Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai? Hãy sửa câu sai thành câu đúng.

a) Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

Bạn đang xem: Tổng của 2 số nguyên âm là

b) Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

c) Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương.

d) Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm.

Tổng của hai số đối nhau bằng 0


a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai. Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương hoặc một số nguyên âm.

d) Sai. Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương hoặc một số nguyên âm.

e) Đúng


Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Cho ví dụ minh họa đối với câu sai:

a)Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

b)Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

c)Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

d)Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.


Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Tích của hai số nguyên âm là số nguyên dương.

B. Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương.

C. Tích của một số nguyên âm và một số nguyên dương là số nguyên âm.

D. Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là số nguyên âm.


Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai :

a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm

b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm

d) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương


a) Đúng

Ví dụ: (-2)+ (-3)= -(2+3)= -5

b) Đúng

Ví dụ: 2+3=5

c) Sai. Ví dụ: (-2).(-3) = 6 > 0

d) Đúng

Ví dụ: 28.2= 56


a) Đúng

VD : (-8) + (-4) = - ( 8 + 4 ) = -12

b) Đúng

VD : 8 + 4 = 12

c) Sai

VD : (-8).(-4) = 32 ( không phải là số nguyên âm )

d) Đúng

VD : 8.4 = 32


Trong các khẳng định sau, khẳng địnhsailà:

A. Tổng của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên dương;

B. Tích của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương;

C. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm;

D. Tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm.


Hãy chọn câu trả lời đúng:A. Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên dương.B. Tích của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương.C. Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm.D. Tích của một số nguyên dương và một số nguyên dương là một số nguyên âm.


Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai:

a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm

b) Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm

d) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương


a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm : Đ

b) Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương : Đ

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm : S

Vd : ( -2) . ( -3)

- Đáp án sai là : -6

- Đáp án đúng là : 6

d) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương : Đ

Chúc bạn học tốt !


Câu05:

Trong giờ học nhóm, ba bạn An, Bình, Chi đã lần lượt phát biểu như sau:a) Bạn An: “Tổng của hai số nguyên dương luôn là một số nguyên dương”.b) Bạn Bình: “Tổng của hai số nguyên âm luôn là một số nguyên âm”.c) Bạn Chi: “Tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn cùng dấu với hai số nguyên đó”.Bạn nào phát biểu đúng, bạn nào phát biểu sai?

A.Bạn An, Bạn Bình đúng; bạn Chi sai

B.Bạn An đúng, bạn Bình và bạn Chi sai

C.Cả ba bạn đều đúng

D.Cả ba bạn đều sai

Câu06:

Tính T = - 9 + (-2) – (-3) + (-8).

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Toán 9, Phân Phối Chương Trình Môn Toán Lớp 9

A.T = 4

B.T = -4

C.T = 16

D.T = -16

Câu07:

Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong tài khoản? Hãy dùng số nguyên để giải thích.