toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong chống thí nghiệm, bạn ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

A.Bạn vẫn xem: Trong chống thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

N2 nhẹ hơn không khí

B.

Bạn đang xem: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

N2 cực kỳ ít tung trong nước

C. N2 không duy trì sự sống, sự cháy

D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở ánh sáng rất thấp


*

Cho những nhận xét sau:

1) Số thoái hóa của oxi trong các hợp chất luôn là -2.

2) các halogen không tác dụng với N2, O2.

3) Thu khí N2 trong phòng thí điểm bằng phương thức dời chỗ nước.

4) vào công nghiệp rất có thể thu O2 với N2 bởi chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

5) hoàn toàn có thể điều chế HCl, HBr, HI trong PTN bằng phương thức sunphat.

6) Phân đạm Ure là phân bón trung tính và có hàm lượng đạm cao nhất trong các loại phân đạm hiện nay nay.

7) nguyên liệu sản xuất H2SO4 vào công nghiệp là FeS2, S.

8) Than đá ở quảng ninh có chất lượng cao vì chủ yếu là than cốc.

Số nhận xét đúng là:

A. 7

B. 5

C. 4

D. 6

Lớp 12 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Điều chế oxi trong phòng phân tách bằng các nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn),...

(2) Chưng chứa phân đoạn không gian lỏng là cách thức duy nhất điều chế oxi trong công nghiệp.

(3) Khí ozon không màu, ko mùi, tan nhiều trong nước.

(4) Ozon bao gồm tính oxi hoá rất mạnh bạo và mạnh hơn hết ozon.

(5) Ozon oxi hoá phần nhiều các kim loại kể cả Au, Pt.

(6) Ở điều kiện bình thường, oxi và ozon có thể oxi hoá bạc tình thành bội nghĩa oxit.

Số tuyên bố đúng là:

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Nitơ thuộc nhóm VA, chu kì 2

(2) vào phân tử nitơ gồm chứa một kiên kết ba

(3) Trong đk thường, nitơ là hóa học lỏng, không màu, hương thơm xốc, nhẹ nhàng hơn không khí

(4) Nitơ không gia hạn sự cháy và nitơ tan nhiều trong nước

(5) Ở ánh nắng mặt trời thường, nitơ chuyển động hóa học to gan lớn mật và gồm thể chức năng với các chất

(6) Nitơ vừa có tính oxi hóa vừa gồm tính khử

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

5

D. 4

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Tìm các đặc thù không thuộc về khí nitơ?

(a) Hóa lỏng ở ánh sáng rất rẻ (-196oC);

(b) kết cấu phân tử nitơ là N ≡ N

(c) Tan nhiều trong nước;

(d) Nặng hơn oxi;

(e) hèn bền, dễ bị phân hủy thành nitơ nguyên tử.

A. (a), (c), (d).

B. (a), (b).

C. (c), (d), (e).

D. (b), (c), (e)

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Nitơ lỏng được dùng để bảo vệ máu và các mẫu vật

(2) vào tự nhiên, nitơ chỉ tồn tại làm việc dạng đơn chất

(3) vào công nghiệp,, nitơ được thêm vào bằng phương thức chưng cất phân đoạn không gian lỏng

(4) Trong phòng thí nghiệm, nitơ được điều chế bằng phản ứng sức nóng phân NH4NO3

(5) trong phân tử amoniac, nitơ links với Hiđro bằng links cộng hóa trị gồm cực

(6) Amoniac là chất khí ko màu, mùi hương khai với xốc, khối lượng nhẹ hơn không khí

Số phát biểu đúng là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Trong chống thí nghiệm tín đồ ta pha chế nitơ bằng cách nhiệt phân amoni nitrit. Trọng lượng amoni nitrit phải nhiệt phân nhằm thu được 5,6 lít N2 (đktc) là

A. 8 gam

B. 32 gam

C. 20 gam

D. 16 gam

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau đây:

(1) Ở nhiệt độ thường, nitơ công dụng với Mg sinh sản thành muối hạt magie nitrua

(2) Nitơ biểu thị tính thoái hóa khi tác dụng với H2 và biểu thị tính khử khi công dụng với O2

(3) Trong đk khi có sấm sét, khí NO2 sẽ tiến hành tạo ra

(4) Trong điều kiện thường, khí NO phối hợp ngay với oxi của không khí tạo thành khí NO2 không màu

(5) Trong chống thí nghiệm, nhằm điều chế N2O người ta đến N2 tác dụng với H2 gồm xúc tác say mê hợp

(6) trong công nghiệp, nhiều phần nitơ được tạo nên ra dùng để làm tổng hòa hợp khí amoniac

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Các hình vẽ sau diễn đạt một số phương pháp thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm. Cho thấy thêm từng cách thức (1), (2), (3) có thể áp dụng để thu được khí nào trong những khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?


*

A. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl.

B.(1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2;(3) thu O2, N2.

C.(1) thu thu O2, HCl; (2) thuSO2, NH3;(3) thu N2, Cl2.

D.(1) thu thu O2, N2; (2) thuSO2, Cl2;(3) thu NH3, HCl.

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường triển khai ở phòng thí nghiệm. Cho thấy từng cách thức (1), (2), (3) rất có thể áp dụng nhằm thu được khí nào trong các khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?


*

A. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl.

B.(1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2;(3) thu O2, N2.

C.(1) thu thu O2, HCl; (2) thuSO2, NH3;(3) thu N2, Cl2.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 9 Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình (Trang 17)

D.(1) thu thu O2, N2; (2) thuSO2, Cl2;(3) thu NH3, HCl.

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN