I. Văn bản trong siêng đề nắm tắt kiến thức toán 12.

Bạn đang xem: Tổng hợp công thức toán 12 pdf

*

1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

3. MỘT SỐ DẠNG TOÁN LIÊN quan ĐẾN CỰC TRỊ HÀM SỐ

+) CỰC TRỊ CỦA HÀM ĐA THỨC BẬC BA

+) CỰC TRỊ CỦA HÀM BẬC 4 TRÙNG PHƯƠNG

4. MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH

5. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

6. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

7. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

8. TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ

9. ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA HỌ ĐƯỜNG CONG

PHẦN 2: MŨ VÀ LOGARIT

1. LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA.

2. LOGARIT VÀ HÀM SỐ LOGARIT

3. BÀI TOÁN LÃI SUẤT NGÅN HÀNG

PHẦN 3: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

1. NGUYÊN HÀM – CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM.

2. TÍCH PHÂN – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÅN – TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ SƠ CẤP CƠ BẢN.

3. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

PHẦN 4: SỐ PHỨC

1. SỐ PHỨC

2. PHÉP CỘNG TRỪ NHÅN phân tách SỐ PHỨC

3. TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị VỚI HỆ SỐ THỰC

PHẦN 5: KHỐI ĐA DIỆN

1. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN

2. HAI ĐA DIỆN BẰNG NHAU

3. KHỐI ĐA DIỆN LỒI

4. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

5. CÁC CÔNG THỨC HÌNH PHẲNG

6. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH nhanh THỂ TÍCH KHỐI CHÓP THƯỜNG GẶP

7. CÁC CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT THỂ TÍCH TỨ DIỆN (ĐTD)

PHẦN 6: MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU

1. MẶT NÓN TRÒN luân chuyển VÀ KHỐI NÓN

2. MẶT TRỤ TRÒN XOAY

3. MẶT CẦU – KHỐI CẦU

4. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VÀ CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN MẶT NÓN

5. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VÀ CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN MẶT TRỤ

6. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VÀ CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN MẶT CẦU

7. TỔNG KẾT CÁC DẠNG TÌM TÂM VÀ BÁN KÍNH MẶT CẦU (ĐTD)

8. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT VỀ KHỐI TRÒN XOAY

PHẦN 7. HỆ TRỤC TỌA ÐỘ vào KHÔNG GIAN OXYZ

1. HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN

2. MỘT SỐ DÄNG TOÁN THƯỜNG GẶP

3. MẶT PHẲNG

4. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

5. ĐƯỜNG THẲNG

6.CÁC DẠNG THƯỜNG GẶP

7. MẶT CẦU

8. MỘT SỐ DẠNG GIẢI cấp tốc CỰC TRỊ KHÔNG GIAN

Bạn hoàn toàn có thể tìm tư liệu này thông qua các từ bỏ khóa sau: cầm tắt kỹ năng và kiến thức toán 12 cơ bản, cầm tắt lý thuyết và cách thức giải toán 12, tổng hợp kiến thức và công thức giải nhanh chương trình toán lớp 12.

Xem thêm: Giáo Án Đếm Trên Đối Tượng Trong Phạm Vi 5 Mới Nhất 2022, Dạy Trẻ Đếm, Nhận Biết Số Lượng Trong Phạm Vi 5

Cảm ơn các em đã xem và cài tài liệu Tóm tắt kiến thức và kỹ năng toán 12. Để xem những dạng bài bác tập về chăm đề tổng thích hợp kiến thức, có thể truy cập đường link dưới đây: https://magdalenarybarikova.com/tag/tong-hop-kien-thuc