- Chọn bài xích -Bài 10: tư tưởng về hệ điều hànhBài 11: Tệp với quản lí tệpBài 12: tiếp xúc với hệ điều hànhBài tập và thực hành 3: có tác dụng quen vói hệ điều hànhBài tập và thực hành 4: làm cho quen cùng với hệ quản lý và điều hành windowsBài tập và thực hành 5: thao tác làm việc với tệp cùng thư mụcBài 13: một số hệ điều hành quản lý thông dụng

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài bác Tập Tin học 10 – bài xích 11: Tệp với quản lí tệp giúp HS giải bài xích tập, giúp cho các em có mặt và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin với truyền thông:

A. Lý thuyết

1. Tệp và thư mục

Chức năng: để tổ chức triển khai thông tin lưu giữ trên bộ nhớ ngoài

a) Tệp cùng tên tệp

– có mang tệp: còn được gọi là tập tin, là 1 trong những tập hợp những thông tin ghi trên bộ lưu trữ ngoài, tạo thành 1 đơn vị chức năng lưu trữ vị hệ quản lý và điều hành quản lí. Mỗi tệp có 1 tên để truy cập.

Bạn đang xem: Trong hệ điều hành windows tên của thư mục được đặt

– Đặt thương hiệu tệp:

Tên tệp được để theo phép tắc riêng của từng hệ điều hành.

Trong những hệ quản lý điều hành Windows của Microsoft:

• tên tệp không thật 255 kí tự, thường có hai phần: phần thương hiệu (Name) cùng phần mở rộng (còn hotline là phần đuôi – Extention) và được phân cách nhau bởi dấu chấm ″.″;

• Phần không ngừng mở rộng của thương hiệu tệp không duy nhất thiết phải bao gồm và được hệ quản lý điều hành sử dụng nhằm phân loại tệp;

• không được dùng những kí tự sau trong thương hiệu tệp: / : ∗? ″ |.

• Ví dụ: Abcde; CT1.PAS; AB.CDEF; My Documents;…

Trong hệ quản lý MS DOS, tên tệp có một trong những quy định như:

• thương hiệu tệp thường gồm phần tên cùng phần mở rộng, hai phần này được ngăn cách bởi lốt chấm “.”;

• Phần tên không thực sự 8 kí tự, phần mở rộng có thể có hoặc không, nếu có thì ko được quá cha kí tự;

• tên tệp ko được đựng dấu cách.

• Ví dụ: ABCD; DATA.IN;…

b) Thư mục

Chức năng: quản lí các tệp dễ dàng dàng, tệp được lưu giữ trữ trong các thư mục.


Tính chất của thư mục:

+ Thư mục có thể lưu trữ các thư mục khác( folder con)

+ ngoại trừ thư mục gốc, toàn cục thư mục phải đặt tên theo quy tắc như khắc tên tệp

+ cấu tạo thư mục gồm dạng cây

*

– sử dụng đường dẫn để xác định tệp. đường dẫn bao hàm tên những thư mục gồm chiều đi tự thư mục bà bầu đến thư mục con chứa tệp ngăn cách nhau do dấu ″″ và cuối cùng là thương hiệu tệp.

– Ví dụ: C:PASCALBAITAPBT1.PAS.

C:PASCALBTO.PAS; C:PASCALBGIDEMO.PAS.

2. Hệ thống quản lí tệp

Chức năng:

+ là 1 trong những thành phần của hệ điều hành.

+ tổ chức thông tin trên bộ nhớ lưu trữ ngoài

+ cung ứng các dịch vụ để bạn dùng có thể dễ dàng thực hiện việc đọc/ghi tin tức trên bộ nhớ lưu trữ ngoài

+ Đảm bảo cho những chương trình đang chuyển động trong hệ thống có thể đồng thời truy cập tới các tệp.

Đặc trưng:

+ Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao, tạo cho hiệu suất bình thường của hệ thống không bị dựa vào nhiều vào vận tốc của sản phẩm công nghệ ngoại vi;

+ Độc lập giữa tin tức và phương tiện đi lại mang thông tin;

+ Độc lập giữa phương pháp lưu trữ và cách thức xử lí;

+ Sử dụng bộ nhớ ngoài một biện pháp hiệu quả;

+ Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình.

Một số thao tác rất có thể thực hiện: sinh sản thư mục, đối tên, xóa, sao chép, di chuyển tệp/thư mục, xem ngôn từ thư mục, tìm kiếm kiếm tệp/thư mục,…đảm bảo dễ dàng tối đa cho người dùng

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Tìm những câu sai trong số câu dưới đây.

A. Một thư mục với một tệp thuộc tên đề nghị ở trong những thư mục mẹ không giống nhau

B. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với folder đó.

C. Hai thư mục cùng tên bắt buộc ở trong hai thư mục người mẹ khác nhau.

D. Nhì tệp thuộc tên phải ở trong nhì thư mục chị em khác nhau.

Đáp án:

Đáp án : A

Giải yêu thích :

Để khắc tên tệp cùng thư mục ta phải lưu ý: hai thư mục (hai tệp) cùng tên nên ở trong nhị thư mục bà mẹ khác nhau. Thư mục rất có thể chứa tệp thuộc tên cùng với thư mục kia và trong 1 thư mục có thể đặt tên tệp với thư mục bé giống nhau.


Câu 2: giữa phần tên với phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu:

A. Vệt hai chấm (:)

B. Vệt chấm (.)

C. Lốt sao (*)

D. Vết phẩy (,)

Đáp án:

Đáp án : B

Giải thích hợp :

Giữa phần tên với phần mở rộng của tệp được chia cách bởi dấu chấm (.). Phần mở rộng không tốt nhất thiết nên có.


Câu 3: Phần không ngừng mở rộng của thương hiệu tệp thường xuyên thể hiện:

A. Thứ hạng tệp.

B. Ngày/giờ biến đổi tệp.

C. Form size của tệp.

D. Thương hiệu thư mục cất tệp.

Đáp án:

Đáp án : A


Giải ưng ý :

Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện kiểu tệp như: văn bản, hình ảnh, âm thanh…


Câu 4: trong tin học, tệp (tập tin) là quan niệm chỉ:

A. Một văn bạn dạng

B. Một đơn vị chức năng lưu trữ thông tin trên bộ nhớ lưu trữ ngoài

C. Một gói tin

D. Một website

Đáp án:

Đáp án : B

Giải thích :

Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ một đơn vị lưu trữ tin tức trên bộ nhớ lưu trữ ngoài, tạo ra thành một đơn vị chức năng lưu trữ vày hệ quản lý quản lí. Từng tệp tất cả một tên nhằm truy cập.


Câu 5: trong tin học, thư mục là một:

A. Tệp đặc trưng không gồm phần mở rộng

B. Tập hợp những tệp cùng thư mục nhỏ

C. Phần ổ đĩa đựng một tập hợp những tệp (tập tin)

Đáp án:

Đáp án : B

Giải thích :

Trong tin học, thư mục là 1 trong những tập hợp các tệp và thư mục con. Thư mục chứa thu mục bé được gọi là thư mục bà bầu và bài toán đặt thương hiệu thư mục, tệp yêu cầu theo một quy tắc nỗ lực thể.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Văn Hóa Phương Đông Và Phương Tây


Câu 6: xào luộc thư mục/tệp ta thực hiện:

A. Edit/ Copy/ chọn nơi cất thư mục, tệp/Paste

B. Chọn tệp, thư mục buộc phải sao chép/ Edit/ Copy/ Paste

C. Chọn tệp, thư mục đề nghị sao chép/ Edit/ Copy/ chọn nơi chứa tệp, thư mục/ Edit/ Paste

D. Không có lựa lựa chọn nào đúng

Đáp án:

Đáp án : C

Giải say mê :

Để xào luộc thư mục/tệp ta thực hiện: chọn tệp, thư mục bắt buộc sao chép/ Edit/ Copy/ lựa chọn nơi đựng tệp, thư mục/ Edit/ Paste.


Câu 7: trong hệ quản lý WINDOWS, thương hiệu của một tập tin dài buổi tối đa từng nào kí tự:

A. 11 kí từ

B. 12 kí tự

C. 255 kí từ

D. 256 kí tự

Đáp án:

Đáp án :

Giải yêu thích :

Trong hệ quản lý và điều hành WINDOWS, thương hiệu của một tập tin dài tối đa 255 kí tự, ko chứa những kí tự: / : * ? “ |


Câu 8: Đối với hệ quản lý điều hành Windows, thương hiệu tệp nào trong số tên tệp sau đó là hợp lệ?

A. Bia giao an.doc

B. Onthi?nghiep.doc

C. Bai8:pas

D. Bangdiem*xls

Đáp án:

Đáp án : A

Giải ưng ý :

Đối cùng với hệ quản lý Windows, thương hiệu tệp phải kê theo phép tắc sau:

+ tên tệp không thực sự 255 kí từ bỏ

+ tên tệp có 2 phần: phần tên cùng phần mở rộng. Trong những số ấy phần không ngừng mở rộng không tốt nhất thiết đề xuất có.

+ thương hiệu tệp ko chứa những kí tự: / : * ? “ |

→ loại B, C,D


Câu 9: trong hệ điều hành và quản lý MS DOS, tên của một tập tin dài về tối đa từng nào kí tự:

A. 11 kí tự

B. 12 kí từ


C. 255 kí từ

D. 256 kí từ

Đáp án:

Đáp án : A

Giải say mê :

Trong hệ điều hành và quản lý MS DOS, tên tệp được đặt theo nguyên tắc sau :

+ thương hiệu tệp gồm 2 phần: phần tên cùng phần mở rộng. Trong các số ấy phần tên không thực sự 8 kí tự, phần không ngừng mở rộng không duy nhất thiết đề nghị có, nếu bao gồm thì ko được thừa 3 kí trường đoản cú → thương hiệu tệp dài về tối đa 11 kí tự.

+ tên tệp không cất dấu cách.


Câu 10: Đối cùng với hệ quản lý và điều hành Windows, thương hiệu tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hòa hợp lệ?

A. Onthitotnghiep.doc

B. Bai8pas

C. Lop?cao.a

D. Bangdiem.xls

Đáp án:

Đáp án : C

Giải mê say :

Đối với hệ điều hành quản lý Windows, thương hiệu tệp phải để theo luật pháp sau:

+ tên tệp không quá 255 kí trường đoản cú

+ thương hiệu tệp tất cả 2 phần: phần tên cùng phần mở rộng. Trong các số đó phần không ngừng mở rộng không độc nhất thiết nên có.