A. Tổng ôn lý thuyết hóa 12 chương 1

I - Este

1. Este là gì? Danh pháp của Este

C2H5COOH + CH3COOH ⇌ CH3COOC2H5 + H2Otrong điều kiện môi trường nhiệt độ với sự xúc tác củaH2SO4

- Công thức tổng quát lác của este

RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ + H2Otrong điều kiện môi trường nhiệt độ với sự xúc tác củaH2SO4

Rút ra kết luận: vào axit cacboxylic, este được tạo ra khi nhóm OR" được vắt thế cho nhóm OH ở team cacboxyl.

Bạn đang xem: Tóm tắt lý thuyết hóa 12

- Este đơn chức tất cả công thức cấu tạo là:RCOOR′trong đó:

+ R là kí hiệu của gốc hidrocacbon của axit hoặc H

+ R" là kí hiệu của gốc hiđrocacbon của ancol (R≠H)

- Este no đơn chức bao gồm công thức cấu tạo thông thường là:

*

- bí quyết gọi tên: tên của esteđược gọi theo một công thức tên của gốc hiđrocacbon của ancol kết hợp với thương hiệu gốc axit (tên gốc hiđrocacbon của ancol đứng trước)

+ Gốc của axit có nguồn gốc từ thương hiệu của axit tương ứng, chỉ cầm cố thế đuôi "ic" thành đuôi "at".

Ví dụ:HCOOCH3: metyl fomat

CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat

2. Tính chất vật lý của este

- Ở vào môi trường điều kiện thường, este thường tồn tại ở dạng chất lỏng hoặc rắn. Trong môi trường nước, este ko tan.

- Nhiệt độ sôi của este rất thấp, so với axit đồng phân hoặc các ancol (có khối lượng mol giống nhau) hoặc bằng vềsố lượng nguyên tử cacbon, este có nhiệt độ sôi thấp hơn rất nhiều.

Ví dụ:

+CH3CH2CH2COOHcó khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ163,50C, và tan nhiều vào môi trường nước

+CH3(CH2)3CH2OH bao gồm khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ1320Cvà tan ít trong môi trường nước.

+CH3COOC2H5 tất cả khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ770Cvà không tan trong môi trường nước.

=> Lý giải nguyên do: những liên kết hidro không được hình thành trong các phân tử este cùng giữa nước cùng phân tử este, liên kết hidro rất kém

- Một trong những đặc trưng của este là mùi vị. Ví dụ như mùi chuối chín là của isoamyl axetat, mùi hương dứa của etyl propionat, mùi hoa hồng của geranyl axetat,...

3. Tính chất hóa học của este

a, vào điều kiện môi trường axit, este bị thủy phân

C2H5COOH + CH3COOH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

- Đặc trưng của phản ứng của este trong môi trường axit:

+ vào điều kiện môi trường nhiệt độ và sự xúc tác củaH2SO4

+ Phản ứng là một phản ứng thuận nghịch với tốc độ phản ứng xảy ra là chậm.

b, trong điều kiện môi trường bazo, este bị thủy phân (Phản ứng xà chống hóa)

*

- Đặc trưng của phản ứng là chỉ xảy ra trong một chiều dưới điều kiện nhiệt độ đam mê hợp.

4. Bí quyết điều chế este

- cách làm phổ biến là bằng phương pháp hóa học (este hóa) giữa nhị hợp chất là axit cacboxylic với ancol

RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ + H2O

- phương pháp làm riêng, đặc trưng của este: mang lại axit cacboxylic tác dụng với ancol tương ứng để tạo ra kết quả là este của ancol ko bền

5. Ứng dụng của este vào cuộc sống

Este bao gồm một số ứng dụng vào cuộc sống, ví dụ như:

- Este tất cả vai trò như dung môi để chiết hoặc tách bóc một số chất hữu cơ như etyl axetat, sử dụng để pha sơn như butyl axetat,...

- Một số polime của este được dùng như nguyên liệu để sản xuất một số chất dẻo như vinyl axetat, metyl metacrylat,.... Hoặc là nguyên liệu để có tác dụng keo dán

- Đặc trưng vật lý của este là nặng mùi thơm và không khiến độc buộc phải được ứng dụng trong những nền công nghiệp mỹ phẩm, thực phẩm

II - Lipit

1. Khái niệm

- vào tế bào sống của động hay thực vật, lipit tồn tại dưới dạng một hợp chất hữu. Trong môi trường nước, lipit không tồn tại khả năng tung nhưng ngược lại với các môi trường dung môi hữu cơ ko cực, lipit chảy nhiều

- Lipit đa số thuộc các este dạng phức tạp. Trong đó bao gồm chất béo, sáp, steroit cùng photpholipit.

2. Chất béo

- Glixerol tác dụng với axit phệ tạo ra một trieste, được gọi là chất béo

- Chất lớn được gọi chung là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

- Một số axit to thường gặp trong cuộc sống:

+C17H35COOHhayCH3(CH2)16COOHcó tên gọi là axit stearic

+C17H33COOHcó thương hiệu gọi là axit oleic

+C15H31COOHhayCH3(CH2)14COOHcó tên gọi là axit panmitic.

=> Axit béo bao gồm một số đặc trưng như sau:

+ Axit béo tất cả dạng là những axit đơn chức chưa mạch cacbon dài

+ Axit mập không phân nhánh

+ Axit béo tất cả thể no hoặc có thể ko no

a, Tính chất vật lý của chất béo

- Ở trong môi trường điều kiện thường, chất béo tồn tại ở dạng chất lỏng hoặc tồn tại trong dạngchất rắn. Trong đó:

+R1,R2,R3nếu thuộc gốc hidrocacbon no thì chất to tồn tại ở dạng chất rắn

+ R1,R2,R3nếu thuộc gốc hidrocacbon ko no thì chất khủng tồn tại ở dạng chất lỏng.

- Ở trong môi trường nước, các chất phệ đều ko tan nhưng ở trong điều kiện môi trường là một số dung môi hữu cơ vô cực như là benzen, cloroform thì chất mập tan nhiều.

- So với nước, chất phệ nhẹ hơn nước.

b, Tính chất hóa học của chất béo

- Phản ứng của thủy phân vào điều kiện môi trường axitcủa chất béo.

+ vào điều kiện môi trường axit, có sự xúc tác của nhiệt độ bằng phương pháp đun nóng, chất phệ phản ứng với nước để đã cho ra kết quả bao gồm axit khủng và glixerol.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3RCOOH + C3H5(OH)3

- Phản ứng của thủy phân trong điều kiện môi trường kiềmcủa chất béo.

+ vào điều kiện môi trường kiềm, tất cả sự xúc tác của nhiệt độ bằng phương pháp đun nóng, chất lớn bị thủy phân để tạo thành muối của axit khủng và glixerol

*

- Hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit béo có mặt trong nguyên liệu thiết yếu của xà phòng. Bởi đó, thủy phân trong điều kiện môi trường kiềm của chất béo còn có một thương hiệu gọi không giống là phản ứng xà phòng hóa.

c, Ứng dụng của chất phệ trong cuộc sống

- Chất béo là một nguồn thức ăn cho nhỏ người, chứa một nguồn chất dinh dưỡng quan trọng có nhiệm vụ cung cấp năng lượng mang lại hoạtđộng sống của nhỏ người.

- Chất lớn chứa một số nguyên liệu cần thiết tất cả vai trò tổng hợp một số chất dinh dưỡng cần thiết mang lại cơ thể con người, đảm bảo được quy trình di chuyển, những chất được hấp thụ, hài hòa trong chất béo.

- vào nền công nghiệp, chất béo tất cả ứng dụng lànguyên liệu để sản xuất xà phòng cùng glixerol, một số sản phẩm không giống như mì sợi, đồ hộp.

III - Khái niệm về xà chống và những chất giặt rửa tổng hợp

1. Xà phòng

- Xà chống là một sản phẩm được tạora bởi hỗn hợp của muối natri hoặc hỗn hợp muối kali của axit béo hòa vào với một số chất phụ gia khác.

- Nguyên liệu đểlàm xà phòng bao gồm :

+ Thành phần chủ yếu của bánh xà chống là muối natri của axit panmitic hoặc axit stearic.

+ Một số chất phụ gia như chất độn (làm tăng độ cứng để đúc bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn, chất tạo hương.

2. Những sản xuất xà phòng

- bí quyết thứ nhất:

*

Trong đó(RCOO)3C3H5là chất phệ vàRCOONalà xà phòng

- bí quyết sản xuất xà phòng thứ hai:

Ankan→axit cacboxylic→muối natri của axit cacboxylic

3. Chất giặt rửa tổng hợp

a, Chất giặt rửa tổng hợp

- Chất giặt rửa tổng hợp bao gồm tất cả những chất bao gồm tính năng như xà chống nhưng không phải là hợp chất của muối natri của axit cacboxylic.

- vào chất giặt rửa tổng hợp, nguyên liệu bao gồm bao gồm muốiNa+hoặcK+của axitđođexylbenzensunfonic

Chất giặt rửa tổng hợp bao gồm ưu điểm là: với những ion nhưCa2+ vàMg2+tuy nhiên chất giặt rửa tổng hợp gây ô nhiễm môi trường bởi đặc điểm khó khăn bị phân hủy bởi những sinh vật tự nhiên

b,Phương pháp điều chế

- Chất giặt rửa tổng hợp được tạo thành từ một số chất lấy nguyên liệu từ nguồn dầu mỏ.

Xem thêm: Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Môn Toán

4. Ứng dụng của chất giặt rửa tổng hợp với xà phòng

- Sức căng bề mặt của các chất bẩn bám dính trên quần áo, vải,... Bị làm cho giảm bởi khả năng củamuối natri tồn tại vào xà phòng xuất xắc trong chất giặt rửa tổng hợp. Bởi vậy, những vết bẩn được loại bỏ khỏi quần áo, chia nhỏ ra thành nhiều phần nhỏ và hòa chảy vào nước

- Một trong những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà chống là có thể giặt rửa cả vào nước cứng. Tại sao bởi vì những muối panmitic xuất xắc stearat của những kim loại hóa trị II bao gồm đặc điểm cạnh tranh tan vào môi trường nước chứa nhiều ionCa2+vàMg2+nhưng ngược lại vào chất giặt rửa tổng hợp gồm thành phần là các muối của axit đođexylbenzensunfonic lại chảy được vào nước cứng.