cả bước sóng 0,6 μm, khoảng cách giữa nhị khe S1, S2 là 1mm. Màn quan gần kề E gắn thêm với một lò xo và rất có thể dao động ổn định dọc theo trục đối xứng của hệ. Thuở đầu màn E ở trong phần cân bằng là vị trí nhưng lò xo không biến đổi dạng, lúc này khoảng phương pháp từ phương diện phẳng chứa hai khe mang đến màn quan gần kề E là D =2m. Truyền mang lại màn E vận tốc ban sơ hướng ra xa mặt phẳng cất hai khe để màn dao động điều hòa theo phương ngang cùng với biên độ A =40 centimet và chu kì T =2,4 s. Tính thời hạn ngắn nhất kể từ lúc màn E xê dịch đến lúc điểm M bên trên màn phương pháp vân trung chổ chính giữa 5,4 mm mang đến vân sáng sủa lần thiết bị ba?
*

vào một phân tách giao quẹt I âng, khoảng cách hai khe là 1,2mm, khoảng cách giữa khía cạnh phẳng cất hai khe cùng màn hình ảnh là 2m. Người ta phản vào khi Iang bởi ánh sáng đối chọi sắc gồm bước sóng 0,6 µm. Xét tại nhị điểm M cùng N trên màn bao gồm tọa độ thứu tự là 6 mm cùng 15,5 milimet là địa chỉ vân sáng giỏi vân về tối
thí nghiệm giao thoa tia nắng có cách sóng λ, với hai khe I-âng giải pháp nhau 3 mm. Hiện tượng giao sứt được quan liền kề trên một màn hình ảnh song tuy vậy với hai khe và giải pháp hai khe một khoảng tầm nếu ta dời màn ra xa thêm 0,6 m thì khoảng tầm vân tăng lên 0,12 mm. Bước sóng λ bằng có mức giá trị là
thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao sứt ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe là 0,6 mm; khoảng cách từ khía cạnh phẳng cất hai khe mang lại màn quan ngay cạnh là 0,8 m. Biết khoảng cách giữa nhị vân sáng sủa bậc 3 ở về hai phía vân trung tâm bởi 5,4 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí điểm là
Trong phân tách giao thoa ánh nắng với hai khe Young , ánh nắng dùng là ánh sáng trắng gồm bước sóng tự 0,38μm đến 0,76μm. Khoảng cách giữa nhì khe là 0,5mm . Khoảng cách từ nhị khe cho tới màn là 2m . Bề rộng của quang đãng phổ thường xuyên bậc nhị trên màn hứng vân là :

Trong xem sét giao thoa khe Young, khe S phạt ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc, tất cả bước sóng tương ứng

*
. Bên trên màn, trong vòng giữa hai vân sáng tiếp tục có color trùng với vân trung tâm, quan tiếp giáp thấy số vân sáng không hẳn đơn sắc đẹp là:


Trong thể nghiệm Y-âng về giao trét ánh sáng, nhì khe thuôn cách nhau một khoảng tầm

*
. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe mang đến màn quan ngay cạnh là
*
. Bên trên màn chiếm được hình hình ảnh giao thoa. Vân sáng bậc 3 với vân tối thứ 5 trường đoản cú vân trung tâm, nằm phía hai bên vân sáng trung, phương pháp nhau một đoạn 12mm. Cách sóng của ánh nắng làm thể nghiệm là ?


Trong thí điểm I-âng về giao quẹt ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, mối cung cấp S phân phát ra bức xạ đối chọi sắc bao gồm λ = 600 nm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn là
hai khe Y-âng bí quyết nhau a = 1mm, khoảng cách giữa nhị khe cho màn à D = 3m. Khoảng cách giữa cha vân sáng sủa iên tiếp à 3mm. Bước sóng của tia nắng à
vào thí nghiêm Y-âng về giao quẹt ánh sáng, khoảng cách giữa nhị khe là 0,4mm, khoảng cách từ nhị khe cho màn là 2m. Nhì khe được chiếu bởi ánh sáng 1-1 sắc gồm bước sóng 0,48 μm. Hệ vân bên trên màn có khoảng vân là
Ánh sáng sủa trên bề mặt rộng 7,2 milimet của vùng giao thoa bạn ta đếm được 9 vân sáng sủa (hai rìa à nhị vân sáng). Tại vị trí cách vân trung vai trung phong 14,4 milimet à vân:

Trong thí nghiệm giao thoa Yâng, nguồn S vạc ánh sáng solo sắc tất cả bước sóng

*
, fan ta đặt màn quan liêu sát biện pháp mặt phẳng hai khe một khaongr D thì khoảng chừng vân là 1mm. Khi khoảng cách từ màn quan cạnh bên đến khía cạnh phẳng hai khe thứu tự là D+D hoặc D-D thì khoảng vân chiếm được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan ngay cạnh đến mặt phẳng nhị khe là D+3D thì khoảng vân trên màn là:


Trong thử nghiệm Iâng (Y-âng) về giao bôi của ánh sáng đối chọi sắc, nhị khe nhỏ cách nhau 1 mm, mặt phẳng cất hai khe phương pháp màn quan gần kề 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của tia nắng dùng trong thử nghiệm này bởi
nghiên cứu giao thoa ánh sáng Iâng. Chiều rộng 10 khoảng tầm vân là 7,2mm. Bề rộng giao sứt trường bên trên màn là 11mm. Có tất cả mấy vân sáng trên màn?
Trong thể nghiệm Iâng về giao thoa tia nắng với ánh sáng đối chọi sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe cho tới màn là 2m. Trong khoảng rộng 14,56mm bên trên màn có 13 vân về tối biết nhì đầu là vân sáng. Cách sóng của ánh sáng solo sắc kia là:

Thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh nắng nguồn phát bên cạnh đó hai bức xạ đơn sắc.

*
(đỏ),
*
(lam) trên màn hứng vân giao thoa. Vào đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng color với vân trung tâm tất cả số vân đỏ với vân lam là ?


TrongthínghiệmY-ângvềgiaothoaánhsáng,khoảngcáchgiữahaikhehẹp a = 0,75 mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe mang đến màn quan ngay cạnh D = 1,5 m. Bên trên màn chiếm được hình hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,0 mm. Ánh sáng phản vào hai khe có bước sóng bằng:


TN GTAS, biết D = 2m; a = 2mm. Nhì khe được chiếu bằng ánh nắng trắng (có cách sóng trường đoản cú

*
đến
*
). Tại điểm trên màn quan sát biện pháp vân trắng ở trung tâm 3,3mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó ?


Trong phân tích Y-âng về giao bôi ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe là 1 trong mm, khoảng cách từ mặt phẳng đựng hai khe đến màn quan giáp là 2 m. Phát sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc tất cả bước sóng

*
. Trên màn quan cạnh bên thu được hình hình ảnh giao thoa có khoảng vân là 1,2 mm. Cho biết thêm hằng số Plăng
*
, tốc độ ánh sáng sủa trong chân không
*
. Tích điện photon của ánh sáng trong thí điểm bằng:


Trong phân tích Y-âng về giao quẹt ánh sáng, nhị khe được chiếu bằng tia nắng trắng có bước sóng tự

*
mang lại
*
. Tại địa chỉ vân sáng bậc 4 của ánh sáng solo sắc tất cả bước sóng 0,76
*
m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng solo sắc không giống ?


Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đối kháng sắc, khoảng vân giao quẹt trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 (cùng một phía so với vân trung tâm) là:


Ban đầu thí điểm giao thoa tia nắng Y-âng trong ko khí. Nhị khe phương pháp nhau 3 (mm) được chiếu bằng ánh sáng đối chọi sắc gồm bước sóng 0,60 (μm), màn quan tiền sát giải pháp hai khe 2(m). Tiếp nối đặt toàn cục thí nghiệm vào nước bao gồm chiết suất

*
, khoảng chừng vân bên trên màn từ bây giờ sẽ bằng:


Trong phân tách Young về giao thoa ánh sáng: biết khoảng cách giữa nhì khe thanh mảnh là 0,35mm, khoảng cách từ nhì khe mang đến màn hứng vân là 1,5m, ánh sáng sử dụng tất cả bước sóng 0,7 µm. Khoảng cách giữa nhị vân sáng tiếp tục là

Trong phân tách Y

*
âng về giao trét ánh sáng, mối cung cấp S phát đồng thời 2 bức xạ đối kháng sắc bao gồm bước sóng
*
tạo ra hệ vân giao sứt trên màn ứng với mức vân lần lượt là
*
với
*
. Xét 2 điểm A, B trên màn ở cùng bên so cùng với vân trung tâm, bí quyết nhau 6,72 mm. Tại A thì cả hai bức xạ phần nhiều cho vân sáng, trên B thì bức xạ
*
cho vân sáng sủa còn phản xạ
*
đến vân tối. Số vân sáng sủa quan giáp được trên đoạn AB là ?


Trong thí nghiệm I âng về giao trét ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe cho màn quan lại sát là một trong m. Khe khiêm tốn S phát ra đồng thời tía bức xạ đối chọi sắc tất cả bước sóng λ1=0,4μm;λ2=0,5μm;λ3=0,6μm. Xem rằng chỗ trùng nhau của bố vân màu là 1 vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ cha đến vân trắng trung chổ chính giữa là
Trong thử nghiệm giao trét khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng sủa bậc 3 vị trí này vân trung trung tâm đến vân tối bậc 5 vị trí kia vân trung trung tâm là
Trong nghiên cứu về giao thoa ánh nắng bằng khe Young, hai khe tất cả a = 1mm được chiếu bởi ánh sáng có cách sóng 600nm. Các vân giao sứt hứng được bên trên màn phương pháp hai khe 2m. Tại điểm M có x = 2,4mm là:

Trongthínghiệmcủa Young, khoảngcáchgiữahaikhe S1S2đếnmànlà 2m. Nguồn S phátraánhsángđơnsắcđặtcáchđềuhaikhemộtkhoảng 0,5m. Nếudời S theophương tuy vậy songvới S1S2mộtđoạn 1mm thìvânsángtrungtâmsẽdịchchuyểnmộtđoạnlàbaonhiêutrênmàn ?


Trong thí nghiệm Young về giao bôi ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan gần kề là D = 1,5 m. Nguồn sáng đơn sắc tất cả bước sóng λ = 0,6 μm. Xét trên khoảng chừng MN bên trên màn, với MO = 5 mm, ON = 10 mm, (O là vị trí vân sáng sủa trung trung tâm giữa M và N). Hỏi bên trên MN gồm bao nhiêu vân sáng, từng nào vân tối?
Trong phân tích giao quẹt với tia nắng trắng của Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng với vân tối thường xuyên bằng
Trong phân tách Y-âng về giao sứt ánh sáng, chiếu ánh sáng trắng vào nhị khe. Bên trên màn, quan ngay cạnh thấy

Thực hiện giao thoa ánh nắng với đồ vật của Y-âng, khoảng cách giữa nhì khe a = 2mm, từ nhì khe đến màn là D = 2m. Bạn ta thắp sáng hai khe bằng ánh nắng trắng(380nm λ 760nm). Quan liền kề điểm M trên màn ảnh, giải pháp vân trung trung khu 3mm. Tại M bức xạ cho vân sáng có bước sóng dài nhất bằng


Cho biết

*
với
*
*
làcácsốhữutỉ. Khiđótỉsố
*
bằng:


nghi ngại ông A rước cắp tiền vàng mình, ông B cùng nam nhi tự ý vào trong nhà ông A đi khám xét. Hành động này xâm phạm mang đến quyền nào bên dưới đây?
trong đợt Tết Nguyên Đán, những doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, tích tụ hàng mang lại gần tết new bán, đẩy giá bán một số mặt hàng lên cao. Theo em, thời điểm đó đơn vị nước mô tả vai trò thay đổi khi

Một hóa học điểm xê dịch điều hòa trên trục Ox xung quanh gốc O với biên độ 6cm với chu kì 2s. Mốc nhằm tính thời hạn là khi vật trải qua vị trí

*
theo chiều dương. Khoảng thời gian chất điểm được quãng mặt đường 249cm tính từ lúc thời điểm thuở đầu là:


Một hònđá rơi tựdo từcửa sổmột toà nhà cao tầng. Sauđó 1s tại ban công bên dưới cách cửa ngõ sổtrên của toà công ty 20m có một hòn đá khác cũng rơi tựdo. Biết cảhai hònđá thuộc chạmđấtđồng thời. Rước

*
. độ cao của cửa sổtoà đơn vị trên so vớiđất là:


Lựa chọn lời giải đúng để điền vào gần như chỗ trống dưới đây sao mang đến phù hợp.Thời gian lao rượu cồn xã hội cần thiết tạo ra. . . . . . . . . . . . . . . . Của hàng hoá.

Sau ngày thai cử Hội đồng nhân dân, các bạn H học tập lớp 12A hãnh diện khoe: Tớ không chỉ có có một phiếu đâu nhé! Cả bố và mẹ đều lòng tin cao giao phiếu mang đến tớ cho vào thùng phiếu luôn" việc bỏ phiếu thay của bạn H đã vi phạm nguyên tắc làm sao trong thai cử?


*

kinh nghiệm mua nhẫn kim cương cứng

1. Hãy ghi nhớ rằng lựa chọn một thương hiệu uy tín đáng tin cậyChiếcnhẫn kim cươngđầu tiên trong cuộc sống bạn chắc chắn sẽ là 1 trong cột mốc ý nghĩa. Đừng ...

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 2mm


*

phương pháp đăng nhập tài khoản Shopee trên máy tính xách tay

ShopeeBán mặt hàng trên ShopeeMua sản phẩm trên ShopeeThương mại điện tửTài khoản Shopee từ AZ (Cách đăng ký, đăng nhập, xóa, khôi phục)ByBùi Gia Store-11 tháng Sáu, ...


*

Cách chế biến thịt chó giả

ContentsNguyên liệu làm cho thịt chóCách đun nấu thịt chó đưa cầy như vậy nàyBước 1: chuẩn bị nguyên liệuBước 2: ướp thịt chóBước 3: nấu ăn thịt chó mang ...


*

Between cách dùng

Between đi cùng với giới từ bỏ gì ? cấu tạo between trong tiếng Anh. Hướng dẫn chúng ta cách sử dụng between mang đến đúng .Between, Among với Middle đều tức là giữa. Vây ...


Cách unlock spam facebook

5+ giải pháp lấy lại tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa nhanh chóng, thành công xuất sắc ...


biện pháp nhận đơn Now

Now Services và NowPOS góp việc marketing đồ nạp năng lượng online trở nên bài bản và kết quả hơn bao giờ hết.Để thành lập một dịch vụ thương mại giao đồ ăn hiệu quả, ...


bí quyết viết thư cảm ơn bằng tiếng Trung

Học giờ Trung Quỳnh Anh 谢谢 Xiexie là bí quyết nói cảm ơn bằng tiếng Trung căn bạn dạng nhất mà ai ai cũng biết bất cứ có cần học tiếng Trung giỏi không. Vậy sự ...


cách nhập khẩu tài liệu vào MISA 2020

Số lượng hội chứng từ quá nhiều dẫn tới sự việc nhập liệu trực tiếp không khả thi. Đây là phương pháp nhập liệu nhanh kế bên excel với nhập khẩu lại vào phần ...

Xem thêm: Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời Bằng Tiếng Anh Đầy Thú Vị, Từ Vựng Tiếng Anh Về Hệ Mặt Trời


biện pháp chỉnh bass trên máy tính xách tay Win 7
phương pháp đính kèm e-mail Outlook vào file Excel

Trong thời đại technology 4.0 như hiện nay, họ cần gì khi sử dụng các ứng dụng văn phòng? Vâng! đó chính là sự linh hoạt, nhanh chóng và đúng đắn !Trong ...


Viết chương trình Nhập vào trong 1 xâu kí từ dem với in ra màn hình hiển thị số kí từ bỏ la số gồm trong xâu 6 cách nay đã lâu . Vị buihung2
Ý nào dưới đây không mô tả đúng sự khác biệt giữa công ty nước Âu Lạc so với nhà nước Văn Lang 4 từ lâu . Vì chưng Lamtan_kute
Trong quá trình dịch mã nguyên tố nào gia nhập trực tiếp vào quy trình tổng phù hợp prôtêin 5 ngày trước . Bởi mrmyxinh
mang lại m gam glyxin bội nghịch ứng toàn vẹn với 100 ml hỗn hợp NaOH 2 mol Gia trị của m là 5 cách nay đã lâu . Vày buitrong_2021
Nổi dung nào tiếp sau đây không đề đạt đúng buổi giao lưu của Hội nước ta cách mạng giới trẻ 5 từ lâu . Do lenamhcm
mục đích của công nghiệp hóa, tân tiến hóa vào sự nghiệp tạo ra chủ nghĩa làng hội ở vn 2 từ lâu . Vì tranluyenxinh
bài xích Tập Hỏi Đáp Là gì Mẹo tốt Học Tốt công nghệ Top các mục Nghĩa của từ giờ đồng hồ anh bao nhiêu Lớp 9 Lớp 10 Lớp 12 Lớp 11 giờ đồng hồ Anh khỏe mạnh Đẹp tiếng trung thí điểm Lớp 8 Ngữ văn Xây Đựng Lớp 6 Toán học tập Lớp 5 Lớp 7 Lớp 4 so sánh Món Ngon Đại học núm nào nâng cấp Sản phẩm giỏi Toplist Ngôn ngữ so sánh Hướng dẫn vì sao Lớp 3 SBT Toán