Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu kiến thức về việc tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu nhé

Phương pháp tìm nhị số khi biết tổng và hiệu

- bước 1 : xác minh tổng và hiệu.

Bạn đang xem: Tổng của 60 và tích của 9 và 9 là

- Bước 2 : Đại lượng như thế nào là số bé bỏng – Đại lượng làm sao là số lớn.

- Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách giải:

Cách 1: Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu) : 2

Số to = Số bé + Hiệu

(Tổng – số bé)

Cách 2: Số mập = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé bỏng = Số béo – Hiệu

(Tổng – Số lớn)

Sơ đồ vật tìm hai số lúc biết tổng với hiệu

*
Tìm nhì số biết tổng với hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 cùng 6" width="475">

Bài tập


Bài 1. Tìm nhì số bao gồm tổng bởi 94 cùng hiệu bằng 12.

Bài giải:

*
Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 và 6 (ảnh 2)" width="607">

Hai lần số nhỏ nhắn là:

94 – 12 = 82

Số nhỏ nhắn là:

82 : 2 = 41

Số bự là:

41 + 12 = 53

Đáp số: 41; 53

Bài 2. An và Bình gồm 70 viên bi, hiểu được nếu Bình có thêm 16 viên bi thì đôi bạn trẻ có số bi bởi nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu bi?

Bài giải:

*
Tìm nhì số biết tổng cùng hiệu của chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 3)" width="614">

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy có nhì tổ công nhân, tổ Một có khá nhiều hơn tổ nhì 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 người công nhân thì nhà máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân có bao nhiêu người?

Bài giải:

Tổng số công nhân ở trong nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ nhì là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim hai số tất cả hiệu bằng 47, biết rằng nếu rước số đầu tiên cộng số lắp thêm hai rồi cộng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Xem thêm: 19 Câu Trắc Nghiệm Hàm Số 12, Bộ 500 Câu Trắc Nghiệm Hàm Số Chương 1 Toán 12

Bài giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số trước tiên + Số thiết bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số phải tìm bằng:

372 – 47 = 325


Hai lần số bự bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn nên tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ bé cần search bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6: tìm 2 số biết tổng cùng hiệu của chúng lần lượt là:

a- 24 cùng 6; b - 60 với 12; c - 325 cùng 99

Bài giải:

a, Số phệ là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số bé xíu là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 cùng 15

b, Số to là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé xíu là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 cùng 36

c, Số bự là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số bé bỏng là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 cùng 212

Bài 7: Trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả 1286 học tập sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn thế số học viên nữ là 48 bạn. Tính số học viên nam, số học sinh nữ của ngôi trường ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm nhị số biết tổng và hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 4)" width="492">

Số học viên nam của trường là:

(1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

Số học sinh nữ của ngôi trường là:

1286 – 667 = 619 (học sinh)

Đáp số: nam: 667 học tập sinh, nữ: 619 học sinh

Bài 8: Một hình chữ nhật bao gồm hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 centimet và tổng của bọn chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã mang lại ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm nhì số biết tổng cùng hiệu của bọn chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 5)" width="501">

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: