*
Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 3)" width="422">

Cho hình nón có bán kính đáy R = OA, mặt đường sinh l = SA, chiều cao h = SO. Khi đó : 

*
Tổng hợp cách làm hình học không gian lớp 9 (ảnh 4)" width="447">

3. Hình nón cụt

*
Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 5)" width="187">

Diện tích bao bọc và thể tích hình nón cụt

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 6)" width="179">

Cho hình nón cụt có các bán kính lòng là R với r, độ cao h, con đường sinh l.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hình học lớp 9

*
Tổng hợp bí quyết hình học không khí lớp 9 (ảnh 7)" width="444">

4. Hình cầu

Định nghĩa

- lúc quanh nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh 2 lần bán kính AB cố định ta nhận được một hình cầu.

- Nửa mặt đường tròn trong phép cù nói trên chế tác thành một khía cạnh cầu.

- Điểm O điện thoại tư vấn là tâm, R là nửa đường kính của hình mong hay mặt mong đó.

Chú ý:

- Khi giảm hình cầu vày một phương diện phẳng ta được một hình tròn.

- Khi cắt mặt cầu bán kính R vì một khía cạnh phẳng ta được một con đường tròn, trong những số ấy :

+ Đường tròn đó có nửa đường kính R trường hợp mặt phẳng đi qua tâm (gọi là 2 lần bán kính lớn).

+ Đường tròn đó có phân phối kính nhỏ hơn R nếu như mặt phẳng không đi qua tâm 

*
Tổng hợp cách làm hình học không gian lớp 9 (ảnh 8)" width="596">

Hình

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

Lăng trụ đứng

*
Tổng hợp bí quyết hình học không gian lớp 9 (ảnh 9)" width="150">

Sxq = 2p.hp: nửa chu vi đáy

h: chiều cao

 

Stp = Sxq + 2Sđ

V = Sđ .h

S: diện tích đáy

h : chiều cao

Hình hộp chữ nhật

*
Tổng hợp phương pháp hình học không gian lớp 9 (ảnh 10)" width="122">
Sxq =2(a+b)cStp = Sxq + 2S­­­đV = a.b.c

Hình lập phương

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 11)" width="97">
Sxq = 4a2Stp = 6a2V= a3

Hình chóp đều

*
Tổng hợp công thức hình học không khí lớp 9 (ảnh 12)" width="163">

Sxq = p.d

p : nửa chu vi đáy

d: chiều cao của mặt bên .

Stp = Sxq + Sđ

V = S.h : 3

S: diện tích s đáy

h : chiều cao

Chú ý :

– khi tính thể tích hình trụ đề xuất lưu ý: hình tròn được chế tạo thành lúc quay hình chữ nhật xung quanh một cạnh của nó. đề nghị chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật đó là chiều cao và nửa đường kính đáy của hình trụ.

– khi tính thể tích hình nón đề xuất lưu ý: hình nón được sinh sản thành lúc quay hình tam giác vuông xung quanh một cạnh góc vuông của nó. Nên bán kính đáy của hình nón là độ lâu năm của một cạnh góc vuông, độ cao của hình nón là độ nhiều năm của cạnh góc vuông còn lại, độ dài con đường sinh của hình nón là cạnh huyền của tam giác vuông.

– lúc tính thể tích hình cầu phải lưu ý: bán kính hình mong là cung cấp kính hình tròn trụ tạo nên hình cầu.

Một số bài tập chủng loại và lời giải

*
Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 (ảnh 13)" width="600">

Bài 2. Một hình nón có bán kính đáy bởi R, con đường cao bằng 4R. Một mặt phẳng tuy vậy song cùng với đáy cắt hình nón, thì phần phương diện phẳng phía bên trong hình nón là một hình trụ có nửa đường kính R/2. Tính thể tích hình tròn cụt theo R.

Giải

Ta có: A’B’ // AB nên:

*
Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 (ảnh 14)" width="530">

Bài 3.

Xem thêm: Top 14 Bài Văn Tả Thầy Cô Lớp 5, Please Wait

 Tam giác ABC vuông sinh hoạt A góc C bằng 30o. Hotline V1 cùng V2 lần lượt là thể tích của mặt cầu đường kính AB và AC. Tính tỉ số V1/V2.