Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự biến đổi của vật chất.Hóa học nói về các nguyên tố, đúng theo chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng chất hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được gọi là "khoa học tập trung tâm" vày nó là ước nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như thiết bị lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 10 - Năm thứ nhất ở cung cấp trung học phổ thông, năm đầu tiên nên bao gồm nhiều bằng hữu mới tới từ những khu vực xa hơn do ngôi trường bắt đầu lại mỗi một khi lại xa công ty mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một nhân loại mới khổng lồ và những điều thú vị, một trang new đang chò ngóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hòa hợp mã sút giá