Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài xích 5: (có đáp án) Kí hiệu bạn dạng đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bạn dạng đồ (phần 2) !!
Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài xích 7: (có đáp án) Sự đi lại tự quay quanh trục của Trái Đất, hệ quả (Phần 2) !!
*