Chuyển đụng thẳng lừ đừ dần đầy đủ là hoạt động thẳng có vận tốc giảm hầu như theo thời gian.
Bạn đang xem: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều

Chương I: vận động thẳng lừ đừ dần phần đông (Bài 6)


1/ vận động thẳng chững lại đều:

Một đoàn tàu đang chuyển động với tốc độ 36km/h thì hãm phanh vận động chậm dần vào ga vận tốc chuyển động của tàu sút dần theo bảng số liệu sau lựa chọn gốc thời hạn t0 = 0 là dịp tàu ban đầu hãm phanh với có vận tốc v0 = 36km/h; chiều dương là chiều hoạt động của tàu

Trong khoảng thời hạn Δt1 = t1 – t0 = 2 – 0=2(s) độ giảm gia tốc là Δv1 = v1 – v0 = 18 – 36 =-18 km/h=5(m/s)

Trong khoảng thời gian Δt2 = t2 – t1 = 4 – 2=2(s) độ giảm gia tốc là Δv2 = v2 – v1 = 0 – 18 =-18 km/h=-5(m/s)

Gia tốc vận động của vật trong các khoảng thời gian


a1=Δv1Δt1">a1=Δv1Δt1a1=Δv1Δt1=a2=Δv2Δt2">a2=Δv2Δt2a2=Δv2Δt2 = -5m/s2​

=> khi tốc độ giảm đều trong những khoảng thời gian bằng nhau => tốc độ của đồ gia dụng là ko đổi


Đặc điểm của vận động thẳng chững lại đều

Quỹ đạo: là con đường thẳngVận tốc: bớt đều theo thời gianGia tốc: ko đổi

Biểu thức độ bự của vận tốc trong hoạt động thẳng lờ đờ dần những (chọn t0 = 0)


a=v−v0t−t0=v−v0t">a=v−v0t−t0=v−v0ta=v−v0t−t0=v−v0t​

Biểu thức véc tơ tốc độ của vận động thẳng chậm dần đều


a→=v→−v0→t−t0=v→−v0→t=Δv→t">⃗a=⃗v−→v0t−t0=⃗v−→v0t=Δ⃗vta→=v→−v0→t−t0=v→−v0→t=Δv→t​

Xét hoạt động thẳng chậm rãi dần đa số của hóa học điểm ngẫu nhiên trên trục tọa độ như hình vẽ. tại thời điểm thuở đầu t0 chất điểm có gia tốc v0→">→v0v0→

tại thời điểm t chất điểm có tốc độ v→">⃗vv→

vì gia tốc giảm đông đảo => v Δv=v – vo Δv→↑↓v→">Δ⃗v↑↓⃗vΔv→↑↓v→


Kết luận: Trong vận động thẳng chậm rì rì dần đông đảo véc tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc => trong hệ quy chiếu đã chọn gia tốc a có giá trị đại số cùng dấu cùng với Δv

2/ Biểu thức gia tốc trong hoạt động thẳng chững dần đều


v=vo + a.t​

3/ Đồ thị vận tốc, thời hạn (v,t) của vận động thẳng chậm dần đều

4/ So sánh chuyển động thẳng đủng đỉnh dần phần lớn và vận động thẳng nhanh dần đều


Chuyển cồn thẳng nhanh dần các và vận động thẳng lừ đừ dần mọi gọi tầm thường là chuyển động thẳng thay đổi đều.
chuyên mục: kim chỉ nan Vật Lý Lớp 10

Thảo luận mang đến bài: Chương I: hoạt động thẳng đủng đỉnh dần đều (Bài 6)Tìm kiếm


search kiếm

Liên kết Website


Nhạc dân ca Nuoi trong quan liêu Ho Cai luong


Xem thêm: 【Giải Đáp】 Giá Trị Sử Dụng Của Hàng Hóa Là Gì? Giá Trị Hàng Hóa Là Gì

Thư viện giáo án, giáo án điện tử, Giáo án mẫu, bài giảng, Giáo trình lựa chọn lọc, giáo án mầm non, giáo án tè học, Giáo án trung học, Giáo án đại...Vấn đề bạn dạng quyền, lăng xê xin vui lòng liên hệ E-mail: magdalenarybarikova.com
gmail . Com