Liên kết cùng hóa trị được ra đời giữa 2 nguyên tử bằng một hay những cặp electron. Đây là liên kết phổ cập giữa những phi kim với nhau.

Bạn đang xem: Trong liên kết cộng hóa trị có cực


Nội dung nội dung bài viết này để giúp đỡ các em đọc rõ: Sự hình thành link cộng hóa trị trong phân tử solo chất cùng hợp chất? Sự phân rất trong links cộng hóa trị như thế nào? Và bí quyết phân loại các loại link hóa học theo hiệu độ âm điện?

I. Sự hình thành link cộng hóa trị

- Định nghĩa: liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron sử dụng chung.

1. Sự hình thành link cộng hóa trị trong phân tử đơn chất

a) Sự sinh ra phân tử hiđro (H2)

- hai nguyên tử H góp 1 electron tạo thành thành một cặp electron tầm thường trong phân tử H2

*
- công thức H:H được call là cách làm electron

- bí quyết H-H được call là bí quyết cấu tạo

b) Sự sinh ra phân tử nito (N2)

- từng nguyên tử N góp phổ biến 3 electron để tạo nên thàn 3 cặp electron thông thường của phân tử N2

*
- nhị nguyên tử N liên kết với nhau bởi 3 cặp e, liên kết biểu lộ bằng ba gạch (≡), đó là link 3. Link ba này bền yêu cầu ở ánh sáng thường khí nitơ kém chuyển động hóa học.

→ những phân tử H2, O2, N2, Cl2,... Làm cho từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau) yêu cầu cặp electron chung không biến thành lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cùng hóa trị không cực.

2. Sự hình thành link cộng hóa trị vào phân tử vừa lòng chất

a) Sự xuất hiện phân tử hidro clorua (HCl)

- Trong phân tử hiđro, mỗi nguyển tử (H với Cl) góp 1 electron chế tác thành một cặp electron thông thường để tạo liên kết cộng hóa trị. Cặp electron link bị lệch về phía Clo, ( Độ âm điện của Cl là 3,5 to hơn độ âm điện của H là 2,1 ) liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

*
*
- Vậy HCl là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực

b) Sự sinh ra phân tử khí cacbon đioxit (CO2)

- trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O cùng nguyên tử C góp tầm thường với từng nguyên tử O hai electron.

*
*
- vào phân tử CO2 những cặp electron bị hút lệch về phía O vì oxi tất cả độ âm điện lớn hơn C nên links C=O bị phân rất về phía O

- vào phân tử CO2 có cấu trúc thẳng nên liên kết đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau dẫn đến phản tử CO2 không phân cực.

3. Tính chất của những chất có links cộng hóa trị

• Trạng thái: Các hóa học mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị hoàn toàn có thể là:

+ các chất rắn: đường, lưu giữ huỳnh, iot,...

+ các chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu,...

+ các chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro,...

Tính tan:

+ những chất gồm cực như rượu etylic, đường,... Tan nhiều trong dung môi gồm cực như nước.

+ phần nhiều các chất không cực như giữ huỳnh, iot, những chất hữu cơ không rất tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,...


Nói chung, những chất có liên kết cộng hóa trị không rất không dẫn năng lượng điện ở rất nhiều trạng thái.

II. Độ âm điện và link hóa học

1. Quan hệ nam nữ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, link cộng hóa trị gồm cực và links ion

- trong phân tử, nếu cặp electron chung ở thân 2 nguyên tử, ta có liên kết cộng hóa trị ko cực.

- giả dụ cặp electron bình thường lệch về 1 nguyên tử (có cực hiếm độ âm điện mập hơn) thì đó là links cộng hóa trị tất cả cực.

Xem thêm: Cơ Sở Kinh Tế Của Xã Hội Phong Kiến Là Gì ? Cơ Sở Kinh Tế Của Xã Hội Phong Kiến Là Gì

- nếu như cặp electron thông thường chuyển hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ sở hữu được liên kết ion.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và link hóa học

- fan ta phân một số loại một cách kha khá loại links hóa học theo quy cầu kinh nghiệm phụ thuộc vào thang độ âm điện của Pau-linh như sau: