Access cho magdalenarybarikova.com 365 Access 2021 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 Xem thêm...Ít hơn

Mối quan hệ trong Access giúp bạn kết hợp dữ liệu từ hai bảng khác nhau. Mỗi mối quan hệ bao gồm các trường trong hai bảng và dữ liệu tương ứng. Ví dụ: bạn có thể có trường ID_sản_phẩm trong bảng Sản_phẩm và trong bảng Chi_tiết_đơn_hàng. Mỗi bản ghi trong bảng Chi_tiết_đơn_hàng đều có một ID_sản_phẩm tương ứng với một bản ghi trong bảng Sản_phẩm có cùng ID_sản_phẩm.

Bạn đang xem: Trong access khi tạo liên kết giữa các bảng thì

Khi bạn sử dụng các bảng liên quan trong truy vấn, mối quan hệ này sẽ cho phép Access xác định xem cần kết hợp bản ghi nào của mỗi bảng trong tập kết quả. Mối quan hệ cũng có thể giúp ngăn việc thiếu dữ liệu bằng cách luôn đồng bộ dữ liệu đã xóa, đây được gọi là tính toàn vẹn tham chiếu.

Trước khi làm việc với mối quan hệ, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các khái niệm cơ bản. Để biết thêm thông tin, xem mục Hướng dẫn về mối quan hệ bảng và Bắt đầu với mối quan hệ bảng.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trong cơ sở dữ liệu Access, bạn tạo mối quan hệ bảng bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau:

Trong cửa sổ Mối quan hệ, thêm các bảng mà bạn muốn liên kết, rồi kéo trường để tạo mối liên kết từ bảng này sang bảng khác.

Kéo trường từ ngăn Danh sách trường vào biểu dữ liệu bảng.

Khi bạn tạo mối quan hệ giữa các bảng, trường chung không bắt buộc phải có tên giống nhau mặc dù bình thường vẫn yêu cầu như vậy. Các trường chung phải có cùng loại dữ liệu. Tuy nhiên, nếu trường khóa chính là trường Số_tự_động thì trường khóa ngoại cũng có thể là trường Số nếu thuộc tính FieldSize của cả hai trường giống nhau. Ví dụ: Bạn có thể khớp trường Tự động Đánh số và một trường Số nếu thuộc tính Kích thước Trường của cả hai trường là Số nguyên Dài. Khi cả hai trường chung đều là trường Số, chúng phải có cùng một thiết đặt thuộc tính Kích thước Trường.

Đầu trang

Tạo mối quan hệ bảng bằng cách sử dụng cửa sổ Mối quan hệ

Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

Trên tab thiết kế , trong nhóm mối quan hệ , bấm thêm bảng (hoặc Hiển thị bảng trong Access 2013 ).

Chọn một hoặc nhiều bảng hay truy vấn, rồi bấm Thêm. Sau khi hoàn tất việc thêm bảng và truy vấn vào tab tài liệu Mối quan hệ, hãy bấm vào Đóng.

Kéo một trường (thường là khóa chính) từ một bảng sang trường chung (khóa ngoại) trong bảng khác. Để kéo nhiều trường, hãy nhấn phím CTRL, bấm vào mỗi trường rồi kéo chúng.Hộp thoại sửa quan hệ xuất hiện.

Bấm vào Tạo.

Access vẽ một đường quan hệ giữa hai bảng. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu, đường quan hệ đó sẽ xuất hiện dầy hơn ở hai đầu cuối. Ngoài ra, chỉ khi bạn đã chọn hộp kiểm Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, số 1 mới xuất hiện trên phần dày ở một bên của đường mối quan hệ và biểu tượng vô cực () mới xuất hiện trên phần dày bên kia của đường quan hệ, như hiển thị trong hình dưới đây.

*


Lưu ý: 

Để tạo mối quan hệ một đối một Cả hai trường chung (thường là các trường khóa chính và khóa ngoại) phải có chỉ mục duy nhất. Điều này có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho các trường này nên được đặt là (Không trùng nhau). Nếu cả hai trường đều có một chỉ mục duy nhất, Access sẽ tạo mối quan hệ một đối một.

Để tạo quan hệ một đối nhiều Trường trên một phía (thường là khóa chính) của mối quan hệ phải có chỉ mục duy nhất. Điều đó có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho trường này nên được đặt là (Không trùng nhau). Trường ở nhiều phía không nên có một chỉ mục duy nhất. Trường này có thể có một chỉ mục nhưng phải cho phép các mục trùng nhau. Điều đó có nghĩa là thuộc tính Đã lập chỉ mục cho trường này nên được đặt là Không hoặc Có (Chấp nhận các mục trùng nhau). Khi một trường có một chỉ mục duy nhất mà trường khác không có, Access tạo ra mối quan hệ một đối nhiều.


Đầu trang

Tạo mối quan hệ bảng bằng cách sử dụng ngăn Danh sách trường để thêm trường

Bạn có thể thêm trường vào bảng hiện có đang mở trong Dạng xem biểu dữ liệu bằng cách kéo trường từ ngăn Danh sách trường. Ngăn Danh sách trường hiển thị các trường khả dụng trong những bảng liên quan và cả các trường khả dụng trong những bảng khác thuộc cơ sở dữ liệu.

Khi bạn kéo một trường từ một bảng (không liên quan) "khác" rồi hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu, một mối quan hệ một-nhiều mới sẽ tự động được tạo ra giữa bảng trong ngăn Danh sách Trường và bảng mà từ đó bạn đã kéo trường. Theo mặc định, mối quan hệ do Access tạo ra này sẽ không thực thi tính toàn vẹn tham chiếu. Để thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, bạn phải chỉnh sửa mối quan hệ. Xem mục Chỉnh sửa mối quan hệ để biết thêm thông tin.

Mở bảng trong Dạng xem biểu dữ liệu

Trong Ngăn dẫn hướng, bấm đúp vào bảng.

Mở ngăn Danh sách Trường

Nhấn phím ALT+F8. Ngăn Danh sách Trường sẽ xuất hiện

*

Ngăn Danh sách trường hiển thị tất cả bảng còn lại trong cơ sở dữ liệu của bạn, được nhóm thành các danh mục. Khi bạn làm việc với bảng ở Dạng xem biểu dữ liệu, Access sẽ hiển thị các trường ở một trong hai danh mục thuộc ngăn Danh sách trường: Trường khả dụng trong các bảng liên quanTrường khả dụng trong các bảng khác. Danh mục đầu tiên liệt kê toàn bộ bảng có mối quan hệ với bảng mà hiện tại bạn đang dùng. Thể loại thứ hai liệt kê tất cả các bảng mà bảng của bạn không có quan hệ.

Trong ngăn Danh sách Trường, khi ban bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên bảng, bạn sẽ nhìn thấy danh sách của tất cả các trường sẵn dùng trong bảng đó. Để thêm trường vào bảng của bạn, hãy kéo trường mà bạn muốn từ ngăn Danh sách Trường sang bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Thêm trường và tạo mối quan hệ từ ngăn Danh sách Trường

Với bảng mở ở Dạng xem biểu dữ liệu, nhấn ALT+F8. Ngăn Danh sách trường xuất hiện.

Bên dưới Trường khả dụng trong các bảng khác, bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên bảng để hiển thị danh sách các trường trong bảng đó.

Kéo trường mà bạn muốn từ ngăn Danh sách trường tới bảng đang mở trong Dạng xem biểu dữ liệu.

Khi đường chèn xuất hiện, hãy thả trường vào vị trí.

Trình hướng dẫn Tra cứu khởi động.

Làm theo hướng dẫn để hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu.

Trường xuất hiện trong bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu.

Khi bạn kéo một trường từ một bảng (không liên quan) "khác" rồi hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu, một mối quan hệ một-nhiều mới sẽ tự động được tạo ra giữa các bảng trong Danh sách Trường và bảng mà từ đó bạn đã kéo trường. Theo mặc định, mối quan hệ do Access tạo ra này sẽ không thực thi tính toàn vẹn tham chiếu. Để thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, bạn phải chỉnh sửa mối quan hệ. Xem mục Chỉnh sửa mối quan hệ để biết thêm thông tin.

Đầu trang

Chỉnh sửa mối quan hệ

Bạn thay đổi mối quan hệ bằng cách chọn mối quan hệ đó trong cửa sổ Mối quan hệ, rồi chỉnh sửa.

Đặt con trỏ cẩn thận để con trỏ chỉ vào đường mối quan hệ, rồi bấm vào đường này để chọn.

Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

Với đường quan hệ đã chọn, hãy bấm đúp vào nó.

–hoặc–

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, bấm vào Chỉnh sửa mối quan hệ.

Hộp thoại Chỉnh sửa mối quan hệ xuất hiện.

Mở hộp thoại Chỉnh sửa mối quan hệ

Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào Mối quan hệ.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Quan hệ, bấm vào mục Tất cả các Quan hệ.

Tất cả bảng có mối quan hệ được hiển thị, thể hiện các đường mối quan hệ. Lưu ý là các bảng ẩn (bảng có hộp kiểm Ẩn được chọn trong hộp thoại Thuộc tính của bảng) cũng như mối quan hệ của những bảng này sẽ không hiển thị, trừ khi bạn chọn Hiển thị đối tượng ẩn trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng.

Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

Bấm đúp vào đường quan hệ.

-hoặc-

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, bấm vào Chỉnh sửa mối quan hệ.

Hộp thoại Chỉnh sửa mối quan hệ xuất hiện.

Đặt kiểu nối

Khi bạn xác định một mối quan hệ bảng, thông tin về mối quan hệ thông báo thiết kế truy vấn của bạn. Ví dụ: nếu bạn xác định mối quan hệ giữa hai bảng rồi tạo truy vấn sử dụng các bảng đó thì Access sẽ tự động chọn các trường khớp mặc định dựa trên các trường đã được chỉ định trong mối quan hệ. Bạn có thể ghi đè những giá trị mặc định ban đầu này trong truy vấn của bạn nhưng những giá trị do mối quan hệ cung cấp thường chứng tỏ chúng là giá trị đúng. Vì việc khớp và gắn kết các dữ liệu lại với nhau từ nhiều bảng là việc bạn sẽ làm thường xuyên nhất trong tất cả các cơ sở dữ liệu ngoại trừ cơ sở dữ liệu đơn giản nhất, nên việc đặt mặc định bằng cách tạo các mối quan hệ có thể có lợi và tiết kiệm được thời gian.

Truy vấn nhiều bảng kết hợp thông tin từ nhiều bảng bằng cách khớp các giá trị trong những trường chung. Thao tác khớp và kết hợp được gọi là một kết nối. Ví dụ: giả sử bạn muốn hiển thị đơn hàng của khách hàng. Bạn tạo ra một truy vấn nối bảng Khách hàng và bảng Đơn hàng trên trường ID của Khách hàng. Kết quả truy vấn chứa thông tin của khách hàng và thông tin về đơn hàng chỉ đối với những hàng tìm thấy sự trùng khớp tương ứng.

Một trong những giá trị bạn có thể xác định cho mỗi mối quan hệ là kiểu nối. Loại liên kết sẽ cho Access biết cần đưa bản ghi nào vào kết quả truy vấn. Ví dụ: hãy xem xét lại một truy vấn liên kết bảng Khách_hàng và bảng Đơn_hàng trên các trường chung thể hiện ID Khách hàng. Dùng kiểu nối mặc định (được gọi là nối bên trong), truy vấn chỉ trả về các hàng Khách hàng và hàng Đơn hàng có trường chung (cũng được gọi là trường đã nối) bằng nhau.

Xem thêm: Hoài Anh Vtv - Btv, Mc Hoài Anh

Tuy nhiên, giả sử bạn muốn bao gồm tất cả Khách hàng — ngay cả những người chưa đặt bất kỳ đơn hàng nào. Để thực hiện việc này, bạn phải thay đổi loại liên kết từ nối trong thành nối ngoài bên trái. Nối ngoài bên trái sẽ trả về mọi hàng trong bảng ở bên trái của mối quan hệ và chỉ những hàng khớp trong bảng ở bên phải. Nối ngoài bên phải trả về tất cả các hàng bên phải và chỉ những hàng trùng khớp bên trái.