Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 8 gồm 60 đề kiểm tra quality học kì 1 bao gồm đáp án chi tiết kèm theo được tổng vừa lòng từ đề thi chủ yếu thức của những năm học trước.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 học kì 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Toán giúp mang đến quý thầy cô và các em ôn tập củng cố gắng kiến thức, sẵn sàng sẵn sàng cho kì thi học kì 1 lớp 8 sắp đến tới. Đề thi gồm đáp án kèm theo các em sẽ dễ dàng so sánh với công dụng của mình. Đồng thời đó cũng là tư liệu có ích giúp thầy giáo ra đề ôn tập cho các bạn học sinh. Hình như các bạn học viên lớp 8 tìm hiểu thêm đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mời chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới đây.


Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8


Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) học viên chn câu trả lời đúng mang đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài

Câu 1 . Biểu thức còn thiếu của hằng đẳng thức:

*
 là:

A. 4 xy

B. - 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. hiệu quả của phép nhân:

*
bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. công dụng của rút gọn gàng biểu thức :

*

A. X2 + 4x - 2

B. X2 - 4x + 4

C. X2 + 4x + 4

D. X2 - 4x - 4

Câu 4 . Phân thức nghịch đảo của phân thức

*
 là phân thức nào sau đây :

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức

*
là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả A, B, C phần lớn đúng

Câu 6 . Hình nào sau đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . mang đến hình thang ABCD có AB/ / CD, thì hai cạnh đáy của chính nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . đến hình bình hành ABCD có số đo góc

*
, vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng đất hình chữ nhật có độ lâu năm 2 cạnh thứu tự là 4m với 6m ; bạn ta làm bể hoa hình vuông vắn cạnh 2m, phần đất sót lại để trồng cỏ, hỏi diện tích s trồng cỏ là bao nhiêu m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác hầu hết là từng nào độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử


a)

*

b)

*

Bài 2 (1,25 điểm) cho 2 nhiều thức :

*
và B=2 x+1

a) Tìm nhiều thức thương với dư trong phép phân chia A cho B

b) kiếm tìm m để A phân chia hết mang lại B

Bài 3. (1,5 điểm) triển khai rút gọn các biểu thức:

a)

*

b)

*

Bài 4. (3,5 điểm) đến tam giác ABC, gọi D, E, F theo lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC; và M, N, P, Q theo trang bị tự là trung điểm các đoạn thẳng DA, AE, EF, FD.

a) hội chứng minh: EF là con đường trung bình của tam giác ABC

b) bệnh minh: những tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành

c) lúc tam giác ABC vuông trên A thì những tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? bệnh minh?

d)Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) học sinh chọn câu vấn đáp đúng mang lại mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy có tác dụng bài:

Câu 1. Vế đề xuất của hằng đẳng thức:

*
. . Là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 tác dụng của phép phân chia

*
bằng :

A.

*

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

*

Câu 3: Rút gọn biểu thức

*
 được tác dụng nào sau đây?

A.

*


B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức

*
 là phân thức :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Điều kiện xác định của phân thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. Hình nào sau đây không bao gồm trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. mang lại hình thang ABCD có AB // CD, thì độ dài đường trung bình của hình thang được tính theo phương pháp nào dưới đây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8 . Tứ giác ABCD có số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông có diện tích bằng diện tích một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 2 m và chiều dài 8 m, độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình đa giác lồi 6 cạnh gồm bao nhiêu con đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2,0 điểm)

*

*

Bài 3: (3,5 điểm ) mang lại

*
trung tuyến đường AD, gọi E là trung điểm của AB,
*
là vấn đề đối xứng của điểm D qua E.


1. Triệu chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. điện thoại tư vấn M là giao điểm của NC cùng với AD, chứng minh

*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là ba số khác 0 cùng

*
. Tính quý hiếm của biểu thức :

*

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học viên khoanh tròn vào đáp án bao gồm câu vấn đáp đúng

Câu 1 . Vế còn sót lại của hằng đẳng thức :

*
 là

*

Câu 2. Phân tích nhiều thức :

*
 thành nhân tử ta được hiệu quả là:

*

*

*

*

Câu 3. Kết quả của phép tính:

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 4. Điều kiện khẳng định của phân thức

*
 là :

*

*

*

D. Cả B với C

Câu 5. Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức

*
là :

*

*

*

*

Câu 6. Hình nào tiếp sau đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần có thêm điều kiện gì để biến hình thoi

A. Nhị đường chéo vuông góc

B. Hai cạnh tiếp tục bằng nhau

C. Bao gồm một góc vuông

D. Cả A cùng B đa số đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ tất cả 2 đáy MQ = 12 cm, NP = 8 centimet thì độ dài đường trung bìnhcủa hình thang kia bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. đôi mươi cm

Câu 9. Diện tích hình vuông vắn tăng lên cấp 4 lần, hỏi độ lâu năm mỗi cạnh hình vuông vắn đã tănglên vội mấy lần đối với lúc ban sơ ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi có độ lâu năm hai đường chéo cánh lân lượt bởi 8 cm và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bằng bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. Trăng tròn cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

*

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép chia để tính

*


Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn gàng biểu thức

*

Bài 4 : (3,5 điểm) đến tam giác ABC vuông trên A, AB

A. 0

B. -1

C. 4

D. Không xác định

Câu 5: mẫu mã thức phổ biến của nhì phân thức:

*
là:

*

*

*

Câu 6: Hiệu của biểu thức

*
bằng:

*

*

*

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức

*
 sau lúc rút gọn được:

*

*

*

*

Câu 8: mang đến

*
. Đa thức p. Là:

*

*

*

*

Câu 9: Tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết

*
thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong tất cả các tứ giác đã học, hình bao gồm 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang tất cả đáy lớn bằng 10 cm đường mức độ vừa phải của hình thang bởi 8 cm. Đáy nhỏ của hình thang tất cả độ lâu năm là:

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: nhị đường chéo hình thoi bao gồm độ dài 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi có độ nhiều năm là:

A. 6 cm

*

*

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

*

Bài 2: (2đ) triển khai phép tính:

*

*

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm cực hiếm của x để cực hiếm phân thức

*
 bằng 0 .

Bài 4: (3đ) cho hình bình hành ABCD tất cả AB = AC. Call I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) chứng tỏ ABEC là hình thoi.

b) chưng minh D, C, E trực tiếp hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm đk của tam giác ADE nhằm tứ giác ABEC biến đổi hình vuông

.............

Xem thêm: Trình Bày Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 6

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh làm cho bài trên giấy tờ làm bài bác kiểm tra)

I. Chọn vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu tìm phương án A của câu 1 thì ghi là một - A.

Câu 1: tác dụng của phép nhân: x(x – 2)

*

*

*

*

Câu 2: Biểu thức

*
được khai triển thành:

*

*

*

*

Câu 3: Kết quả của phép tính:

*
bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: Phân tích đa thức

*
ta có kết quả:

*

*

*

*

Câu 5: Rút gọn phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 7: Tổng các góc của một tứ giác bằng bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: mang đến AM là đường trung tuyến đường của tam giác ABC vuông trên A cùng AM = 3cm. Độ lâu năm cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân ABCD tất cả đáy nhỏ AB với số đo góc B bằng 100 . Khi ấy số đo góc A bằng: