Tuyển sinh số xin gửi tới các thí sinh tóm tắt cục bộ lý thuyết hóa học lớp 12 một cách đơn giản, dễ dàng nắm bắt nhất để tiện ôn tập.

Hóa học lớp 12 gồm các chương, bài bác sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: quan niệm về Xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4: rèn luyện Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột cùng XenlulozơBài 7: Luyện tập kết cấu và đặc điểm của CacbohiđratBài 8: thực hành thực tế Điều chế, đặc thù hóa học của Este và Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit cùng Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit và ProteinBài 12 Luyện tập cấu trúc và đặc thù của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật liệu Polime

Bài 13: Đại cương cứng về polimeBài 14 vật tư polimeBài 15: luyện tập Polime và vật tư polimeBài 16: Thực hành một vài tính chất của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương cứng Về Kim Loại

Bài 17: vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu trúc của kim loạiBài 18: tính chất của kim loại và dãy điện hóa của kim loạiBài 19 hòa hợp kimBài 20: Sự bào mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc thù của kim loạiBài 23 rèn luyện Điều chế kim loại và sự bào mòn kim loạiBài 24: thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự bào mòn kim loại

Chương 6: sắt kẽm kim loại Kiềm, sắt kẽm kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26: kim loại kiềm thổ cùng hợp chất đặc trưng của chúngBài 27: Nhôm và hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập đặc điểm của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập đặc thù của nhôm và hợp chất của nhômBài 30: Thực hành đặc thù của natri, magie, nhôm và hợp hóa học của chúng

Chương 7: fe Và một trong những Kim các loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: kim loại tổng hợp của sắtBài 34: Crom và hợp hóa học của CromBài 35: Đồng cùng hợp hóa học của ĐồngBài 36: sơ sài về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập tính chất hóa học tập của crom, đồng và hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành tính chất hóa học tập của sắt, đồng và hợp hóa học của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: nhấn biết một số trong những ion vào dung dịchBài 41: thừa nhận biết một số chất khíBài 42: rèn luyện Nhận biết một số trong những chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học với Vấn Đề phát triển Kinh Tế, thôn Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học cùng vấn đề cải cách và phát triển kinh tếBài 44: chất hóa học và vụ việc xã hộiBài 45: hóa học và vấn đề môi trường

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 12

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*