Kiến thức cơ phiên bản hóa học 10 học tập kì 2 gồm các kiến thức trung tâm 10 chương halogen, oxi - giữ huỳnh, cân bằng hóa học tập và vận tốc phản ứng. Mời chúng ta cùng tham khảo nhé.!
Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hóa 10 học kì 2

*

byIt"s me

Kiến thức cơ phiên bản hóa học tập 10 học kì 2 gồm các kiến thức giữa trung tâm 10 chương halogen, oxi – lưu giữ huỳnh, cân đối hóa học tập và tốc độ phản ứng. Mời các bạn cùng xem thêm nhé.! Kiến thức cơ bản hóa học tập 10 học kì 2

Kiến thức cơ bản hóa học 10 học tập kì 2
Xem thêm: Làm Việc Có Năng Suất Chất Lượng Hiệu Quả Bài Tập, Giải Bài Tập Bài 9 Trang 33 Sgk Gdcd Lớp 9

*

Kiến thức cơ bản hóa học 10 học kì 2

KIẾN THỨC CƠ BẢN HÓA HỌC 10 HỌC KỲ 2

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGENI. Vị trí trong bảng HTTH những nguyên tố.Bạn sẽ xem: Tổng hợp triết lý hóa 10 học kì 2

– F gồm độ âm điện lớn nhất , chỉ tất cả số oxi hoá –1. Những halogen còn lại ngoài số oxi hoá –1 còn có số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

Tính rã của muối hạt bạc: AgF AgCl¯ AgBr¯ AgI¯

tan các trắng xoàn lục tiến thưởng đậm

Kiến thức cơ bạn dạng hóa học tập 10 học tập kì 2

II. Tính chất hoá học của các đơn chất: Tính oxi hoá F2 > Cl2 > Br2 > I2

Phản ứngF2Cl2Br2I2
 

Kim loại

Oxi hoá tất cả các kim loại => muối hạt floruaOxi hoá phần lớn kim loại, nên đun nóng

Na + Cl2 2NaCl

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Oxi hoá những kim loại, nên đun nóng

2Na + Br2 2NaBr

2Al + 3Br22AlBr3

 

Oxi hoá những kim loại, chỉ xảy ra khi làm cho nóng hoặc bao gồm xúc tác

2Al +3I2 2AlI3

H2 + F2 → 2HF

 

Cần bao gồm ánh sáng, nổ

H2 + Cl2 2HCl

 

Cần nhiệt độ cao

H2 + Br2 2HBr ­

Cần ánh sáng cao hơn, xúc tác

H2 + I2 2 HI

nướckhí flo làm phản ứng mạnh mẽ với nước, ở ánh sáng thường

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Cl+H2OHCl+HClO (Axit hipoclorơ)

Phản ứng chậm rì rì hơn Clo

Br2+H2O HBr+ HBrO

Hầu như ko tác dụng
Kiến thức cơ bạn dạng hóa học tập 10 học tập kì 2

III. Điều chế những halogen

F2Cl2Br2I2
Điện phân hỗn hợp KF và HFa. Trong chống thí nghiệm

Cho HCl đậm đặc chức năng với các chất ôxi hóa mạnh

2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b. Vào công nghiệp: dùng phương pháp điện phân

2NaCl + 2H2OH2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

NaBr bao gồm trong rong biển

Sản xuất I2 từ rong biển
a. Nhận biết: Dùng Ag+ (AgNO3) để phân biệt các gốc halogenua.