Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng thích nghi như thế nào với đồi sống ở cạn??!

*

STTĐặc điểm cấu tạo ngoàiÝ nghĩa thích nghi
1Da khô có vảy sừng bao bọc.

Bạn đang xem: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn

Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể
2Có cổ dài.Phát huy vai trò các giác quan trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
3Mắt có mi cử động, có nước mắt.Bảo vệ mắt, có nước mắt để mắt không bị khô.
4Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ trên đầu.Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.
5Thân dài đuôi rất dài.Động lực chính của sự di chuyển.
6Bàn chân năm ngón, có vuốt.Tham giác di chuyển trên cạn.

 


Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng thích nghi với đời sống ở cạn:

 - Da khô, có vảy sừng bao bọc 

 - Có cổ dài

 - Mắt có mi cử động, có nước mắt

 - Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu

 - Thân dài, đuôi rất dài

 -Bàn chân có năm ngón có vuốt


Nêu cấu tạo ngoài của thằn lằn ? Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống vừa ở cạn


Tham khảo:

Da khô, có vảy sừng: tránh mất nước.

Cổ dài: tăng khả năng quan sát.

Mắt có mi cử động và có tuyến lệ: tránh khô mắt.

Chân có vuốt sắc: để bám vào nền khi di chuyển.

Màng nhĩ nằm sau trong hốc tai: bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ.

Thân dài, đuôi rất dài: định hướng chuyển động nhanh, linh hoạt, giữ thăng bằng khi di chuyển.


Tham Khảo:

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn:

Da khô, có vảy sừng: tránh mất nước.

Cổ dài: tăng khả năng quan sát.

Mắt có mi cử động và có tuyến lệ: tránh khô mắt.

Chân có vuốt sắc: để bám vào nền khi di chuyển.

Màng nhĩ nằm sau trong hốc tai: bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ.

Thân dài, đuôi rất dài: định hướng chuyển động nhanh, linh hoạt, giữ thăng bằng khi di chuyển

cổ dài:dễ quan sát và phát hiện kẻ thù để chạy trốn


THAM KHẢO:

Da khô, có vảy sừng: tránh mất nước.

Cổ dài: tăng khả năng quan sát.

Mắt có mi cử động và có tuyến lệ: tránh khô mắt.

Chân có vuốt sắc: để bám vào nền khi di chuyển.

Màng nhĩ nằm sau trong hốc tai: bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ.

Thân dài, đuôi rất dài: định hướng chuyển động nhanh, linh hoạt, giữ thăng bằng khi di chuyển.


Nêu cấu tạo ngoài của thằn lằn ? Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống vừa ở cạn


Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn:

- Da khô, có vảy sừng: tránh mất nước.

- Cổ dài: tăng khả năng quan sát.

- Mắt có mi cử động và có tuyến lệ: tránh khô mắt.Chân có vuốt sắc: để bám vào nền khi di chuyển.

- Màng nhĩ nằm sau trong hốc tai: bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ.Thân dài, đuôi rất dài: định hướng chuyển động nhanh, linh hoạt, giữ thăng bằng khi di chuyển.


Tham khảo:

https://magdalenarybarikova.com7.net/hoi-dap/sinh-hoc-7/neu-dac-diem-cau-tao-ngoai-cua-than-lan-bong-duoi-dai-faq84351.html

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn:

Da khô, có vảy sừng: tránh mất nước.Cổ dài: tăng khả năng quan sát.Mắt có mi cử động và có tuyến lệ: tránh khô mắt.Chân có vuốt sắc: để bám vào nền khi di chuyển.Màng nhĩ nằm sau trong hốc tai: bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ.Thân dài, đuôi rất dài: định hướng chuyển động nhanh, linh hoạt, giữ thăng bằng khi di chuyển.
Đúng 1
Bình luận (0)

Cấu tạo ngoài và thích nghi của thà lằn với đời sống ở cạn

- Có bốn chi ngắn, yếu với năm ngón chân có vuốt là động lực chính của sự di chuyển.

- Da khô có vảy sừng bao bọc giúp ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.

- Cổ dài có thể quay về các phía giúp phát huy vai trò của các giác quan trên đầu, bắt mồi dễ dàng.

- Mắt có mi cử động giúp bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô.

- Màng nhĩ nằm trong hốc tai ở hai bên đầu giúp bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động vào màng nhĩ.


Đúng 3
Bình luận (0)

nhung đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống trên cạn


Lớp 7 Sinh học Sinh học 7
6
0
Gửi Hủy

- Da khô, có vảy sừng bao bọc → giảm sự thoát hơi nước- Cổ dài → phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng- Mắt có mi cử động, có nước mắt → bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô- Màng nhĩ nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu → bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.- Thân, đuôi dài → động lực chính của sự di chuyển- Bàn chân có 5 ngón có vuốt → tham gia di chuyển trên cạn


Đúng 0

Bình luận (1)

da kho ,co vay sung bao boc dan den giam su thoat hoi nuoc 

co dai ,phat huy duoc cac giac quan nam tren dau tao dieu kien bat moi de dang

mat mi co cu dong ,co nuoc mat de bao ve mat ,co nuoc mat de mang khong bi kho

mang nhi nam tron ghoc nho ben dau 

than,duoi dai

ban chan co 5 ngon co vuỏt


Đúng 0
Bình luận (0)

1. Da khô có vảy sừng bao bọc_ Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.

2. Có cổ dài_ Phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.

3. Mắt có mi cử động, có nước mắt_ Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô.

4. Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu_ Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.

5. Thân dài, đuôi rất dài_ Động lực chính của sự di chuyển.

6. Bàn chân có năm ngón có vuốt_ Tham gia di chuyển trên cạn.


Đúng 0
Bình luận (0)

trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống trên cạn.


Lớp 7 Sinh học
3
0
Gửi Hủy
Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng. - Thằn lằn bóng đuôi dài (lớp bò sát) có các đặc điểm thích nghi với đời sống trên cạn so với ếch đồng như: + Da khô, có vảy sừng bao bọc: ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể

HT


Đúng 0

Bình luận (0)

Có đuôi , móng vuốt giúp di chuyển và bám trên bề mặt hiểm trở

Mắt có mi để bảo vệ mắt


Đúng 0
Bình luận (0)

Da khô, có vảy sừng bao bọc → giảm sự thoát hơi nước- Cổ dài→phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng- Mắt có mi cử động, có nước mắt →bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô- Màng nhĩ nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu → bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.- Thân, đuôi dài → động lực chính của sự di chuyển- Bàn chân có 5 ngón có vuốt →tham gia di chuyển trên cạn


Đúng 0
Bình luận (0)

Để thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn thì thằn lằn có cấu tạo ngoài như thế nào?


Lớp 7 Sinh học
10
1
Gửi Hủy

Tham khảo:

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn: Da khô, có vảy sừng: tránh mất nước. Cổ dài: tăng khả năng quan sát. Mắt có mi cử động và có tuyến lệ: tránh khô mắt. Chân có vuốt sắc: để bám vào nền khi di chuyển. Màng nhĩ nằm sau trong hốc tai: bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ. Thân dài, đuôi rất dài: định hướng chuyển động nhanh, linh hoạt, giữ thăng bằng khi di chuyển.

Xem thêm: Những Nét Hoa Văn Trên Đồ Gỗ Có Xuất Xứ Từ Đâu, Bài 4 Trang 138 Sgk Sinh Học 11


Đúng 3

Bình luận (2)

Bài làm:

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn:

Da khô, có vảy sừng: tránh mất nước.Cổ dài: tăng khả năng quan sát.Mắt có mi cử động và có tuyến lệ: tránh khô mắt.Chân có vuốt sắc: để bám vào nền khi di chuyển.Màng nhĩ nằm sau trong hốc tai: bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ.Thân dài, đuôi rất dài: định hướng chuyển động nhanh, linh hoạt, giữ thăng bằng khi di chuyển.olm.vn hoặc hdtho