giới thiệu tổ chức cơ cấu tổ chức trình làng chung thông tin - Sự kiện ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRANG VĂN-THƠ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN Công văn - Văn phiên bản Văn bản Quy bất hợp pháp luật khoáng sản Tài liệu học tập Tra cứu vớt

quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét đưa vào trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non đối với học sinh dự bị đại học

THÀNH TÍCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG thpt TRẦN THỊ TÂM

(Từ năm 2001 mang đến năm 2021)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM VỀ TRƯỜNG

Võ Văn Nhân

Hiệu trưởng

2001

- danh hiệu CSTĐ cung cấp Tỉnh: 2013 – 2014.

Bạn đang xem: Trần thị tâm

- thương hiệu CSTĐ cơ sở: 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014; 2019 – 2020; 2020 – 2021.

- danh hiệu Điển hình tiên tiến: 2015.

- Giấy khen thị xã ủy Hải Lăng: 2014; 2019.

Nguyễn Như Hùng

Phó Hiệu trưởng

2003

- bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh: Năm học năm ngoái – 2016; 2018 – 2019.

- thương hiệu CSTĐ cơ sở những năm học: 2013 – 2014; năm trước – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019.

- Đạt thương hiệu Giáo viên dạy xuất sắc cấp tỉnh giấc năm 2012.

Nguyễn Thị Thu Hạnh

TTCM

2001

- Giáo viên dạy xuất sắc cấp Tỉnh các năm học tập 2001 – 2002; 2002 – 2003; 2003 – 2004.

- gia sư đạt kết quả “xuất sắc đẹp 5 năm liền tiến trình 2006 – 2011”

- Đạt giải Khuyến khích dạy dỗ học theo chủ thể cấp cỗ năm học 2015 – 2016.

- Liên đoàn lao rượu cồn tỉnh khuyến mãi bằng khen 2015.

- BCH Tổng liên đoàn lao đụng Việt nam tặng Huy chương vày sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn 2014

-Giám đốc Sở GD-ĐT bộ quà tặng kèm theo giấy khen năm học tập 2001 – 2002, 2002 – 2003, 2007 – 2008, 2011 – 2012

- Ban chấp hành Công đoàn ngành GD tặng Giấy khen các năm 2006 – 2007; 2010 – 2011; 2011-2012; 2016 – 2017; 2017 – 2018.

-Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM thị trấn Hải Lăng khuyến mãi giấy khen 2002 – 2003.

- ủy ban nhân dân Huyện Hải Lăng tặng ngay giấy khen năm học 2018 - 2019

Lê quang quẻ Lân

BTĐT

2011

- thương hiệu CSTĐ cửa hàng năm học 2020 - 2021

- bởi khen tỉnh giấc Đoàn năm học năm nhâm thìn – 2017

- Giấy khen người đứng đầu Sở năm học 2017 – 2018

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học tập 2016-2017

- Giấy khen chủ tịch UBND huyện Hải Lăng giai đoạn năm ngoái – 2020.

- huyện Đoàn Hải Lăng bộ quà tặng kèm theo giấy khen năm học năm trước – 2015; 2015 – 2016

Lê Mậu Thành

P.BTĐT

2009

- Giấy khen của chủ tịch Sở năm học tập 2012 – 2013; năm ngoái – 2016; năm 2016 – 2017.

- thương hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học tập 2012 – 2013.

- Giấy khen Công đoàn viên xuất dung nhan năm học 2018 – 2019.

- bởi khen của thức giấc đoàn năm học tập 2018– 2019.

Nguyễn chũm Nhân

TTCM

2001

- thương hiệu CSTĐ cấp cho Tỉnh năm học: 2018 – 2019.

- bởi khen bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo năm học: 2017 – 2018.

- bằng khen ubnd tỉnh năm học: 2016 – 2017.

- thương hiệu CSTĐ cơ sở những năm học: 2015 - 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 - 2019; 2019 – 2020; 2020 – 2021.

- thương hiệu Điển hình tiên tiến quy trình 2015- 2020 năm học: 2019 - 2020.

- Giấy khen chủ tịch Sở năm học: 2004 – 2005.

- Giấy khen ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng các năm học: 2007 – 2008; 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 - 2020; 2020 – 2021.

- thương hiệu giáo viên dạy tốt cấp thức giấc năm học: 2004 – 2005

Lê Đức Tuấn

TTCM

2001

- bởi khen của ubnd tỉnh năm học 2019-2020

- thương hiệu CSTĐ cơ sở những năm học: 2007 – 2008; 2008 – 2009; 2018 – 2019; 2019 - 2020

- Giấy khen người đứng đầu Sở các năm học: 2005 – 2006; 2006 - 2007

- người có quyền lực cao Sở giáo dục khuyến mãi ngay danh hiệu Điển hình tiên tiến: Năm 2010

- thầy giáo dạy xuất sắc cấp Tỉnh những năm học: 2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2008 - 2009

- Giấy khen Công đoàn giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng trị các năm học năm ngoái – 2016; 2017 – 2018; 2019 - 2020

- Đảng bộ huyện Hải Lăng biểu dương Gương điển hình tiên tiến: Năm 2009 (về vấn đề học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

- Đảng bộ huyện Hải Lăng tặng kèm Giấy khen: Năm 2010 cùng năm 2011

- ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng tặng Giấy khen (Có thành tích cao trong việc bồi dưỡng học viên giỏi) những năm học: 2016 – 2017; 2019 – 2020

Nguyễn quang quẻ Trãi

TTCM

2001

- danh hiệu GVDG cấp Tỉnh năm học tập 2004 – 2005; 2005 – 2006

- bởi khen thức giấc Đoàn năm học 2011 – 2012

- người có quyền lực cao Ssở khuyến mãi giấy khen năm học tập 2020-2021

Nguyễn Thị Thuý

TTCM

2003

- thương hiệu CSTĐ cơ sở những năm học: 2013 - 2014; 2014­ – 2015; năm ngoái – 2016.

- Giấy khen chủ tịch Sở những năm học: 2013 – 2014; 2016 – 2017; 2018 – 2019; 2019 – 2020.

- Giấy khen ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng năm học: 2019 – 2020.

- Giáo viên công ty nhiệm xuất sắc cấp thức giấc năm học 2013 -2014.

Nguyễn ThanhTuân

TTCM

2006

- bằng khen của ubnd tỉnh năm học tập 2019-2020.

- danh hiệu CSTĐ cơ sở các năm học: 2011 – 2012; 2014 - 2015; 2018 - 2019; 2019 - 2020; 2020 - 2021.

- Giấy khen người có quyền lực cao Sở các năm học: 2010 – 2011; 2012 – 2013.

- Giấy khen Công đoàn ngành những năm học: 2014 – 2015; 2018 – 2019

- bằng khen tỉnh Đoàn năm học năm trước – 2015.

- danh hiệu giáo viên dạy xuất sắc cấp thức giấc năm học tập 2020 – 2021.

- danh hiệu giáo viên áp dụng CNTT tốt cấp tỉnh năm học tập 2010 – 2011.

Trần Thị Ngọc Ánh

TTVP

2008

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2018-2019

Nguyễn Thị Vân

TTCM

2009

- thương hiệu CSTĐ đại lý năm học 2018 - 2019

- Giấy khen chủ tịch Sở các năm học 2016-2017, 2019-2020, 2020 - 2021

- Giấy khen Công đoàn năm học tập 2020-2021vì đạt thành tựu cao vào hội thi GVDG tỉnh

- danh hiệu giáo viên dạy tốt cấp thức giấc năm học tập 2020-2021

Hoàng Trọng Anh

TTCM

2018

- Giấy khen của huyện Đoàn Hải Lăng năm học 2018 – 2019 với 2019 – 2020.

- gia sư dạy xuất sắc cấp tỉnh năm học 2020 – 2021.

- Giấy khen người có quyền lực cao Sở năm học tập 2020 – 2021

Trần Ngọc Hoài

TPCM

2006

- CSTĐ cơ sở các năm học tập 2013 – 2014, năm ngoái – 2016

- Gương điển hình nổi bật tiên tiến 5 năm 2010 – 2015

- Giấy khen BD HSG giành giải Nhì bè phái cấp thức giấc năm học tập 2013 – 2014.

Phan Thị Như Hiếu

GV

2001

- người đứng đầu Sở GD-ĐT khuyến mãi giấy khen năm học 2019 – 2020.

- ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng khuyến mãi giấy khen vì tất cả thành tích cao trong tu dưỡng học sinh xuất sắc năm học tập 2019 – 2020.

- Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục Quảng Trị tặng giấy khen năm học tập 2019 – 2020.

Võ Đình Quốc

GV

2002

- Giấy khen của người có quyền lực cao Sở năm học 2016 – 2017

Nguyễn Thị Hồng Oanh

GV

2003

- Giấy khen của chủ tịch Sở năm học 2014 – 2015

- danh hiệu GVCN tốt cấp thức giấc năm học 2013 – 2014

Hoàng Thị Thuỷ

GV

2003

- Giấy khen người có quyền lực cao Sở năm học năm ngoái – 2016; 2020 – 2021

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học 2018 – 2019

Trần Thị Thanh Thủy

GV

2004

- Giấy khen chủ tịch Sở năm học năm ngoái – 2016; 2017 – 2018.

- danh hiệu giáo viên ứng dụng CNTT xuất sắc cấp thức giấc năm học năm trước – 2015

- Giấy khen BCH Công đoàn giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Trị năm học 2014 – 2015

Trịnh Thị Thuỳ My

GV

2005

- Giấy khen của chủ tịch Sở các năm học 2013 – 2014; 2017 – 2018.

- danh hiệu giáo viên dạy xuất sắc cấp tỉnh năm học tập 2012 – 2013.

- Giải khích lệ “Dạy học tập theo chủ đề tích hợp” cấp cỗ năm học 2016 – 2017.

- Giấy khen của Bộ giáo dục và đào tạo và huấn luyện năm học 2016 – 2017.

- Giải Nhì bè lũ HSG văn hóa cấp thức giấc năm học tập 2020 – 2021; Giải ba đồng nhóm HSG văn hóa truyền thống cấp thức giấc 2017 – 2018; khuyến khích tập thể HSG văn hóa truyền thống cấp thức giấc năm học 2016-2017.

- Giấy khen của CT ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về công tác tu dưỡng HSG thức giấc đạt thành tích cao các năm học: năm 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2020 – 2021.

- Giải Nhì hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” cung cấp Tỉnh năm học tập 2017 – 2018.

- Giấy khen của Công đoàn ngành năm học tập 2018 – 2019.

Nguyễn Đức Nghĩa

GV

2006

- thương hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giấc năm học tập 2012 – 2013

- Giấy khen Công đoàn ngành năm học tập 2019 – 2020

Nguyễn Văn Bồn

GV

2007

- bởi khen tw Đoàn năm học 2017-2018

- danh hiệu CSTĐ cửa hàng năm học 2015 – năm 2016

- Giấy khen người đứng đầu sở năm học 2014 – 2015

- bởi khen thức giấc Đoàn năm học 2015 – năm 2016

- thương hiệu giáo viên dạy xuất sắc cấp tỉnh giấc 2012 - 2013

Nguyễn Thị Ly

GV

2009

- danh hiệu CSTĐ các đại lý năm học năm nhâm thìn - 2017.

Xem thêm: Top 7 Các Ngành Khối C Dễ Kiếm Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp, Học Tốt Khối C Nên Học Ngành Gì

- Giấy khen giám đốc Sở năm học 2014 - 2015.

- danh hiệu giáo viên xuất sắc Ứng dụng CNTT cấp Tỉnh năm năm trước – 2015

- danh hiệu giáo viên dạy tốt cấp tỉnh giấc năm học năm 2016 – 2017

Nguyễn Thị Thanh Thúy

GV

2010

- danh hiệu CSTĐ cấp các đại lý năm học 2016-2017; 2017-2018

- thương hiệu GVDG cấp Tỉnh năm học tập 2016-2017

- bởi khen tỉnh giấc Đoàn năm học tập 2017-2018

- Giấy khen huyện Hải Lăng tặng các năm học tập 2011 – 2012; năm ngoái – 2016; 2016 – 2017

Lịch thi đấu World Cup