Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!

Trong các câu sau câu làm sao đúng, câu nào sai? Hãy sửa câu không nên thành câu đúng.

a) Tổng nhị số nguyên dương là một vài nguyên dương.

Bạn đang xem: Tổng của 2 số nguyên âm là

b) Tổng nhì số nguyên âm là một số trong những nguyên âm.

c) Tổng của một trong những nguyên âm và một vài nguyên dương là một vài nguyên dương.

d) Tổng của một số nguyên dương và một số trong những nguyên âm là một vài nguyên âm.

Tổng của nhì số đối nhau bởi 0


a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai. Tổng của một số trong những nguyên âm và một vài nguyên dương là một trong những nguyên dương hoặc một số nguyên âm.

d) Sai. Tổng của một vài nguyên âm và một trong những nguyên dương là một số nguyên dương hoặc một trong những nguyên âm.

e) Đúng


Trong các câu sau đây, câu như thế nào đúng, câu nào sai? mang lại ví dụ minh họa đối với câu sai:

a)Tổng của nhị số nguyên âm là một số nguyên âm.

b)Tổng của nhì số nguyên dương là một vài nguyên dương.

c)Tích của hai số nguyên âm là một số trong những nguyên âm.

d)Tích của nhị số nguyên dương là một số trong những nguyên dương.


Khẳng định như thế nào sau đấy là sai?

A. Tích của hai số nguyên âm là số nguyên dương.

B. Tổng của nhì số nguyên dương là số nguyên dương.

C. Tích của một vài nguyên âm và một vài nguyên dương là số nguyên âm.

D. Tổng của một trong những nguyên âm và một số nguyên dương là số nguyên âm.


Trong các câu sau đây, câu làm sao đúng, câu nào không đúng ? đến ví dụ minh họa so với các câu không nên :

a) Tổng của hai số nguyên âm là một trong những nguyên âm

b) Tổng của nhị số nguyên dương là một trong những nguyên dương

c) Tích của nhì số nguyên âm là một số nguyên âm

d) Tích của nhị số nguyên dương là một số trong những nguyên dương


a) Đúng

Ví dụ: (-2)+ (-3)= -(2+3)= -5

b) Đúng

Ví dụ: 2+3=5

c) Sai. Ví dụ: (-2).(-3) = 6 > 0

d) Đúng

Ví dụ: 28.2= 56


a) Đúng

VD : (-8) + (-4) = - ( 8 + 4 ) = -12

b) Đúng

VD : 8 + 4 = 12

c) Sai

VD : (-8).(-4) = 32 ( không hẳn là số nguyên âm )

d) Đúng

VD : 8.4 = 32


Trong các xác định sau, khẳng địnhsailà:

A. Tổng của nhì số nguyên khác vệt là một số nguyên dương;

B. Tích của nhì số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương;

C. Tổng của nhì số nguyên âm là một trong những nguyên âm;

D. Tích của hai số nguyên khác lốt là một vài nguyên âm.


Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng:A. Tổng hai số nguyên âm là một số trong những nguyên dương.B. Tích của một số trong những nguyên âm và một trong những nguyên dương là một số nguyên dương.C. Tổng nhị số nguyên âm là một vài nguyên âm.D. Tích của một số trong những nguyên dương và một số nguyên dương là một trong những nguyên âm.


Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào không nên ? mang đến ví dụ minh họa đối với các câu sai:

a) Tổng của nhì số nguyên âm là một số trong những nguyên âm

b) Tổng nhị số nguyên dương là một trong những nguyên dương

c) Tích của nhị số nguyên âm là một số trong những nguyên âm

d) Tích của hai số nguyên dương là một trong những nguyên dương


a) Tổng của hai số nguyên âm là một số trong những nguyên âm : Đ

b) Tổng nhì số nguyên dương là một vài nguyên dương : Đ

c) Tích của nhị số nguyên âm là một trong những nguyên âm : S

Vd : ( -2) . ( -3)

- Đáp án không đúng là : -6

- Đáp án chính xác là : 6

d) Tích của nhì số nguyên dương là một số trong những nguyên dương : Đ

Chúc chúng ta học tốt !


Câu05:

Trong giờ học tập nhóm, ba bạn An, Bình, bỏ ra đã theo thứ tự phát biểu như sau:a) bạn An: “Tổng của hai số nguyên dương vẫn là một số nguyên dương”.b) các bạn Bình: “Tổng của nhì số nguyên âm vẫn là một số nguyên âm”.c) bạn Chi: “Tổng của nhị số nguyên thuộc dấu luôn luôn cùng lốt với nhị số nguyên đó”.Bạn như thế nào phát biểu đúng, bạn nào tuyên bố sai?

A.Bạn An, chúng ta Bình đúng; chúng ta Chi sai

B.Bạn An đúng, các bạn Bình và chúng ta Chi sai

C.Cả cha bạn đều đúng

D.Cả tía bạn đều sai

Câu06:

Tính T = - 9 + (-2) – (-3) + (-8).

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Toán 9, Phân Phối Chương Trình Môn Toán Lớp 9

A.T = 4

B.T = -4

C.T = 16

D.T = -16

Câu07:

Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đã ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám bao gồm bao nhiêu chi phí trong tài khoản? Hãy cần sử dụng số nguyên nhằm giải thích.