- Mạch xấp xỉ LC bao gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm tất cả độ tự cảm L tạo thành thành mạch kín, hotline là mạch giao động hay form dao động.
Bạn đang xem: Trong mạch dao động lc

*

Điện tích trên tụ điện xấp xỉ điều hòa cùng với tần số góc ω bao gồm biểu thức: (q m = m Q_0cosleft( omega t + varphi ight))Dòng điện tức thời qua cuộn cảm bao gồm biểu thức: (i = q' = - omega Q_0sin(omega t + varphi ) = I_0cos(omega t + varphi + dfracpi 2)) Điện áp giữa hai đầu tụ điện tất cả biểu thức: (u = dfracqC = dfracQ_0C mcos(omega mt + varphi m) = mU_0 mcos(omega mt + varphi m))

- những đại lượng đặc trưng riêng đến mạch xấp xỉ LC:

(omega = dfrac1sqrt LC , m f = dfrac12pi sqrt LC , m T = 2pi sqrt LC )

- Mối contact giữa các giá trị rất đại:

(I_0 = omega Q_0 = dfracQ_0sqrt LC ) , (U_0 = dfracQ_0C = dfracI_0omega C = omega LI_0 = I_0sqrt dfracLC )

- thay đổi thiên của điện cùng từ trường vào mạch LC được gọi là dao động điện từ. Nếu không có tác đụng về điện hoặc từ bỏ với bên ngoài thì được hotline là dao động điện từ tự do.


2. Năng lượng điện từ vào mạch dao động

- năng lượng điện trường tập trung ở vào tụ điện: (W_d = dfrac12Cu^2 = dfrac12qu = dfracq^22C = dfracQ_0^22C mco ms^2(omega t + varphi ))

- tích điện từ trường tập trung trong cuộn cảm: (W_t = dfrac12Li^2 = dfracQ_0^22Csin ^2left( omega t + varphi ight))

- Trong quá trình dao hễ của mạch, năng lượng từ và tích điện điện trường luôn chuyển hóa mang lại nhau, tuy vậy tổng tích điện điện trường đoản cú là không đổi.


*

II - CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: khẳng định chu kì, tần số của mạch dao động

- Tần số góc: (omega = dfrac1sqrt LC m o T = 2pi sqrt LC ; m f = dfrac12pi sqrt LC )

Lập tỉ số, ta có: (dfracT_1T_2 = dfracf_2f_1 = dfracomega _1omega _2 = sqrt dfracL_2L_1 .sqrt dfracC_2C_1 )(omega _0 = dfrac1sqrt LC = dfracI_0Q_0, m o mT = 2pi dfracQ_0I_0, m f = dfracI_02pi Q_0)

- bài toán ghép tụ điện tiếp nối và tuy vậy song

Mạch tất cả L và C1 có tần số f1 - Mạch bao gồm L cùng C2 có tần số f2


*

*Xem thêm: Cấp Cứu Ban Đầu Các Tai Nạn Thông Thường Và Băng Bó Vết Thương

2. Dạng 2: xác minh I0, Q0, U0, u, i

- từ phương trình dao động: (q = Q_0cosleft( omega t + varphi ight),i = q' = - omega Q_0sin(omega t + varphi ) = I_0cos(omega t + varphi + dfracpi 2))

(u = dfracqC = dfracQ_0C mcos(omega mt + varphi m) = mU_0 mcos(omega mt + varphi m))

=> Mối tương tác giữa các đại lượng:

(I_0 = omega Q_0 = dfracQ_0sqrt LC ) , (U_0 = dfracQ_0C = dfracI_0omega C = omega LI_0 = I_0sqrt dfracLC )

- Điện áp tức thời:

Cách 1: núm vào phương trình: (u = dfracqC = dfracQ_0C mcos(omega mt + varphi m) = mU_0 mcos(omega mt + varphi m))Cách 2: (u^2 = U_0^2 - dfracLCi^2 = dfracLC(I_0^2 - i^2))

- Dòng điện tức thời:

Cách 1: cụ vào phương trình:(i = q = - omega Q_0sin(omega t + varphi ) = I_0cos(omega t + varphi + dfracpi 2))Cách 2: (i^2 = I_0^2 - dfracCLu^2 = dfracCL(U_0^2 - u^2))

- Điện tích tức thời:

Cách 1: núm vào phương trình: (q = Q_0cosleft( omega t + varphi ight))Cách 2: (q^2 = (Cu)^2 = Q_0^2 - dfraci^2omega ^2 = dfrac1omega ^2(I_0^2 - i^2))